kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3991

Transportvogne

Fag-Kegister for Danmark

Esbjerg: HOFFMANN CARL B £ 296 &2<96 Transportbaand af egen Konstruktion for Jord. Kul. Mergel m. m. F r e d e r i k s s u n d: FredeTiKssund. I ernstøberi og Maskinfabrik, Akts. £32 (2 Lin.) Transportanlæg for Kul og Koks m. m. Odense: Neckelmann ’ s Emil Maskinfabrik, Akts. £ 248, Stats £ 45 AKTS. EMIL NECNELMANNS ODENSE TLF. 248 STATSTLF. 45

:BROR.SI|V|GNSGAAPD! I fSpecia/fairikfor Jfaand-ffartfportuogrie. I

Transportanlæg. Conveyors — Transporteurs — Transportanlagen (se tillige: Elevatorer; II ej seapparater; Kraner). Kobenhavn: Edwards & Rasmussen Vestcr£r.3KJ £0.0290 Haller's II K Eftf., O Hansen Hoeghsmindev. 20 G jentofte £ Gjent. 1004 Hassenkamm Karl Kevcntlowsg.l0£ 0.13808 Havemann ’ s Aage Eftf. Nikolaj PI. 34 Kl £ Cent. 8597 Mix & Genest.: Rørpost-, Elektropost-, Seddelpost- og Transportbaand - Anlæg. Industricentralen, P Bispeskov Kirkev. 18 Charlottl. £Ordr.l38 Tlgradr o „Inducentra*. - Represent. for A B. Abjørn Anderson, Svedala. Kastrup Maskin fabrik, A/S..£ t A t KastruplOOO Lindholm & Lindholm Hej ev. 31 [NV] £ Ta. 2332 & Ta. 7732 Transportanlæg. Nordisk Brown Bovi ri, Akts.,Vesterbrog. 11A 0£C. 6210&9810 Redler Pneumatik. Ostermann Ferd.A,N-Voldg.46 Kl £Cent.811 Rullebansr og Transportører. Lager af Kæder, Hjul, Kopper, Gallkæder. Siemens Elektricitets Aktieselskab Svag- strønisafd Bleedamsv. 1 *4 101 £ C. 8448 Anlæg for Dokumenttransport: Rørpost,-Transportbaand, Snorpost. Voro danske Specialister har bl. a. bygget: Borlingsko Tidende, Kbhvn. A/S Privatbanken, Kbhvn. Sparekassen f. Kobenhavn & Omegn, Kbhvn. Arbejder- Spare- og Laanekassen f. Aarhus & Omegn K. T. A. S., Kbhvn. Kanders Diskontobank og Laanekasse ’ Københavns Handelsbank, Afd. Viborg Aarhus Belysningsvæsen Næstved Diskontobank Arbejdernes Landsbank, Kbhvn. Hypotekforeningen for København og Omegn Aalborg Diskontobank samt talr ’ ge andre Anlæg Repræsentant for: E. ZWIETUSCH & Co., BERLIN. Smith, Mygind & Hiittemeicr, Akts., Nørre ­ bro g. 68 (NI ® ★ Cent. 803 Tekma, Hornemansg. 1 SU £ C. 10360 Aarhus: Aarhus Maskinfabrik ved N Bunde-Peder- sen SøndreKystværnsv., Sydhavnen £ 374 priv. £ 776 Kraner, Transportanlæg, Sorterings ­ anlæg. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. £ SIEMENS

ETABL. 191 d. I - LØFTEVOGHEH i patent . 1 Vet mest rentable ’ Inventar i a/fe • Virksomheder. I

JERNHJUL. GUMMIHJUL.

SÆKKE ­ HOLDER.

TRANSPORTANLÆG flat

KORN, FRØ, SÆKKEGODS, PAKKASSER . STVKKEGODS M. M. 'Tfømp Lette. ANLÆG Zot SILOPAKHUSE FRØRENSNINGS- MAGASINER og FODERSTOFFABRIKER ELEVATORER jot at TRANSPORT. SKIBSLOSNINGS ANLÆG iaauel mekamike tom. paeutTiakdke .

BALLON* KIPPER.

fforlang fdafa/og. 1 I vSpecialitogne efter Opgave. I

KONTOR KØBENHAVN St. Kongensgade23 0 TLF. CENT. 10848 KONTOR AARHUS Kystvej 55

TRANSPORT- og MÆLKEVOGNS ­ FABRIKEN „NORDJYDEN INOEHAVER : INDIUS PEDERSEN

etabl . 1887 TELEFON 3948 Vulcan Maskinindustri Bjergeg. 42 £ 8236 Vejle : Jessen ’ s Hans Maskinbyggeri £ 229 &1259 Transportanlæg af enhver Art for løst Gods, Sækkegods Kasser, Tønder, m. m. Se iøyrigt under Maskinfabrikker. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

AALBORG VED LIMFJORDSBROEN TLF • 1451

Tismtid&as Mest ideelAdhy.- IttæLkeiro-g/i. i; BÆREEVNE 3000 KG. K/iaftig. /tLælfcei'opH. »ud *Jhse-!iækmxrilc.

Transportforsikring, (se Søforsikring). Transportspande. (se Mælketransportspande).

MEGET SOLIO OG EFTERSPURGT.

Transpol tvogne. Trucks — Voitures de transport — Transportwagen Kebenhavn : Gliickstadt Carl Forch hammer s v. 5 £C., 13448 Fabrikation af Sækkevogne, Transport ­ vogne og Styreruller. Simonsgaard Brdr. Jagtv. 155 B !N) £ Cent. 8911 &8910 - 1 elegramadr.„Champion 1 . Se næste Spalte, øverst. Aalborg: Transport- og Mælkevognsfabriken „Nordjyden**, Indius Pedeisen ved Lim- "fjordsbroin £ 1451 Se næste Spalte, nederst.

Solid og ptaktisk SJcnusft&tovyM. fol ‘ JawttA- nawLL^id. FABRIKATION AF TRANSPORTVOGNE

I ALLE MODELLER OG STØRRELSER TIL ALLE FORMAAL

OVERALT / LANDET . Faget fortsættes næste Side.

LEVERES

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker