kraks vejviser 1940 handelskalender

Tapeter 1

Fag-Register for Danmark

VII — 3970

DANSKE TAPETFABRIKKER, Akts., Odense, Afdelingskontor. Ljngby v. 170 El $ ★ C. 10614 & ★ By. 3135 Tlgr. Adr.:Tapet fabrikker" . Harboes J L Tapetfabrik, Akts., Ekspediti ­ onslager for Sjælland : Torveg. 36 Kl $ C. 1639 Kriigers C Tapetfabrik, Akts., Holmbladsg. 41 [S] $ C. 5745 - Tlgr. Adr.: „Tapet*. København, Tapetfabrikken, Akts., Lyng- byv. 170 El $ ★ By. 3135 Tlgr. Adr. „Tapetf abrikker* . Nordisk Tapet-Industri, Akts., Sigbrits Allé 6 [s] $ C. 6674 & 6684 \ Ballerup : Dahl's Carl Tapetfabrik (Maglegaards Ta ­ petfabrik) $ B 6. Faaborg: Z" Tapetfabrikken Fiona, Akts. $ 56 & 356

Artikler for T ap e t f a b r i k k e r Aalborg: • Aalborg Kridtslemmeri, Indeh. M Krage ­ lunds Fabrikker Jfr. Ane G. 16 $ 2300, Stats $ 52

Køge : Køge Farve- & Tapethdl. ved Th. Hansen $ 86 Løgstør: Ellingsee Brødr. f} 119 Maribo: Schrøder & Nielsens Eftf. ved Th. Jensen | 28 Mi ddelfart: Hansen Albert N $ 147 & 487 Nakskov: Hansen & Nielsen Sønderg. 4 >582 Nykøbing F.: Dyrhauge Valerius Vendersg. 22 $ 181 Kjær Peter Friseg. 4 > 258 Risom & Nielsen Langg. 4 f) 46 Nørre Alslev; RasmussenN K > 102 Nørresundby: Nørresundby Tapet- & Far ­ vehandel, Otto Zinck > 1114 Oden se: Fondin Vesterg. 17 > 96 HOVEDREPRÆ.SENTANT Fyenske Tapetlager, Det. ved A Bjørnsen Petersen Vesterg. 76 fl 5103 Harboe ’ s Tapetudsalg, Chr. Christensen, O ver g. 7 $ 65 Ran d ers: Jydsk Tapetlager, A Welling Frederiks PI. 12 $ 3344 Randers Tapet-Magasin, Fr. Eriksen Set. Mortens G. 4 > 733 & 2133 Tapet en gros Lageret, Sigfred Jensen Storeg. 10 fl 2001 Ky- Rosenlund Alfr. E $ 31 Rønne: Rønne Tapet- & Farvehandel ved P J Ko- foed > 77 Tapetlageret ved O Rasch Lau $ 221 Tholander Chr. $ 180 - Postkonto 9686. Skive: Mortensen M J fl 112 Strib: Strib Tapet- & Farvehdl., Sophus Jørgensen > 35 Svendborg: Thorbensen ’ s Tapet- & Farve- han d el Bros ade 42 > 336 & 1180 S øn derborg: Jydsk Tapetlager, H C Kiimpel > 545 Z£ll — Østjydsk Tapetlager, J Vandt Nørreg. 26 $717 GRUNDLAGT 1896

Tapetopsættere.

København: Andersen A H M, Holger Danskes V. 65 EØ flGh.8417 Arltoft Harald Storkehakkenl4 ®$ Be. 1663 Arltoft Walther Tirsbækv. 2 Vanl.fi Da.3521 Cadovius N Fuglsang Allé 66Brh.flBella536 Christiansen H Vigerslev Allé 13 Valby $ Vb 284 Ehlers C Vald. Nannasg. 15 INI $ Tg. 889x Emme Knudt Borups Allé 21 El $ Gh. 2464 Erichsen Harald Lombardig. 13 [S] fl Am. 1786v Frederiksen Carl Assensg. 3 El $ 0 2599 Grundsoe Chr. Schleppegrellsg. 7 ® |)N 2820 Gustavsen Henry st. Kongensg. 106 E $ Bv 2219 & By 4120 Hallback J A N-Fasanv. 283 El $ Ta. 7983 Hansen Aage Lombardg. 1 El $ Am. 9594 Hansen Helmuth Harsdoiffsv. 10B El $ Eva 4810 Hansenlvan, Jakob Danne færds V.12AEJ> N 3545 Holm Ole Mølleg. 28 A El $ No. 6700 Jensen Poul E Jernbane Allé 72B Vanl. > Dam sø 683x Jensen Skjalm Parmag. 41 El $ Su.479x Jespersen PJ N-Vold g. 25A E $ By 8771 Jørgensen E Brun Jydeholmen 23 Vanl. $ Damsø 325£ t Jørgensen Edm., Ane Katrines V. 34 IE] • Fa. 20 Kromann & Pedersen IngerslevBg. 136 E > V5930y Madsen Vilhelm Præstøg. 10 El $ 0 1668 Nielsen Carl Ægirsg. 78 El $ Tg. 607y Schiøtt Aage Tibirkeg. 13 El $ N 7334 Tapetserere og Dekoratører. Upholsterers & Interior Decorators — Tapissiers et tapissiers-déeoratears — Tapezierer & Dekoratcuie Artikler for Tapetserere og Dekoraterer se i Slutningen af dette Fag. (se tillige: Sadelmagere og Tapetserere; Dekoratører). København: Aagaard Ejnar Svendebjergv. 38 Hvidovre Valby $ Hvidovre 432 Aasted Severin Heibergsg. 10,12 E $ By ’ 4669 Agergaard P & O Sohøn Ø-Farimagsg. 18 O $ 0 1869u Albarts G Gasværksv. 13 El fl Eva 2664 Albeck Brødr.E&V Bredg.38E flPalæl686 Albeck Fritz Lundtoftev.6 Lyngby $ Lyngby 1015 Andersen A Breinholdt Thurøvej 18 E $ Fa. 334 Andersen A M Helsingørsg.4E $Palæl554x Andersen C A Ahlefeldtsg. 27 E $ Byl489y Andersen Carl Johan Nikolajg. 15 E $ Cent. 11125 Andersen Chr. Hellerupv. 6 Hell, fl Hell.218 Andersen E P Brannersv. 9 Charlottl. $ Or. 6289 x Andersen H J Smalleg. 9 E $ Gh. 7694 Andersen R Fortunstr. 1 E $ Palæ 6265 Andersen Willy Valby Langg. 39 Valby 9 Vb. 4775 Beenfeldt H S-Boulevard 39 El $ Ev. 54 y Bering Carl & Co. Johnstrups Allé 9 El $ N 1239y Boalth C Frdbg. Allé 39 El $ V 4170 Borup Christen Dagmarsv. 2 Dragør $ Dr. 92

Odense: DANSKE TAPETFABRIKKER, Akts. Hovedkontor: OlufBagers G. 28 $ 1501 Postkonto 9157. Tlgr. Adr.: „Tapetfabrikker*. Harboes J L Tapetfabrik, Akts., Oluf Bagersg. G 28 $ 1501

3. Tapet-agenturer og Tapeter en gros. Københ avn: Aladdin, Tapetfabriken Sigbrits Allé 6 [s] $ C. 6674 & 6684 C»rdius-Hansen, A/S., Nørreg. 2 Kl $C.7908 Dahl Oskar A, St. Markus PI. 10 S $C.l 118 Dansk Tapet Aktieselskab Holmb ’ adsg. 41 E) $ C. 5745 Flenssted-Hansen P Amagerbrog. 2 [S] $ Cent. 5538 Fraenckel ’ s Eftf. Hovedvagtsg. 6 E $ Cent. 1866 Hansen AAnkjær (L Fraenckels Eftf.) Hovedvagtsg. 6 E $ C. 1866 privat Bp. Nybrogade 22 E $ Palæ 222 Repræsentant for svenske, tyske og engelske Fabrikker. Hecht-Nielsen T, St. JakobsP1.2 El $0 8117 Internationalt Tapet-Magasin Jernbaneg.3E) $Cent. 4223& 4224 KRttGER ’ s C TAPETFABRIK, UD ­ SALGET FOR, Akts., Østerg. 16 E$C. 6733 Lund Holger Aalekistev. 100 Vanl. $ Damsø 1123 Nielsen J Nørrebrog. 32 El $ llrC. 6631 Rasmussen C J Hojstrupv. 163 Brh. $ Bella 2530 Schwanenfltigel SSkinderg.41 Kl $ Pa. 7100 & Pa. 7900 Skandinavisk Tapet Import ved K Elholm Larsen Allég. 25 [El $ Go. 9691 TapetlageretAage Dahl, Akts., Lyngbyv. 170 E > ★ C. 10614 Tlgr. Adr. „Tapetf abrikker* .

2. Tapetfabrikker.

København: Aladdin, Tapetfabriken, Viborg&NordiskTa ­ pet-Industri, A/S Kbhvn. Sigbrits Allé 6 IS > C. 6674 & 6684 Stats > 523

TAPETFABRIKEN ALADDIN

NORDISK TAPEt INDUSTRIE SIGBRITS ALLÉ 6 ® TLF. CENT. 6674 * 6684

Dahl's Carl Rullegardin- og Tapetfabrik. Akts. Falkoner Alle 14 IE $ Ve. 2171 & Ve. 8571 Dania,Relieftapetfabrikken Amalieg. 3 Kl $ 0. 202 & 11302 Gyldenlader, ægte og imiteret.

Aarhus: Petersen Sophus N-Allé 66 $ 7790

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker