kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3968

Tandlæger, Artikler for

Aarhus: Dansk Røntgen-Teknik, Akts. Mølleg. 30 ffl 6545 JRøntgen- og Elektromedic. Apparater. Teknisk Dental Laboratorium, L C Weens- gaard Parkallé 7 ffl 9252 O dense: Kaisen ’ s F P Eftf. Henriettev. 1 ffl 795 Algebra Tandlcegegips. Odense Dental Laboratorium ved A Abel- skovKlingenbcrg 10 ffl 7333 Vejle: Worning & Petersen, Vejle Sæbefabrik, Akts, ffl 31 & 32 HogV Desinfektion. København : Colgate Palmolive-Peet, Akts., HauserPl.10 Kl ffl*C. 16860 Fabriken llka.Akts.,Bispev. 5 lNVl ffl*C. 8081 Enefabrikanter af: Perletand Tandpasta. Jod-Kaliklora Fabriken Prinsesse Maries Allé 14, 16 [3 ffl *C. 15444 Jod-Kaliklora Tandpasta. KOLYNOS(A/S Persano) Bornholmsg.3KI ffl Palæ 3594 & Palæ 183 Nordisk S.vbp- & Parfumeindustri Marien- Pepsodent, Akts., N-Søgade 35 Effl*C. 10960 Si-Ko, Akts., Grundtvigsv. 10 AK fflC. 13864 Springborg P Østbaneg. 41 [ø] $08280 Tan-o-san, Olaf From, H C Ørsteds V. 41 B E ffl N 6351 Tranberg, Asmussen & Co., Akts. st. Kon- gensg. 63 Kl $ C. 10557 & 12877 Tandpasta. Tooth Pasto — Pate dentifrice — Zahnpasta dalsv.32D EJ fflCent.5997 J acksori ’ s Tandpasta. København: Aaboulevardens Tandteknik ved Svend Nielsen Worsaaesv. 2 E $ N 9041 Aalholms Tandteknik v. Aage E N Kjær Roskildev. 161 Valby ffl Vb 1436 Abel M Nørrebrog 229 [S $ Tg. 4111 Amager Tandteknik v. Terdinand Olsen Amagerbrog. 36 [S] ffl Am. 2018x AmfeldtH Frederiksborgg. 10 E ffl By 135u Andersen J Schmidt Duev. 35 Ijf) ffl Go. 6603 Andersen Karl Enghave PI. 3 ffl ffl V51 lx Andersen Rigmor Frue Kastrupv. 62 [s] ffl Am. 149x Becker Heinrich Klosterstr. 24 E ffl Pa.3853 Benzon Egil Blegdamsv. 80 (øl ffl Øb. 2738x Bergsson K Skotterupg. 13EJ ffl G li. 4291 Birch-Christensen A Norgesg. 1JB3 Bjeld Karen Rudegaards Allé 15 Holte ffl Holte 986 Bonde Axel GI. Kongev. 9 ffl ffl Eva 2998 Brune Elne Nørrebrog. 39 El ffl N 6146 Bruun G Vesterbrog. 87 ffl ffl Eva 2784 Buck K Isafjordsg. 3 [S) ffl Am. 2000 Christensen Agnete Langebrog. 23 E ffl Su. 1144u Christensen Frank Axelt. 8 ffl ffl Pa. 358 Christensen I Gothersg. 20 E ffl Palæ 1413 Christensen Laura, A F Beyers V. 18 |F] ffl Gh.4754 ■Christensen M Trianglen 7 ES ffl 0 7277 Tandteknikere.

Dall DagnyVesterbrog. 92 ffl ffl V 8366 Dansk Tandt< knisk Laboratorium v. Anna Kres+ensen Istedg. 45 ffl ffl V 7537&V8636 Dental Laboratoriet ved Finsrud & Elb • st Kongensg. 61 A E ffl ★ Cent. 14692 Dental-Laboratorium Vesterport v. Wagn Pedersen Vesterpo tffl ffl By 4707 Drachmann Guda Godthaabsv. 4 El ffl Gh. 4189 Egebak A Lillegrund 2 [S] ffl Am. 5127y Egeblad Tda Frederikssundsv. 159 Brh. ffl Bella 3154v Ellgaard K N-Frihavnsg. 6 (al ffl 0 9918 FinderupJorgen V-Boulevard 2,4fflfflBy7533 Frdbg. Tandteknik ved E Hellberg Hansen Franckesv. 1 El ffl N 128y Frederiksen J Bell Nørrebrog. 222 E ffl Tg. 6324 Godthaabsvejens Tandtekn : k, Olga Kruse ChristophersenGodthaabsv.84IEfflGh.4481 Hagen Hugo Pal æg. 6E ffl Palæ 5449 Hansen Anna Ipsen Sølvg. 92 E ffl By 5722v Hansen Carla Jernbane Alle 86Vanl. ffl Damsø 3659 Hansen Fanni St. Hans T. 30 El ffl No. 9125 Hansen J Amager Boulevard 134 |S] ffl Am. 9372 Hjorth Asta Blaagaardsg. 29 El ffl No. 3555 Holtehus Dina A Sv. Aa Amagerbrog. 218 A [S] ffl Am. 9762 Houd Agnes GI. Jernbanev. 11 Valby ffl Vb. 3562 Høgholt Gerda K Norrebrog.171 El fflTg3815 Høyberg Hans O V-Voldg. 90 E ffl Pa. 6057 Høybye Fanny Smalleg. 13 A El ffl Gh.3306v Jacobsen Anker Frederikssundsv. 116CBrh. ffl Be. 2819 Jensen Greta. Borups Allé 140 El Tg. 5510 y Jensen Otto Nørrebrog. 118 El ffl. No. 4917 Jochumsen E F Oehlenschlægersg. 71E fflV 5535 u Johansen Karen Weiss Østerbrog. 124 [ø] ffl 0 9016 JuhlChr. Frederikssundsv. 152B Brh. ffl Be. 3484 Jørgensen Ellen Amagerbrog. 6 [S] ffl Am. 420y Jørgensen Therese Nansensg. 19 E ffl By 5837u K læbel F G Slotsg. 4 El ffl N 7534 Kreis Ernst Vesterbrog. 5B E ffl By 6395 Krestensen ’ s Anna Tandteknik Vesterbrog. 70 E ffl C. 5851 Kruse J la Cour Vimmelskaftet 42 C E ffl By 6731 Kæraa Leo, N-Voldg. 9 E. ffl Palæ 6750 Kbhvns Folke-Tandteknik v. Sv. Mathiesen Nørrebrog. 201 [ n ] ffl Tg. 438y Kbhvns Tandteknik v. E Olsen Dannebrogsg. 39 AE ffl Eva 2229 Larsen Christiane Meinungsg. 4 Elffl N2014x Larsen Gunner Frederiksborgg. 17 E ffl Pa. 8004x Larsen Karen Bernstorffsv. 82 Hell, ffl Hell.. 4088 Larsen K G Falkoner Allé 13 El ffl Oh« 7124 LarsenVictor Jupiterv.il Vanl.ffl Damsø2909 Laursen Marie Nansens«?. 42 E ffl By 2512u Linder-Madsen Eva Damhustorvet5Rødovre Valby ffl Rødovre 418 Løvgren Erik Franck Værnedamsv. 4 A Effl Ev. 3210 Machold Johanne Istedg. 102 E ffl Ve. 1798v Maisch J, St. Peders Str. 26 E ffl Bv 3444 Marstrand Helene Borups Allé 176 I nv I ffl Ta. 5483 MenckW A Mikkelbryggerssr. 5EfflByl018v Meyer Gunnar V-Voldg. 83 E ffl Pa. 3674 Michelsen P Holmbladsg. 3 [§] ffl Am.7J21 Motzfeldt K( til Meinungsg. 1 El fflNo.4469x Munk Ebba Amagerbrog. 178 [S] ffl Am. 6020 Mythel F Jagtv. 71 El ffl Tg. 4883 Møller K Frøken Tomsgaardsv. 102 EvJfflTg. 6709 Naabye Ester Rebildv. 5 E ffl Gh. 8841 Nerland Harald 1. Strandstr.2<) E ffl By 3998 Nicolaisen H P Godthaabsv. 34A 00 ffl Fa. 1852

Nielsen A Gandrup Linde Allé 10 Vanl. ffl Damsø 2823 Nielsen E Nørrebrog. 164 El ffl Tg. 149x Nielsen Johannes Nørrebrog. 152 El ffl Tg. 1364y Nielsen Ludvig Lyneborgg. lOSIffl Am.l032y Nielsen M Ø-Farimagsg. 87 [0] ffl Øb. 3706 Nielsen Marie Hartmann Frue Amageibrog. 43 (SJ ffl Am. 3345 Nielsen Ove Købmagerg. 23 E ffl By 4541 Nielsen S G lænøg. 26 [o] ffl Ryv. 2594 Nordbjærg Agnes Amagerbrog. 32 [S] ffl Am. 8800 Niierup Hj. Sallingv. 19 El ffl Gh. 3106u Oest-Jacobsen Aase Valby Langg. 201 Valby ffl Vb. 2844 Olesen H V Bartholdt Tølløsev. 85 Brh. ffl Bella 2625 Olsen Ford. Frederiksborgg. 29 E ffl By 3113 Olsen Georg Koefoed Frederiksborgv. 199INVI ffl Søb. 359 Olsen Hans Jyllingev. 21 Vanl. ffl Damsø 1591 Overgaard N Istedg. 97 E ffl V 5986 u Paulsen Charles, Søborg Ilovedg. 76 Søborg ffl Søb. 663 Petersen Dora,N-Voldg. 20 E ffl By 6333 Petersen Gustav H Godthaabsv.29AEJfflGh. 4034 Petersen Harriet S-Boulevard 109 E ffl Eva 690 Petersen Helga Enghavev. 66 E ffl Ev. 71 Petersen Karen Istedg. 39 E ffl V 669x Poulsen Felix Westend 3 E ffl V 8251 Rasmussen G Rantzausg. 8B E 1 ffl No. 1916 Rasmussen Th., Ørcsundsv.2 [S] ffl Am. 4914 Rudbeck Inger Studiestr. 14 E ffl Pa. 4371 Runddelens Tandteknik v.KirstenKristensen Nørrebrog. 155 El ffl Tg. 6980 Schydt Ebba Vesterbrog. 118 E ffl Eva 1146 Selmar Clara Jagtv. 131 EJ ffl Tg. 2035 Selsberg Anni Lipkesg. 26 [øl ffl Øb. 8344x Slemmirg Anna, Mozartsv. 3E ffl Va.5501 Slorup E Gothersg. 36 E ffl Palæ 497x Stenersen Magda Vendersg. 26 E ffl Palæ 3086 Stephan Carla Tirsbæksv. 17 Vanl. ffl Da. 133 Stock & Rangholm Fælledv. 11 El ffl N 6856 Stribolt Carl Vesterbrog. 73 B E ffl V448 Sølvtorvets Tandteknik ved Inger Colding Jensen Sølvg. 86 E ffl By 2122 Søndberg Carlo Amagerbrog. 82 El ffl Am. 6353 Sørensen Hilma Vesterbrog. 133E ffl V 3714 Sørensen H W Købmagerg. 25,27 E ffl By 2704 Sørensen P st. Kongensg. 8 E ffl Palæ 1148y Taaning Alfred Vennemindev. 56 [0] ffl Ryv. 2490 Tandteknisk Institut ved K Ankjær Nielsen Falkoner Allé 38 E ffl iJo. 4233 Teilmann Karen Falkoner Allé 55 E ffl Gh. 6175 Thuris Carla Ny Carlsberg V. 29 Effl V 8624 Wedel M Nørrebrog. 28 El ffl N 6516 Wilcke Hans Fælledv. 6 El ffl N 8304 Vilsoét G Risbjerggaards Allé 26 Hvidovre Valby ffl Hvidovre 550 Øhlenschlæger Agnes, Asger Rygs G. 7 E ffl Ev. 805 Østerbros Tandteknik v. Fru M Kauff- mann Willemoesg. 76 [øl ffl 08052 Østergaard Vilh. Helgolandsg.10 E fflV3969 Øverlie Th. Stærev. 2 I nv I ffl Tg. 5481

Tang.

København : Christotfersen ’ s P Eftf. Islands Brygge 2 [S] ffl C. 5942 K Su. 1444 Dansk Tang Central ved Carl Jacobsen Ny Toldbods. 6 E ffl C. 13565 & 11565 Jorgensen PEsthersv. 12 Hell, ffl Hell. 2714x Oggesen O Sagasv. 2 A E ffl V 4669 Vissing & Co. Heibergsg. 14 E ffl C. 4559

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker