kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Tapetserere og Dekoratører

VII — 3972

Winsløw W Pilestr. 45 Kl $ Palæ 4277 . W WINSLØW Pilestræde 45 - Tlf. Palæ 4277 Gardinkonfektionsfabrik Alle Arter mod. Gardiner leveres syet paa Bestilling Ruffstores Spændstores Rynkestores Glatte Stores Spændgardi ner Sengetæpper Portiere Gardinfag Stort Lager i moderne Stoffer og Besætninger. Leverer kun til Forhandlere. Herning: Christensen P $ 153 — Tapetlister. Tarmrenserier og Tarmhandlere. Sousage Casing Dealers & Cleaners — Boyanderies — Darmpuzereien und -Handlungen Artikler for Tarmrenserier og Tarmhandlere se i Slut ­ ningen af dette Fag. København: Armour & Company N-Voldg.2 Kl$ C. 5520 & 10720 Stats $ 235 Dansk Tarm-Industri ved William Kemp Vesterbrog. 116 El $ ★ C. 6836 DANSK TARA - INDUSTRI mil II TARAE Danske Andelsslagteriers Tarmsalg, Andels- selsk., Vejleg. 4-10 El $ Cent. 3275 & 11546 r~ ------------- — DANSKE ANDELSSLAGTERIERS DAT VAREMÆRKE. VEJ LEGADE 4-10 Cent.3275&11546 * (Staisty 238 £7eleqraf72adr:„ uatarnsalg -IT- ----------------------------------------------- Å Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Gregersen Hans Kødbyen Halmt. 15 El $ V 5892 Griinewald Cosmas A Holmbladsg. 65,67 O $ Cent. 13216 Heese H — C Gengelbach,Akts.,Puggaardsg. 13 El $ Cent. 6752 Tarme, Krydderier, Farver m. m. Jacobsen H Paulin Skinderg. 43 OS $ Cent. 10151 Keller Knud Skinderg. 42 Kl $ C. 11102 Knudsen Knud C Casing Export Co.. Akts., Kødbyen Flaskehallen 48-51 El $ ★ 0.68 66 Kbhvns Tarm Kompagni, Akts., Mitchellsg. 2 El $ C. 5595 & 12195 Lund Martin Mitchellsg. 23 El $ ★ Cent. 7285-Telegramadr. „Kopeck u . Nathanson Aage & Co. GI. Kongev. 39 El $ C. 262 WILLIAAA KEMP VESTERBRO6.11 6 TLF. ★ CENT 68 36 TARMSALG ANDELSSELSKAB _____

Sørensen Chr. A agade 90 Hl $ N 7980 Sørensen Erik Wammen Blaagaardsg. 4 CHI $ No. 301 ’ 0 Sørensen H E Gothersg. 87 Kl $ By 281 3v Sorensen L Kjeldsgaardsv. 6 Valby $ Vb. 2459u Thomsen J Mynstcrsv. 7 El $ Eva 1539 Thomsen Werner Absalonsg. 18 El $V8400 Took E & Co. Larsbjørnsstr. 7 Kl f By 2200 Weinreich Knud Amagerfælledv. 21 [S] $ Am. 4725 Volden Axel Strandv. 187 Hell. $ Hell. 75 & Hell. 2454 Wennecke Laur., Hvidkildev? 109 IE $ Tg. 5349y Wiinberg J, Peder Hvitfeldts Str. 12 Kl $ By 5346 Villabyernes Specialforr. v. Rich. Larsen Or ­ drup Jagtv. 34 Charlottl. $ Ordr. 3340 Willenbrock Herm. Nattergalev. 22 |Wj$Tg. 5994x Willumsen C M Rebekkav. 13 Hell. $ Hell. 3458 Winstrøm H ved Erling Christensen Go ­ thersg. 129 Kl $ By 2730y Wisboin O Højlandsvangen 5 Brh. $ Bella 278 ZahnL Prags Boulevard 6 O $ Am. 8272 Zeidler J & A Johannessen Howitzv. 75 E $ Gh. 1572x Aarhus : Aarhus nye Tapetsererforretning ’ A Ostergaard Freder iksg. 74 $ 4582 Andersen Andrens Lange'andsg. 6 $ 5076 Hansen Ludvig Rosenkrantzg 5 $ 4558 Pedersen P E Norreg. 24 $ 1155 Frederiksværk : Meier R J $ 172 Glostrut>: Helm-dt F W $ 687 Pedersen Gunnar $ 24 Helsingør: Penter Carl Bjergeg. 8 $ 646 Pe'ersen&LaursenSct.Anna G. 31 $ 1330 & 333 Horsens: Moller & Lind vig Torvet 6 $ 1326 Karlslunde pr. Taastrup: Chiistiansen P$ K37 Odense : Andersen Carl Wm. Vesterbro 7 $2102 Brænder E Rosengaardsv. 20 $ 7191 Ellegaard G Henriettev. 47 $ 3172 Hansen Gunnar Thorsg. 28 $ 1632 Hansen Niels Pilev. 18 $ 8412 Jensen Carl A Østorbæksv 7 $ 3509 Knudsen J Tolderlundsv. 53 $ 2508 Randers: Simonsen P Møllestr. 5 $ 2399 Ungermann Hans Aarhusv. 9 $2111 Roskilde: Bodholdt JenseniusSkomagerg. 42 $ 1871 Johansen Johs. E Skomagerg. 21 $ 1020

København (Fortsættelse) : Nielsen Henning ØgaardBlaagaardsg.39Hl$ N 4816 Nielsen Herman Hjemmev. 46 Søborg $ Søb. 1240 Nielsen Marius Haderslevg.12 El Nie'sen N C & Co. Krnsaag. 23 EJ $ V 6121x Nielsen R D Svaner. 2 |NVl $ Tg. 991y Nissen G Fælledv. 7 [N] $ No. 5096 Nørager C Schacksg. 5 E | Palæ 5783v Olsen Edmund S-Boulevard 86 O $ V 7318 Olsen Ernst & Son st. Kongensg. 45 Kl $ Palæ 3081 x Olsen H Sølvg. 99 Kl $ Pa. 2471v Olsen Sv. Sparresholmv. 3 Brh. $ Bella 714 Paaske H Petersen N-Frihavnsg. 80 El $ Øb. 8416 Paulsen E E & Søn, Akts., st. Kongensg. 90 Kl $Cent.418 Pedei sen Ax.ETorbenfeldtv. 1 Brh. $ Be. 4354v Pedersen P Braad Vejrøg. 1 El $ Ryv. 81 8x Pehrsson ’ s Carl Eftf. ved Foldrup & Nielsen Schleppegrellsg. 3 Hl $ N 3515 Penter M Rosenørns Allé 64 IYJ $ N 5077 Penther Sophus Gothersg. 48 Kl $ Cent.7545 Penther ’ s Sophus Eftf. v. Jul Andersen Go ­ thersg. 48A Kl $ Palæ 2449 Petersen Axel Østbaneg. 17 O & C. 3636 Petersen G V & E Baunegaardsv. 13 Gjen- tofte ® Ge 210 Petersen H M, IE OhlsensG.3 El f 02104u Petersen N Nørrebrog. 50 Hl $ No. 2179 Petersen Ove Chr. Willemoesg. 8 lø] $06583 Petersen P. Henrik Ibsens V. 2 El $ Ev. 3956y Petersen P Chr., Ø-Farimagsg. 75EI$ 02845 Petersen S J, Niels W Gades G. 34 EJ $ Ryv. 3410 Petersen Sv. Gjentofteg. 97 Gjentofte $ Gjent. 1714 Petersen Th. & Co., Albert & Th. Petersen Stockholmsg. 55 El $ 0 1612 Pilemann-J ensen A N-Farimagsg. 9 OS $ By 7301 PostH Bredg.32 Kl $ Palæ 732v Poulsen Johan F GI. Kongev. 76 El |)C.7522 Møbelpolstrer og Dekoratør. Poulsen Knud Frederikssundsv. 122 D Brh. $ Bella 903 Profit F, Peder Skrams G. 24 Kl $ By 5449 Rasmussen Carl Johan, Henrik Rungs G .41® $ N 72y Rasmussen E Grundtvigsv. 6 A El $ V 4055 Rasmussen Fritz Tullinsg. 12 El $ Ve. 714x Rasmussen Janus Frdbg.Allé68 El$Eval735 Rasmussen Johs. Amagerbrog. 131 O ffi Am. 977 Rasmussen Martin 0-Voldg.24KI$Cent.5071 Rasmussen Robert Valby Langg. 45 Valby $Vb. 234 &Vb. 2207 Reinstrup & Frederiksen Guldbergsg. 7 B Hl $ Cent. 6989 Rydstrom E S-Boulevard 87 El $ V 1 161y Sattrup M Danasv. 4 El $ Ev. 2259 Schmahl A Amagerfælledv.15 [S] $ Am.2383 Schmidt Th. GI. Kongev. 124 El $ Cent.6902 & V 2172 - Postkonto 3099. Schneider F Hillerødg. 30 [® $ Ta. 4787 Schouw Charles Kiplings Allé 19 Søborg $ Sob. 530 Schultz Alfr. Fus sings v. 9 [S] $ Am. 8446y Schiitt Aa Sandv. 30 Søborg $ Søb. 2759 Schaffer Wald. Hindeg. 11 IKl $ Palæ 2682x ScotwinTom Danasv. 37 El $ Eva 3958 Skals K N Stengaards Allé 105 Lyngby $ Ba. 328 Skøtt-Jensen H C Amerikav. 10 El $ V3637 Smith Erik Raadhusstr. 6 Kl $ Pa. 6058 Sponholtz R Klosterstr.17 OS $ By 6149 Stauning J A V iktoriag. 5 El $ C. 2725 Svoboda F Enghavev. 32 El $ V 6606v Sørensen Albert Guldborgv. 5 iFl $Gh.l411x Sørensen Alfr. Vølundsg. 12 Hl $ Ta. 371 Sørensen B Chr. Roarsv. 29 [Fl $ Go. 396y Sørensen Bernh. Ø-Farimagsg. 18 El $ Øb. 4177v

R_ønnæ: Brandt Carl $ 309 Skive: Madsen Otto $ 546

Slagelse: Schmidt Aage Smedeg. 21 $216 Svendborg: RasmussenRKorsg. 1 $ 915 Tar m : Kirkegaard Chr. & Son $ 109

Artikler for Tapetserere og D e koratører. København: OLESEN C, Akts., Højbro PI. 4 Kl $ ★ Cent. 5885 Sadelmager- & Tapetserermestrenes Dan ­ ske Støvsuge- & Banke-Kompagni, A/S, Thomas Laubs G. 4 El $ C. 7710,13642 & 14742 - Lager af alle Artikler for Ta ­ petserere ogDekpratører.Gmndlagtl89O. Sækkeleje-Kompagniet, Akts., Helsingørsg. 20, 22 K)$ ★ Cent. 4966 Stats $ 466

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker