kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII -3974

Te 2

Reenberg ’ s Teateratelier Nørrebrog. 55 A DS) II N 6534 Provinsordrer ekspederes. Randers: Hyltoft Christian Tøjhushavev. 18 I 291

Kabenhavn (Fortsættelse): Torfing Holger Fredericiag. 15C Kl fl By8350 Typhoo-Tipps Te-Depot, II P Christensen Nansensg. 35 E f Cent. 2403 Tersieff Valdemar & Co. Kronprinsesseg. 36 El fl ★ Cent. 15242 Ceylon The Import ved An ­ dreas Skaarup Skoleg. 29,31 $ 865 & 866 Tørsleff Valdemar & Co. fl 3232 & 3231 Odense: Christensen J L & Co. f) 168,5368 & 1129 I Pakker & løs Vægt samt i orig. Kasser. Aarhus:

Teglværker og Teglværkskontorer. Brick Works — Tuileries et comptoirs de tuileries — Ziegeleien und Ziegelei-Syndikate For dette Fags vedkommende er Inddelingen bortset fra København: Sjælland med Man, Samso og Bornholm Lolland-Falster Fyen med Langeland, Æra og Taasinge Jylland København: Antvorskov Teglværk ved L Hansen Rigensg. 23 Kl $ C. 12521 GULE FACADESTEN KLINKER-DRÆNRØR MOLERSTEN Bolvig P (Borup Teglværk), Akts., Nørre Voldgade 23 Kl ® ★ Cent. 11700 Borup Teglværk Orebo Teglværk. Dronningmølle Teglværker, Akts., Kontor Nytorv 5 Kl I ★ Cent.1087 Farum Teglværker, Sten- & Gruskomp. A/S Akts. Farum Teglværker Sten- & Gruskompagni, Faxe Kalkbrud, Akts., Fredh. Kan. 16 Kl I ★ Cent. 9123 FREDERIKSHOLMS TEGL- OG KALKVÆRKER, Akts., Vesterbrog. 12 E fl ★ Cent. 282 Niverød Teglværk Østerbrog. 28 IS ® C. 1651 & 1751 Simonsen Harald, Akts., Østerbrog. 28 El ® C. 1651 & 1751 _________________________ Akts. Harald Simonsen østerbrogade 28 IS Tlf. C. 1651 & 1751 Trælastlager Oureg. 1 |ø) Tlf. Ryv. 941 Stavnsholt Teglværk v. Otto Friis Amicisv. 25 O JO V4816 SØNDERJYDSK TEGLINDUSTRI N-Fasanv. 217 IH fl Cent. 4520, Tg. 1700 & Tg. 1717 lelegramadr. „Nimisø*. Teglværkernes Centralkontor, Akts.,Studie- str. 57 Kl I ★ Cent. 6100 Allinge Teglværk,M Bloch, Allingefll27 Antvorskov Tesiværk. L Hansen, Antvor ­ skov pr. Slagelse fl S 88 Asnæs Teglværk, Akts.Asnæs fl 37 & 137 Birkerød: Tornevang Teglværk fl 64 Donnevadde Teglværk & Tagstensfabrik, pr. Græsted fI G 1 Egebja>,rgTeglværk,Chr. SundgaardAnder- sen, pr. Ballerup fl B 122 Gørlev Teglværk, Chr. Larsen, Gørlev S. 9 160 Hedehus-Teglværket, Akts., Hedehusene f>2 Hegnetslund Teglværk og Lervarefabrik Akts. pr. Herfølge fl Koge 71 Helsinge: Helsinge Teglværk, B Kronshage j? 230 Petershvile Teglværk, Vilh. Wewer fl 171 Øvrige Sjælland. Allerød Teglværk, F Friedrichsen pr. Lille ­ rod fl Allerød 54 Kontor: Vandkunsten 8 Kl Tlf. Central 9275 & 4975 Oplagsplads: Slangerupbanens Stationsplads Tlf. Tg. 2800

Teater-, Koncert- og Varietébureauer. (se tillige Engageringskontorer). København: Allen ’ s Kai Bureau Danas PI 15 Kl fV 4697 Biltzing ’ s Bureau Høje Skodsborgv. 20 Skodsborg f> Skodsb. 218 Brochorst Jac. Ny vej 10 B E fl V 7645 Bureau Talmas v. Hakon Pagh-Carlsen Torveg. 55 Kl I Am. 8530 & Am. 8532 Dansk Musiker- Forbund Vendersg. 25 Kl f ★ Cent. 13245 Engstrøm & Sødring, Al usikforlag, Akts. Palæg. 6 Kl f ★ C. 3228 Koncertbilletter f C. 1435 Hansen Wilhelm,Musik-Forlag Gothersg. 9, 11 Kl I Cent. 5183 Billetsalget Cent. 5457. Musage tes, Akts »Direktion Frede Skaarup Kristian Zahrtmanns PI. 79 EJ Nagel Walter Gasværksv. 10A E ® C. 3348 &V8292 Petersen Constantin Sommerstedg. 4 E ® V 3000 Skandinavisk og Borups Musikforlag Bredg. 31 Kl I Cent. 9244

Teaterbilletter. (se tillige Afd. I Kort og Planer Side 13). København: ZIMMERMANN I W GI. Kongev. 153 SH Cent. 2733 Autoris. Billetbureau for alle Teatre samt Abonnement til det Kgl. Teater.

Teaterforlag.

København: Danske Dramatikeres Forbund Tietgensg.3O E fl Cent. 10901 Moth-Lund O Købmagerg. 56 Kl J)Palæl645 Nyt Skandinavisk Teater forlag, Akts., Vand ­ kunsten 6 El D Pa 4035 Sarauw Paul Ulvemosev. 5 Rungsted Kyst fl Ru. 65 Teaterforlag Carl Strakosch V-Voldg. 17 M fl Cent. 4417 Teaterforlag Folmer Hansen Gyldenlovesg. 1 Ef Cent. 4394 Skandinavisk Forlag af dramatiske og musikalske Værker. Medlem af Drama Ret og Koda Dramatik.

København : Gay Elvin Ilovmarksv. 66 Charlottl. D Ordr. 2756 Jacobsen Carlo Tryggevældev. 17 Vanl. fl Damsø 2341 Jepsen Alfr. Ordrupv. 96 Charlottl. I Ordr. 401 Krause R Aalekistev. 220 Vanl. fl Damsø 59 Lind J G Flakholmen 23 Vanl. Louw Max Gorkis Allé 10 Søborg. fSo. 1927 Lund Carl Mariendalsv. 28 E fl Gh. 8307

Teaterforretninger.

Københavns Alhambra Teaterforretning ved Axel Kongsløv Blaagaardsg. 30 Kl fl N 71P6 Dansk Farve-Kunst, Aksel Andersen Hy- skenstr. 16 Kl $ By 6014 Hildebrandt ’ s M Teaterforr. Gothersg. 135 Kl fl Palæ 4505 HILDEBRANDTS TEATERFORRETNING ELEGANTE TEATER - og KARNEVALSKOSTUMER UDLEJES-FORSENDES OVERALT I IHD-oeUDLAND L Kørners Teaterforretning. J Brynjulfson Vesterbrog. 45 [v] f Cent. 6848 Maneto ved Mandsfelt Eriksen Skydebaneg. 1 (VJ f Ev. 3058 Platau F Ho ved vagt sg.2 Kl f By 2450& By8620 Parykfabrik. Haarhandel en detail

(se tillige: Biografteatre; Forlystelseseta ­ blissementer samt Afd. I Kort og Planer i 1. Bind og Artiklen Teatre i Afd. V, Real-Re ­ gister foran i dette Bind). København: A polioteatret Vesterbrog. 3 El f Cent. 2508 & 3503 Bellev'ue-Teatret Strandv. 437Klpbg. J1 Ordr. 4096 Betty Nansen Teatret Frdbg. Allé 57 E fl Cent. 1490 & 2616 Folketeatret Norreg. 39 Kl $ Cent. 7611 & 1846 Frdbg. Teater Frdbg.Allé 90 E flCent.3998 Kgl. Teater, Det, Kong. Nyt. Kl fl Cent.1765 (Aftenforest.) &2830(Eftermiddagsforest.) Se Afd. V Real-Register under Teatre samt Afd. 1 Kort og Planer. Ny Teater, Det, Vesterbrog. E ® Cent. 1935 A2622 Nørrebros Teater Ravnsborgg. 3 [NI I Cent. 2711 Riddersalen Lorry Etablissementet Allég. 9 El ® ★ Cent. 14622 & 15419 Rode-Kro Teater Øresundsv. 35 O $ Am.2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker