kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3981

Fag-Register for Danmark

Tobakker og Cigarer

Aarhus: Frisenborg Fabrikker, A/S Immervad 9 g 7576 & 9376 Holbæk: Hotaco, Holbæk Tagpapfabrikker, Akts, g 1213(4 Lin.) Københavns-Kontoret $ ★ Cent. 6913. Ikast: FRISENBORG FABRIKKER A/S g 4 &98 Kolding: Pedersen Evald Vejlev. 1 g 1478

I British Tobacco ved Chr. Gerber Bjelkes Allé 43 El f Tg. 4143 Busk Peter Dybendalsv. 6 E g Damsø 2304 Christiansen Poul Larsbjørnsstr. 8 B | C. 13126 Cigar- & Cigarillosfabr. Regina vedKr.Olsen . Dybbolsg. 35 El g Eva 3800 Cigar- & Tobaksfabrikken Danmark, Akta. Niels Hemmingsens G. 20 IE g Cent. 5621 Cigarfabr. Havanna House, Kbhvn., C W Holmen Genuav. 8 g) Am. 3071 Cigarfabr. Kjøbenhavn ved P Jensen Sindø- hvilev. 2 00 g Gh. 1548y Cigarfabr. Merkur ved Marius Jacobsen Hav- drupv. 95 Brh. g Bella 765 2725 “ ”

Tinvarer. Pewter Goods — Objets d ’ étain — Zinnwaren København: Andersen Just Akts., Værksteder og en gros GL Kongev. 3 El g V 8684 & V 9823 Udsalg Amagert. 4 Kl g By8560 Københavns Tin-& Blyvarefabrikv. Arendal Petersen Gothersg. 113 Kl g Palæ 2562 Metalvarefabr. „National" ved Aug. Bauer Venusv. 12 Søborg g Søb. 2152 Bolig Venusv. 11 Søborg g Søb. 2544.

__ , Tjærekompagniet, Akts.Tønderv.15 gl552 I Cigarfabr Mexko v?R Bak Istedg.12 El g V Kravhave pr. Ny købing F. : Gummitj ærefa brikken Danmark ved S Meyer g N F 386 N yborg: Cigarfabr. Phønix ved Th. Daugaard Søren ­ sen Valdemarsg. 28 El g V 8399 & V 8330 Clemmensen NB. Akts., Strandlodsv. 85 (S] _________ g C. 7520 & 10685 DANSKE GASVÆRKERS TJÆRE- 1 Øobbelmann Louis,Akts.,Gerdasg.13, 15 KOMPAGNI, Akts, g 657 Valbyg Vb. 3393 Eliasen Wald. Lykkesh. Allé 36 El g Cent. Næstved: 3928 Luxol kern. Fabriker ved Thorvald Ander- Enna E K Buddinge Hovedg. 36 Søborg g sen g 745 & 1800 Søb. 619 * Nørresundby: Fabrikken Kurant v. S S Hedegaard Ved Jensen Chr. g 4041 _ Stadsgraven 9 E g Am 8768 * forenede Tobaksfabrikanter,De,ved Holmen Odense: | & Larsen Genuav. 8 ED g Am. 3071 Frdbg. Tobaksdepot v. Randbøl 1 Petersen Lollandsv. 43 E g ★ Gh. 8657 Friis Olaf Kapelv. 55 CN g C. 4287 Færch ’ s R Filial-Hovedoplag Hambrosg.2&4 El g ★ Cent. 10511 Grøndahl Th. E Ny Vesterg. 13 IE g ★ C. 574, 9574 & By 6574 Hagelin L Kong Georgs V. 6 A E g Gh.2750 1 Hansen Charles, Ole Borchs V. 39 Valby g Vb. 1083 Svendborg Tagpap- & Cementvarefabrik Hansen H J & Co. V-Farimagsg. 35A El g ved Martin Jensen g 66 & 65 ★ C. 4561 Laursen A Bredstedg. 13 g 6902 Nielsen P C & Kemp g 95 (5 Lin.) Randers: Randers Asfalt- ogTjære fabrik, Akts.g2099 R* n ff e: Ringe Tjære- og Asfaltfabrik, LNB Klausen g 331 Svendborg:

Tar — Goudron — Teer

København : Aktieselskabet for kemisk Industri Amalieg.15 Kl g ★ C. 1291? & ★ & 16960 VEJTJÆRE OG TAGTJÆRE AK Berg Erik N-Fasanv, 228 El 51 Tg. 2806, Tg. 3322 & Tg. 773 Colas Vejmateriale, Akts., Kampmannsg. 4 El g ★ C.13440 Colas Vejmaterialet Kampmannsgade 4V-T*C.1344O Asfa li " Em ul sion Vej-tjære Cuiback*Asfalt < Danischewsky Paul & I, Akts., Vendersg. 5 Kl g C. 5136 & 11651 Stats g 103 DANSKE GASVÆRKERS TJÆRE ­ KOMPAGNI. Akts., Gyldenlovesg. 11 El g ★ C. 14788 Stats g 45 Exinter, Fabr. Tag-Asbest ’ s Eftf., Akts., Søborg Hovedg. 31 Søborg g Sob. 816 fh.Forbæch's John Eftf.Islands PLEgCent. 235 - Direktelmport fraFinland. FRISENBORG FABRIKKER A/S. Grundtvigsv. 15 El g C. 2301 & 3908 Jensen Bertel, (fh. Jørgen Jensens Ettf.) St ran dg. 23 Kl g ★ Cent. 5725 Koefoed-Johnsen &Co.Østbaneg.81|0]gCent. 8167 & 14043 Olieraffinaderiet Norden,Akts., Alexandrav. 19 [ nv ] g ★ Cent. 7930 - Linolin - Tjære. Rønning P & Gjerløff Øresundsg. 26-28 [øj g ★ C. 7717 Patent- P Rønning & Gjerløff, Akts. Øresundsg. 28 0 Tlf.it Cent. 7717 Fuldstændig Tætning af ethvert Tag ved Reparation med Patent-Linoleumstjære. ASBETON A og B Plastisk og flydende, til Tætning af Tagpap-, Zink-, Bølgeblik-, Skifer- og andre Tage, Ovenlys, Tagronder o. I.

Hansen Richard N-Frihavnsg.91 lø] g 02847 Helander H A Vesterbrog. 187 El g V 3392 Hirschsprung AM & SønnerTordenskjoldsg. 9 Kl g *C. 1505 Hoffmann Einar Amalieg. 39 Kl g C. 12835 Holland v. Edv. Hansen, Chr. Richardts V.2 El g N 1748 x HORWITZ & KATTENTID, A/S Kigkurren 8 Eg ★ Cent. 7582 Høy L R &SonnerLæssøesg.l4INlgCent.l362 Jensen E, Peder Hvitfeldts Str.ll E g Cent. 1840 & 12841 Jensen Marius Tullinsg. 8 El g Eva 1605 JespersenTh., Adolphsv. 66 Gjentofte g Gjent. 390 Juul-Nissen's 0 Eftf., Akts., Vesterg. 13 Kl gi Cent. 13210 AKTS. 0. JUUL HISSEN S EFTF. VESTERGADE 13 Kl TLF. CENT. 13210 Hovedoplag af E. JENSEN PEDER HVITFELDTS STR. 11[ k 1 GRUNDLAGT' 1863 &alg af tlf . cent . 1840* 12841 I

SVENDBORG TAGPAP& CEMENTVAREFABRIK

F UilFOfl I65&66

4=

V e j e n : Tagpapfabriken Phønix, Akts, g 1 & 222

\

Tobakker og Cigarer, Fabr. og en gros. Tobacco & Cigar Manufacturers & Importers — Tabacs et cigares — Tabak und Zigarren Artikler for Tobaks- og Cigarfabr. , se i Slutningen af dette Fag. (Tobaksuds., se Cigarbdl.). København: AarkroghcVølunds^. 27 ®)g Ta. 7241 AMERICAN TOBACCO CO., Akts., Sundholmsv. 65 Eg ★ Cent. 9892 Telegradr. ,,Powhattan “ . Postkonto 323. Andersen Hj. Gothersg. 48 Kl g Palæ 438x Andersen P, N-Farimagsg. 37 Kl g By 6136 Bendixsen ’ s Carl Cigarfabrik Brigadev. 47 E g Cent. 6805 & 195 Black Man Tobacco Company ved K A Løa- qvist & A H Bendix st. Kongensg. 110 K g C. 1059 BraunBrødr.,Akts.,Prinsesseg.60Kl g^ C. 1689 & 11689 Postkonto Nr. 385.

FIEDLER & LUNDGRENS Qoteborg, Stockholm og Carlshamn SNUS

Jørgensen Walther Frankrigsg. 2 (s] g Am. 354v

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker