kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3980 Franceschini Luigi Teglværks Allé 1 g 1567 Møller Chr. Møensg. 3 g 3786 Rasmussen F Hadsundv. 107 g 1370 Renosto R R Al arkusg. 3 g 6986 Aarhus: Andersen & Laursen Vesterg. 80 g 8034 Depaoli W Schleppegrellsg. 9 g 5196 Jydsk Asfalt- & Terrazzo-Comp., Akts. Eckersbergsg. 13 g 111 & 1532 % Jydsk Asfalt s Terrazzo C d . Eckersbergsgåde 13 Telefon III & 1532. THORVALD HANSENPriv.Tlf.3975. Haderslev: Tonnesen W Christiansfeldv. 24 g 1168 Hj ørring: Jensen Marius g 792 Kolding: Kolding Terrazzo-, Mosaik- og Sandstensfabrik ved Jobs. N Bech Tønderv. 93 g 806 De Paoli V, A M G Friis V. 4g 1830 Lemvig: Mejdahl Otto g 354 Odense: Fruens Boge Cementvarefabrik, J K Jakob ­ sen Lindev. 80 Postadr. Fruens Bøge Kontor g Dalum 110, priv. 157 Glerean G B Redegaardsv. 1 g 4184 Mazzarolli A Kirkegaards Allé 5 g 4009 Odense Terazzofabrik & Cementstøberi ved S Christiansen Ø-Stationsv. 8 g 3577 Vulcan Maskinindustri Bjergeg. 42 g 8236 Gulv slibemaskiner. Snedsted: Thomsen Evald g 15 »true r: Povlsen E P g 146 Sønderborg : Lorenzi & Scarabello g 343 Tinglev: Zink Arthur g 4118 Tønuer: Tonnesen C g 161 V ej lef ranceschini Luigi Vardev.l3gl635 Rasmu.-sen R A Vesterbrog. 28 g 2508 Viby J.: Andersen & Laursen g 315 Vildbjærg: Vildbjerg Terrazzo & Mosaikforretning ved Jens Chr. Lauridsen 90 ______________ Vildbjerg Terrazzo & Mosaikforretning v. Jens Chr. Lauridsen Tlf. 90 - Vildbjerg Fabrikation af Trapper, Solbænke, Gasbordpla­ der. Kunststensfabrikation samt alt forefaldende Arbejde indenfor Terrazzo og Mosaik. Have­ dekorationer, Springvandsfinurer m. m. i Sand ­ sten. Artikler for Terra zzolæirtrere. København: English J W Linnésg. 28E g By 4607 „Graupner “ Terrazzogulv- og Værksted-Slibemaskiner. Hoff & Co. Mariendalsv. 25 El g Gh.4O36 &Gh.9456 - Slibemaskiner af enlwerArt. Tønder: Tonnesen C g 161 Materialer for Terrazzo og Kunststen Slibemaskiner. - Dansk Arbejde.

Termostater

Tilskærerskoler.

Termostater.

København: Aastrup& Sørig Roskildev. 73 Valbyg ★ Vb. 1046 - „RECL* - Termostater. Piper Arne Trommesalen 4 |V] g C. 5459 S ATCH WELL TEMPERATURKONTROL Termostater, motorstyrede Ventiler, Kontrolkasser m.m. The Rheostatic Company Ltd. Slough Bucks., England Generalrepræsentant for Danmark: ARNE PIPER INGENIØRF0RRETNIN6 TROMMESALEN 4 - KØBENHAVN V. TELE. C. 5459 E 1 s m a r k p r. Nordborg: Dansk Køleautomatik- & Apparatfabrik ved N Clausen g Havnbjerg 55 & 56 - Se Ann. u. App. og Art. t. Varme- og Ventilati ­ ons anl. s amt Art. t. Køleanl.og Kølemask.

København: Akademi Jallit V-Voldg. 2 S g C. 1331 7 ilskæring, Syning, Modetegning. Fuldstændig Erhvervsuddannelse. Arildsen Sofie Fælledv. 1 H) g N 3270 Butterickskolen Læderstr. 32,34 E g Palæ 2868 Kbhvn ’ sTilskærer-Akademi Raadhuspl. 2 E g By 4677 Kbhvns Tilskærerinstitut v. P Holm Klingseyv. 33 Vanl. g Damsø 1867 Kbhvns Tilskærerskole v. Fru J Ottosen Pilestr. 42E g Palæ 3142y Larsen Laura Gothersg. 163 E g By 2839v Olsen Kristine Helgolandsg. 11 [v] g V 2737y Skandinavisk Tilskærerskole ved C O Lange ­ borg ét J L Nielsen N-Farimagsg. 58 E g By 658v Welsien ’ s Ane-Marie Tilskærerskole GI. Kon- gev. 164 EJ g Eva 2825 Ane-Marie Welsien ’ s Sy- & Tilskærerskole GI. Kongevej 164 Tlf. Eva 2825 Grundlagt 1910 De bedste og mest praktiske Kursus. Grund. Undervisning i Tilskæring Æ Model ­ tegning eft. nyeste udarb. let fattelige Me ­ toder f. Damer, som vil udd. til Direktrice eller Damesk rædderinde. Særskilt Kursus for Drenge-Habitter. Stof tilskæres

Terpentinolie. Turpentine — Essence de térébonthine — Terpentindi

København: Danischewsky Paul & I, Akts., Vendersg. 5 El g C. 5136 & 11651 Stats g 103

Terrakottavarer. Terra Cotta Goods — Objets en terre cuite — Terrakottawaren København: Ipsen ’ s P Enkes kgl. Hof-Terrakottafabrik, Akts., Frederikssundsv. 78 I nv I g Tg. 202 Rønne: orth ’ s L Terracottafabrik g 160 tentøj - Vaser, Figurer.

Terrazzo. Terrazzo — Terrazzo — Terrazzo Artikler for Terrazzolæggere se i Slutningen af dette Fag.

København: Brunicardi KSkaaneg. 40 g Am. 4734 Camera Andrea Gothersg. 105 E g By 3902 Dansk Terrazzo Industri v . Alfr. Andersen Skjulbøj Allé 72 Vank g Damsø 2332 Evers & Co. Fredh. Kan. 6 Eg) ★ Cent. 10470 Grambek & Nielsen Mejsevænget 16 I nv ] g Tg. 1330 Hvidovre Terrazzoindustri v. Holg. Chri ­ stensen Klovborgv. 3 Hvidovre Valby g) Hvidovre 546 Italiensk Mosaik & Terrassofabrik, Giovanni Lazzarotto, Henrik Rungs G. 25 |f£ gi N 1980 Knudsen N P Skotterupg. 3 Hl g Tg. 2441 Kbhvns Terrazzofabrik v. H C Larsen Falkoner Allé 94 Dø g N 6592 Kbhvns Væg-& Gulvfliselager, Akts. Vo- droffsv. 26 LS gi C. 7890 & 12590 Lizier A, Skjulhøj Allé 68 Vanl.g Damsø425 Munch-Christensen S Harsdorffsv. 813 gi C. 3314 &V 3314 Odorico, Brødr. T & P, La Cours V. 3 IE gGh. 656 Odorico Umberto Hoffmcyersv. 1 El g Damsø 232 Aa,by bro: Jensen Harald gi 55 Aalborg: A n j ergen APChr.Dannebrogsg. 6' g 698

Tidsskrifter. (se Aviser 3).

Tillidsmænd. regnskabskyndige, der praktiserer som Revisorer, (se Revision).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker