kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3982 Packness & Co. Vodroffsv. 11 [V] fl V 2840 Park M, Smedestr. 10 Valby fl Vb. 1008 Pedersen Regnar Admiralg. 20 Kl f} By 8136 & By 8338 Pedersen Wilh. Gasværksv.13 EJ f, V9911 Petersen Bruno Pustervig 5 Kl ® ★ 0ent,4586 & 10945 Petersen H P Bellahojv.130 [F| fl Be. 4196y PETERSEN ’ S POUL Hovedoplag for Kbhvn. og Sjælland v. C Helmi Carlsen, Strandboulevarden 145 [øl fl 0 5702 & 0 7454 PETERSEN & SØRENSEN ’ s HO ­ VEDOPLAG FOR KBHVN. Amalieg. 26 E f C. 8283 Bi ­ Pfeiffer Axel Skinderg. 41 OS f) ★ Cent. 8552 Rasmussen Alex. Læssøesg.l4El fl Cent. 815 Rasmussen PD Padborgv. 1 Rødovre Valby f) Rødovre 227 Rehammer G Saxog. 14 EJ fl V 2706v Reinhardt Hj. Ravnsborgg. 13 E fl N 425 Rohde Hans Vodroffsv. 11 EJ fl V 4701 Schmidt J P jun., Akts., Hovedoplag: Frede- riksstadsg. IE! fl V 8899 & V b895 SjøbeckVald. Tøi.derg. 12 El fl Ev.4507 SteffensenK Juel & Co. st. Kongensg. 110 Ki fl C. 1059 & Palæ 1011 Stoffregen B Jægersborgg. 53 [N] fl Tg.7289x Suenson Otto & Co. Dronn. Tværg. 7 E fl Cent. 482 - Grun dl. 1880. Søderholm Viggo Limfjordsv. 76 (E fl ★ Gh. 7811 Thomasen ’ s CarlEftf.Nyhavn31EfCent.812 & 13748 TØRRING N, Aktieselskab, Afdeling København Pustervig 5 E fl ★ Cent. 4586 & 10945 United Tobacco Co., The, ved Jørgensen & Co., Vesterbrog. 121 E) f Cent. 13096 W < ische G Gaasebatksv. 20 Valby fl Vb. 3283 Wulff P A/S Toldbodv.6-10 E f) ★ C. 4915, 4921 & 3458 Aalborg: J ørgensen J P Algade 5 fl 892 Obel C W, Akts, fl 73C0 Se næste Spalte. Aarhus: Aarhus Tobaksimport ved J P i Dalbøge N-Allé 64 fl 2418 Bøchcr A, N-Allé 86 fl 3206 Færch ’ s R Oplag Vesterport 8 fl 2671 Gyldenhof A Bogenseg. 5 fl 7501 Jensen ’ s Chr. K Eftf., N A Jørgensen Skoleg. 20 fl 4860 & 6320 Laursen N C Viborgv. 21 f 10145 Schmall'eld ’ s J E Fabrikker, Akts. Vesterg. 29 fl 37 Assens: Assens Tobaksfabrik, Alex. Gun- dersen fl 32 Bogense: Nielsen V fl 88 Esbjerg : Fællesforeningen for Danmarks Brugsiofeninger Fyensg. 6 fl 172 & 1772 Jerne Cigarfabrik ved Herman Reichler Strandv. 4 fl 2274 Nicolaisen A Skoleg. 21 fl 540 Fredericia: Schmidt J P jun. ’ s Cigar- og Tobaksfabrik ­ ker, Akts. Kirkestr. 1, 3f 9 (2 Lin.) fh. Sønderskov ’ s Eftf., Pedersen & Vieh- mann, Indeh. Johannes Viehmann Jyl- landsg. 13 fl 517 Grenaa : Jacobsen ’ s Jacobi Eftf., L Larsen fill Pallesen Hans fl 197 Haderslev: HansenM jun.Tobaksfabrik, Akts. Storeg. 3 fl 77 H elsingør: Nelander Chr. Tordonskjoldsv.24 f 989 Hillerød: Petersen A F fl 135 i Peterseu Brødr. A & E Frihavnen Dampfærgev. 29 lø] fl Cent. 4233

Tobakker og Cigarer

Fag-Register for Danmark

København (Fortsættelse) : Jørgensen Wilh. Østerg. 59 Kl f -/rC. 10674 WILH. JØRGENSEN Østergade 59 Tlf. ★ Central 10G74- GRUNDLAGT 1870 Hovedforhandler af de verdenskendte PEERS, FIREPROOFED, CAMBRIDGE, MAYFAIR

C .W.OBEL AKTIESELSKAB AALBORG »KØBENHAVN GRUNDLAGT 1787. FABRIKERNE I AALBORG : TELEFON 7300 TELEGRAMADR. : .OBEL ". POSTKONTO NR. 5115 KØBENHAVN AFDELING VESTERGADE 2, OBELS GAARD , 0 TELEFON ★ CENTRAL 7663

Kaldor Bobert Westend 10 E f C. 67*24 Kelter J F, Akts., Strandv. 112 Hell, f Hell. 1884 Kjelsgaard A C Kasteisv. 23 løl f 0 2758 Larsen & Farmsø Højsgaards Alle 14 Hell. f irC. 6785 (2 Lin.)

HtjjSGAARDS ALLÉ 14. HELLERUP TLE* CENT. 6785 CIGAR.ER, CIGARILLOS CIGARETTER. TOBAK. Larsen Laur. B Østerbrog. 56C |ø] fl ^C. 15688 & 0 1416 Larsen W 0 Amagert. 9 083 fl Cent. 4418 & 5625 Lauritzen M E Blegdamsv. 106AIØ) fl 05155 Lewinsky Gunnar PragsBoulevaid45[S] ®C. 2529 LønqvistF Th. Byglandsg. 1 [S] fl Su. 173 Løve Aage Holsteinsg.5o |0| fl Øb. 6959 MadsenAlhertA Amagerbrog.59[S] flAm.73 Marsmann Heinr., Akts,, Amagert. 9 Kl ffi Cent. 5625 Martinussen JI, Fuglsang Allé 137 Brh. ffi Damsø 3232 Møller C B & Co. Chr. d. 9. G. 5 Kl fl Cent. 4326 & 5613 NiekielPTh. Hulgaardsv. 31 El fl Gh.4181 Nielsen Emilie, Peder Hvitfeldts Str. 14 Kl fl By 1228x Nielsen N C Kontor Amagert.33 Kl ® ★ Cent. 1033

Nr. 36. TELEGRADR.-.„OBELOPLAG" POSTKONTO

OPLAG I: AALBORG C. W. OBELS PLADS AARHUS VESTERBROS TORV 12 ESBJERG AXELBORG HADERSLEV STOREGADE 97 HJØRRING STRØMGADE 1 HOLSTEBRO SØNDERLANDSGADE 9 NYKØBING F. JERNBANEGADE ODENSE VJNDEGADE 53 RANDERS TORVEGADE 8 SILKEBORG VESTERGADE 33 VEJLE GRØNNEGADE 22 HORSENS JESSENSGADE 4-

TLF 2600

TUF 237

TtF. 1038

736

tl F

TLF 1037

TLF 862

439 ;

TLF.

T l F 253

T l F. 298 4 445

TLF

103

TLF. 377

TLF. 2640

K S C I G A R - O G C I G A R E T - F A B R I KER T

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker