kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3990

Translatører

Jacobsen ’ s Chr. Eftf. v. W H J Gerdau Strnenseg. 15 [g] £ C- 1 56< 8

Københav n (portsæftelse) : Seifert, Kathrine, I E Ohlsens G. 9 (0) £ 0 7674 Siegler J J Søvejen 21 Holte £ Holte 1003 Skinh. j R Baunegaardsv. 10 Gjentofte £ Gjent. 3401 Skjoldbo C Laut Blegdamsv. 102 [ø] £ Tr. 656v Skjoldby C E W Munkegaardsv. 6 Søborg £ Søb 3097 Spindler K. Nørreg. 30 B £ Pa. 8081 Stuhr Etich Formo av. 22 SI £ Am. 3122 Sørensen O C Gartnersvinget 24 Lyngby £ Ly. 2258 S Thomsen Otto Godthaabsv. 45 00 £ Gh.891y Udbye Aage Strandboulevarden 119 |ø) £ 0 4856v W adtland A Fensmarkg. 61 Hl Werner Max Hvidovrev.64 Rødovre Valby £ Rødovre 446 Wesarg Svend Aage Brobergsg. 1 B £ Am. 6188y Winkelmann Holger Strandv. 39 [ø] £ Ryv. 1091 y Zachrisson W Østerbrog. 81 [ø| £ Øh. 1735 Ziegler Elisabeth Frankrigsg.19 [s|£Su.6t)5x Aarhus : Høybye Hjalmar Christiansg. 8 £ 7535 Jørgensen C 1. Torv 6 A £ 3805 Larsen NC,N J Fjords G. Ni< Isen S Odenseg. 6 £ 2166 Brøndersle v: Kaad P £ 139 Frederikssund: GottliehHedevig Frøslevga, ’ rd pr. Store Heddinge: v. Kottwitz Gunhild O £ Lyderslev 100 Glostrup: Jørgensen Knud £ 318 Holbæk: Kirchhoff J C M Skoleg. 3 Kolding • Borup Anna Castenskjoldsv. 19 £ 648 Odense: Friis Axel st. Graabrødrestr. 4 £ 5814 Klausen P Maack-Frees Peter Enghavev. 36 £5007 Randers: Boesen GeorgHadsundv.59£643 Rissk ov: Lyngby Ulla R £3013 Roskilde: WernerA J Bondetingetl £11462 Skanderborg : Rossen Christian B Slagelse: Peiersen Michala E V Slots Allé £ 352 Svendborg: SchodtE Sokildev.15 Sønderborg: Bach Oluf £ 1091 Taastrup: Bach tf p e .j * e: Petersen Chr. Havneg. 29 £ 1794 Viborg: Rosenberg CKontorchef i JydskLandkredit- forening Kildev. 4 £ 682 Ungarsk . Køben havn: Horty Béla Mjalsg. 28B [S] £ Am. 4980 København: Dansk Kugleleje Aktieselskab SKF Bredg. 31 Kl £ ★ Cent. 6247 Edwards & RasmussenVesterg 3 Kl £C.929O Nørgaard Chr., Holger DanskesV. 42 [F] £*C. 9793 - Lager af brugteTransmiss. Ostermann Ferd.A,N-Voldg.46B £Cent.811 Kæder, Kopper. Træremskiver, Kuglelejer og Elevatorkop skruer. Rikko, A kts.. Peder Skrams G. 17 Kl £ C. 4699,13559 & 13669 Kolding: DANSKE MEJERIERS MASKINFA ­ BRIK, DE, A.m.b.A. £ 20!'6 (4 Lin.) Telegramadr. „Mejeri fabrik* . Transmissioner.

Chr. Jacobsen ’ s Eftf. Strutnsej. 15 IH - Tlf. C. 15608 Forarbejdning af CELLOPHAN saasom: Guld-, Solv- &. Farvepaatryk Fabrikation af Poser i alle Størrelser og Farver. Frynsning, Udstansning m. m.

Transparent-Folie. Transpirent Foil — Feuilles transparentes — Transparent-papier København : Brandes Fr. Studiestr. 5 B £ ★ Cent. 12598

Katzenstein E Raadhuspl. 77 S £

C. 14765

i oArk;, Formater og Poser med eller uden Tryk. EXPORTAFDELING med Lager fra KALLE &. CO. A /fe, Wk*sbaden - Biebrich.

Longo, Leth & Co. Frederiksbergg. 23 B £ Cent. 8512 - Telegramadr. „Longlet*. Nielsen Otto st. Regneg. 3 B £ ★ C. 2328 I -------- "~~l OTTO NIELSEN- p ..

Dansk Emballage Industri Vagtclv. 58 E £ * C. 15615

A

<3

ST. REGNEGADE3 TLF. ★ CENT. 1318

I

TRAKSMRI'

POSER

RULLER TRYKNING

Stort Lager.. Hurtig Levering. De mest moderne Maskiner til ol Fabrikation. PHAT RYK Specialister i Guld- S. Farvetryk. ENEREPRÆSENTANTER FOR ENGLANDS STØRSTE FABRIK O Dansk Transparent Emballage Akts. st. Regneg. 3 B £ ★ C. 2328 Hanias, Akts., Kampmannsg. 2 El £ -fc C. 3785 a / s HAN I AS DANSK TRANSPARENT ACETAT-FILM-FOLIE FABRIK kampman nsgade 2. TLF. ir C. 3785

<■

L_Z Skov Kai,Akts.,Kronprinsesseg.32B£C.3217 Vestager Axel Lyngbyv. 138 gj] £Ryv. 4338y Aalborg: Larsen Carl Sommer Adelg. 6 £ 4393 Enerepræsentation .Tor Jylland og Fyn af Transparit, Originale Ark, Formater, Ruller. - Spocialfabrik for Transparitposer. - Trykning af Transparit. J Aarhus: Groes[.etersen N Mejlg. 68 £ 110 & 567 Salg afCellulosefolie til reneimportpriser.

Transport. (se Oversigten TransportiFag — og Varefor ­ tegnelsen paa blaa Blade foran dette Register^

L

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker