kraks vejviser 1940 handelskalender

Tekstil fabrikker

Fag-Register for Danmark Siemens Elektricitets Aktieselskab Svag- strømsafd. Blegdamsv. 1240$ ★ Cent 8448 § Alle Typer SIEMENS af Telefonapparater samt komplette Anlæg (manuelle eller automatiske). Standard Electric, A/S Raadmandsg. 71 [N] $ ★ Tg. 7000 Telefon Fabrik Automatic, Akts., Amalieg. 7 E $ *0.5188 Telefonico v. Hjortsvang & Prahm Vester ­ port (S $ Pa. 7131 Telefonico Danske Samtaleanlæg og Telefonanlæg. Turny, Akts., Bredg. 25 B E $ Pa. 4704 TORDEX drejelige Koblingskontakter Telefongreb med Tordex-Kobling. Wicon Kondensat or fabrik vedR.Miiller&Co. Howitzv. 5-7 (EJ $ Cent. 13136 Horsens: Kirks Kristian Telefonfabriker, Akts. Madev..41 Forhen Emil Møller $ 12 &85, Stats $9 Postkonto 38586 Kristian Kirks Telefonfabriker Akts. Madevej 41 Horsens Tlf. 12 &. 85, Statstlf. 9 Aarhus Fabr. Tlf. 1619 &. 3900 Væg-og Bordtelefonapparater

VII — 3978 Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, Akts. Lyngby v. 11 EJ $ ★ C. 8612 Stats $555 Tekstilpræparater - Tekstilsæber. Ty rkiskr ødtolie. Meyer AHenckel ’ s Eftf.,Ryesg.lO5 $ ★ C.314 Nielsen Chr. Kontor og Lager Studiestr. 3 E $Cent.l5332 - Telegramadr.„Chravniel* . Schonwandt H A V-Boulevard 51 |V] $ ★ Cent. 12216 Spfegelhauer W Svejagerv. 9 Hell. $ Hell. 6368 Wales (Stanley A Wales) Nørrebrog. 55 [N] $ C. 1297 - Majs, Hvede &. Risstivelse. Textilextrakt. A arhus : Schmidt Theodor Vesterg. 4 $2642 Se under Artikler for Klædefabrikker. Fredericia: Loehr ’ s C Fabriker $ 96 & 596 Tekstilpræparater - Tekstilsæber. Ty rkiskrødtolie. Svendborg: Klempau Hans Fruerstuev. 22 $ 1988 Spinderi og Rebslagerimaskiner.

Tekstilfabrikker. Textile Manufacturers — Fabr. de tissus — Textilfabriken

Artikler for Tekstilfabrikker se i Slutningen af dette Fag.

(se tillige folgendeO versigter i Fag- &Vare- fortegnelsen paa blaa Blade foran dette Re ­ gister: Spinderier og Rebslagerier; Triko ­ tage; Væverier). København : Bloch & Andresen Nordisk Tekstil Aktiesel ­ skab Kronprinsesseg. 8 E $Cent.35&6335 DANSK FARVERI & MERCERISE- RINGS-ANSTALT, Hasselbalch & Co. Kejserg. 2 E Lager $ Cent. 9255 & 9274 Kontor $ ★ Cent. 380 Telegramadr. „Mercerisering* . DANSK GARDIN- & TEKSTIL FA ­ BRIK, Hasselbalch & Co. Kejserg. 2 E $ ★ Cent. 380 Telegramadr. „ Gardinfabrik* . Danske Bomuldsvæverier, De, Akts., Viborgg.78 (ø] $ ★ Cent. 2108 Kastrup Textilfabr. ved Aksel Damgaard Tømmerup Stationsv. 10 Kastrup $ Ka. 907 Ørholm Textilfabr. vedEngelbrekt-Pedersen Ørholmv. 38 Lyngby $ Hj. 169 Aalborg: Forenede Textilfabrikker, De, i Aalborg Akts. $ 2317, Stats $ 46 Repræsentanter for København: Poul Christensen og Chr. Jacobsen, Kontor Vesterport [V] $ By 59S6 Se under Bomuldsvæverier. Grenaa: GRENAA DAMPVÆVERI, Akts. f 54,73 & 74 Helsingø r: Textilfabrikken, Joh. Pedersen Badev. 2 JI353 Nyk øbing M.: Morso Tekstil fabrik ved P Pedersen $ 4 I MORSØ TEKSTILFABRIK I I TLF. 4 NYKØBING • MORS - | Tf LtORAMADR. i .TBKJTILFABIIIKKEN * g g REPRÆSENTANT FOR KØBENHAVN I S" RINGHOLM tii :- iva 1386 s ---------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- f Odense: Mogensen og Dessau ’ s Væverier, Akts. Kontor, Lager og Direktion $ 69 (2 Lin.) Telegramadr. „Væverierne". Postkonto 14200. Æe u. Bomuldsvæverier. Silkeborg: Tekstilfabriken Silkeborg,Akts. $ 52 & 72, Stats $ 12 Telegramadr. „Tekstil 1 . Svendborg: Svendborg Tekstilfabrik ved Juul Johansen Søkildev. 14 $ 952 S ønderborg: Dansk Gummibaand-Væveri, Indeh. Carl Christian Langwadt $ 349 Artikler for Tekstilfabrikker. København : Andersen & Maare V-Søgade 52 EJ $ C. 12532 - Syre- og kemiskbestandige Be ­ skyttelsesmaterialer, Tekstilmaskiner Fabrikat: Keramchemie Berggarten. Dansk Maalebaands Industri, Akts., Husumg. 1 ED $ Tg. 4130 & Tg. 272 Dansk Maltcentral, Akts., Vesterbrog. 140EJ 3* Cent. 13531 K. B. Diastaseekstrakt.

Telefonbøger, (se Aarbøger).

Telefoner og Telefonanlæg. Telephones & Telephone Contractors — Téléphones & install, de téléphones — Telephone und Telephon- anlagen (se tillige Hustelefoner). København: AUTOMATIC, Telefon Fabrik Automatic, A/S. Amalieg. 7 E $ ★ C. 5188 Ericsson L M, Akts , Studiestr. 24 E $ C. 3438, 3834 & 13834

Centralborde, Omstillere og alt Teleffonmateriel.

MODERNE TELEFONAPPARATER OG KOMPLETTE ANLÆG. MANUELLE og FULDAUTOMATISKE HUSTELEFONANLÆG. DEMONSTRATIONSLOKALE: STUDIESTRÆDE 24. Kbhvns Telefon Aktieselskab Norreg. 21 E Selskabet paatager sig Udførelse af saavel automatiske som manu ­ elle lokale Telefonan ­ læg, eventuelt med For ­ bindelse til Selskabets Net. Overslag gratis. Henvendelse til Selskabets Hovedkontor.

Telefonmateriel. Telephone Supplios — Mstériel téléphonique — Telophon-Materiel København: AUTOMATIC, Telefon Fabrik Automatic A/S. Amalieg. 7 OBJ $ ★ C. 5188 Collstrop R, A/S Østerbrog. 2 EJ $ *Cent. 848 & 4843 - Telefon- og Telegraf pæle. Se Annoncen under Imprægnering. Havemann ’ 8 Aage Eftf. Nikolaj PI. 34 E $ ★ Cent. 8597 Aage Havemann ’ s Eftf. København Aarhus Tlf. ^Central 8597 Tlf. 7300 Aalborg Haderslev Holstebro Tlf. 5501 Tlf. 1150 Tlf. 895 Odenee Nykøbing F. Tlf. 6201 Tlf. 810 Automatiske Telefonanlæg.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker