kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3979 Scannews v. Hakon Bruun Forhaabningsh. Allé 2 E § Ev. 1921 Skandinavisk Telegrambureau v. H Gilbert Sorted amsdoss. 29 [N] § C. 15554 & 8654 United Feature Syndicate v. F Laudon Vesterport [Vi § C. 15433 United Press (Red. F Laudon) Vesterport [3 f C. 15433 & By 3097

Tennis-Artikler Stadion, Akts., Østerbrog. 79 El§Cent.12946 Se Ann. u. Sports- og Jagtrekvisitter. WaagepetersenBrødr. Amalieg. 33K1 § ★ Cent. 7197 Bepr. for Slazengers, London. Herning : Liick K A § 339 Se u. Sports- og Jagtrekvisitter. Korsør: Guldmanns Julius Eftflg. § 167 &469 Kun en gros. Københ avn: Jørg ansen Knud & Co., Akts., N-Voldg. 25 Kl § * C. 1005 ORIGINALE RØDE VANDSUGENDE PASSOL baner Tennisbaneanlæg.

Fag-Register for Danmark Jensen C J Valkendorfsg.32 El $ ★ Cent. 11267 & ★ Cent. 14967 CJ.JENSEN VALKENDORFSGADE 32 0 TLF.* CENT. 11 267i* C ENT. 14967 ALT MATERIALE TIL TELEFON * OG SIGNALANLÆG Aarh us: Kirks Kristian Telefonfabriker, Akts. Aar ­ hus Fabr.Fredensg.17 § 1618,1619 & 3900 Horsens: KirksKristianTelefonfabriker.Akts Madev. 41. Forhen Emil Møller § 12 & 85, Stats $9

Telte. Tents — Tentes — Zelte

København: Baunsøe G Linnésg. 20 Kl § By 6881 Telte en gros og en detail. Dahl Erik,Flagl abrikkenN- Voldg.96|lC.3234 Fabriken Delfin ved Vestergaard-Hansen Frilufts-Magasinet (Det Danske Spejder ­ korps' Depot) Skinderg.27fC10909&11203 Kyndig Vejledning. Halmøe H Dr. Tværg. 3|By 6762 & By 4326 Lillesø D N-Fasanv.273 [H fTg. 41&Tg.61 Spejdermagasinet ved Carl Lønberg Gothersg. 115 Kl $ Cent. 9115 & 14653 Alt i Lejrudstyr. Sportsmagasinet F. I. B„ Akts., Amagert. 11 § C 14758 &689-Se u.Sports- ogJagtrekv, WEILBACH J SV, Niels Juels G. 6 Kl § Cent. 1220 & 7990 - Alle Slags Telte for ­ arbejdes. Telte udlejes. Tentol til Im ­ prægnering af Telte og Presenninger. Aarh us: Hansen H B & Co. Mindeg. 5 § 1229 Horsens: M o rtensen ’ s Brødrene Eftf.Smedeg. 29 §89 Køge: Køge Teltfabrik, N J Kjeldsen § 560 KØGE TELTFABRIK ( N. J. KJELDSEN ) SPECIALFABRIK for TELTE OG LEJRUDSTYR Vodroffsv. 12 El $ V 3387 Den helt rigtige Teltstang.

Meyer V, Niels Juels G. 9 E § ★ C. 6096 & 9629

Telefonrensning.

København: Telefon-Kensnings-Anstalten, Akts., Frede- riksbergg. 23 Kl § Cent. 14735

Telegrafselskaber. Telegraph Companies — Compagnics télégraphiques Telegraphengesellschaften København: Cable and Wireless Limited ved M A Abra ­ hamson Amagert. 29 0 § Palæ 2819 Telegramadr. „Mabra u . Store Nordiske Telegraf-Selskab, Det,Akts. Kong. Nyt. 26, 28 |K] § Cent. 88 ’ W esternU nionTel egrap h-Company , The, Agent for Danmark: V Thomsen Vesterport [V] § Cent. 9596

Hørsholm: Hansen Alex.J § 45 Spec.: Armerede Beton-Tennisbaner.

Telegram-Coder, (se Code-Boger).

Termometre.

København: Jacob F C Hauser PI. 18 Kl § By 3591 ( 7abr. og Pager af Termometre GLASTEKNIK^ ^g ^KØBENHAVN i GRUNDL.1876^S^HAUSERPL. Junge ’ s S Eftf. Nyhavn 31 Kl § C 10822 Elektr. Kontalcttermometre og Relæer. Moldow Georg Sølvg. 10 DS § Cent. 9190 Statsprøv. Leegetermometre. Struers H chem.LaboratoriumSkinderg.38 Kl § ★ Cent.1402, herfra O instilling t. alle A fd. S truers Aarhus: Madsen Math., Akts., Ny Munkeg. 8 § 5002 Fjerntermometre - Termografer. Metro, Manometer- & Maalerfabrik, Akts. Eckersbergsg 3 § 2504 (2 Lin.) Termometre, Pyrometre, Termografer. - Export. -

— ------ 1 Dansk Teltlager, E Brænder Bosengaardsv. 20 ffl 7191 Randers: Mortensen Chas. ffi 529 Roskilde: V ieck v Co. Kobenhavnsv, 51 § 1430 Wieck & Co. Roskilde Tlf. 1430 Camping Telte & Teltudstyr. Krølhaarsmadrasser.

Telegrambureauer.

København: Exchange Telegraph Co., Ltd., Frederiks- bergg. 36 Kl § By 6805 Ritzaus Bureau Ny Østerg. 3 Kl f ★ Cent. 4041 _________ RITZAUS BUREAU Ny Osterg. 3 Kl Tlf. ★ Cent. 4041 Kursafd. Tlf. Cent. 4429, Stats Tlf. 9,15 & 54 Aarhus, Aalborg, Kolding, Odense, Nykøbing F. Politiske Efterretninger fra Ind- og Udland. Telegrafske Handelsefterretninger ( Vekselkurser. Korn-, Kaffe-, Sukker-, Bomulds-, Olie-, Metal- o. s. v. No ­ teringer) leveres fra alle betydende udenlandske Pladser. Indenlandske Børs- og Handelsefterretninger. Postgiro Konto Nr. 1749 GRUNDLAGT 1866. Filialer :

Tennis-Artikler. (se tillige Sports- og Jagtrekvisitter). K o b e n h avn : Danske Ketcherfabriker, De, (I G Schwartz & Søn, Akts.) Sværteg. 3 Kl §*C.23U Kun en gros. Sportsmagasinet F.I.B., Akts., Amagert. 11 Kl § Cent. 14758 & 689 Se under Sports- og Jagtrekvisitter.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker