kraks vejviser 1940 handelskalender

Tandlæger København (Fortsættelse) : Moesgaard Minna Vesterbrog. 19 El g Eva 3837 Mohr K Ordrup Jagtv. 52 Charlottl. g Ordr. 5171 Momber-Jgørgensen Agnes GI. Kongev. 147 El g V 4791 Mortensen Gotfred Amagerbrog. 145 [s] g Am. 7576 Mortensen S Istedg. 89 |v] g V8998 Mose Margrethe Frøken Hauchsv. 14 El g V4159 Muller Carl Østerbrog. 19 El g 0 5717 Moen H Lindholm Frue Teglgaardsv. 11 A Charlottl. gi Ordr. 2463 Møller Anna Juul Frue Trianglen 4 SI g 0 7288 Møller Edvard Købmagerg.30 El gi Cent.8181 Møller Niels Erik Vimmelskaftet 42C E g By 4711 Møller P M Amagerbrog. 18 [s] g Am. 8502 Neumann Poul Valby Langg. 135 Valby g Vb. 2788 Nicolaisen A Hørsholmv. 79 Rungsted Kyst g Ru. 325 Nielsen F Friberg Enghavev. 234 El g Ev. 5535 Nielsen H Werner Frederikssundsv. 282 Brh g Be. 910 Nielsen Karl Østerbrog. 17 El g 0 2262 Nielsen K Eivind Amagerbrog. 87 [S] g Am. 9045 Nielsen Lauritz Vesterbrog. 37 EJ gV7933 Nielsen LFH Falkoner Allé 50 E g N 7525 Nielsen Poul Vesterbrog. 37 El g V 7933 Nielsen Sigrid Frøken Vesterbrog. 143 El g V8010 Nilson Sven Eugen O Chr. d. 9. G. 10 E g Pa. 3892 Nissen Axel Istedg. 128 El g V 7434 Nyegaard C E Pilestr. 40 E g Cent. 13474 Bp. Hvidørev.58 Klpbg. g Ordr.2649 Nørholm Jacob Tordenskjoldsg.27E g By 698 Norland Rigmor & Aage Larsen Frederiks- borgg. 43 E g By 4795 ObbekjærJ Frøken Godthaabsv. 70 E g Gh. 4933 Olsen Erna Munk V-Boulevard 17 El g By51 Olsen Poul Strandv. 35 SI g Ryv. 1772 Ostenfeld Ellen Frue Østerbrog. 82 El g 0 1920 Ovesen Holger Frederiksg. 9 E g Palæ4038 Parsing Tove Frøken Bernstorffsv. 142 Hell, g He. 5800 Paulsen Aage Gothersg. 10 E g Palæ 328 Paulsen Julie Schledermann Frøken Værne- damsv.lEl gV 7265 Træffes 10-4 Pedersen Marie, Virum Torv 4 Lyngby g Fr. 6409 Pelsø Charles Toftegaards Allé 14 Valby g Vb.757 Petersen Axel Nørrebrog. 41 El g N 9 y Petersen Axel Strandv. 23 EJ g Kyv. 4187 Petersen Ina Frue Kastaniev. 7 El g Ve. 4121 Petersen M Højberg N-Fasanv. 78 E g Gh. 8687 Petersen P A Vesterbrog. 169 El g V 3735 Petersen Svend Egens Trianglen 2 El g 0 5306 Petri A Kongev. 25 Holte g Holte 1110 Petri Torben A aboulevard 7 El g N 7568 Raetzel C J Hollænderdybet 1 [S] g Am.3878 Rahbek N M Frederikssundsv. 154 C Brh. g Bella 1495 Rasmussen Alex Frederikssundsv. 16 [ nv ] g Tg. 7346 Rasmussen Axel, Holm. Kan. 40 E g By 4050 Rasmussen Mariat Amagerbrog. 164 EJ gAm. 5164 Reidl B Lyngbyv. 1 El g Ryv. 2566 Reumert A Værnedamsv. 2 El g Cent. 6512 Riis Karen Frøken Gjentofteg. 55 Gjentofte g Gjent. 214 RiisKlausen Wagn Danmarksg. 1 A El g Eva 4616

Fag-Register for Danmark Svenné Fenger Johanne Frue & KarenSven- né JyrdalFrueDronn.Tværg.3 EgPalæ 15 Svensgaard Frida Frøken Limfjordsv. 46 E * g Gh. 3707 v Sølvsten Sørensen A Roli

VII — 3964 Rohn G Dr.chir.&dent.Amagert.33 EgCent. 1776 Privat: Strandøre 18 El g Ryv. 4765. Ruager Anna Frue Tagensv. 256 [NV] g Tg. 3437 Rønne Svend Falk Vesterbrog. 40 El g V 4932 Rønnow B A Steenstrups Allé 17 El g No. 112x Sandgreen Aase Wernersv. 3 Charlottl. g Ordr. 197 SchaarupElse Frue V-Voldg. 86 El g Palæ 5372 Schaltz Jørgen Roskildev.266 RødovreValby g Rø. 12o4 Schjøtt E Frue Lyngby Hovedg.9 A Lyngby g Lyngby 782 Schjøtt H Lyngby Hovedg. 9A Lyngby g Lyngby .782 Schleiss Gorm Frederiksg. 9E g C. 13613 Schleiss Ingrid Frue Frederiksg. 9 E g C. 13613 Schmedes Otto Pilestr. 40 E g Cent. 13474 Rp.Maglemosev.26Cliarlottl.QH.ell.2332. Schmidt Axel Frdbg. Allé 32 El g V 8031 Schmidt Cath. Frue, Strandv. 96 Hell. g Hell. 38 Schmidt Chr. Aaboulevard 50 [N] g N 8048 Schmidt Else Strandv. 221 A Charlottl. g Hell. 5560 Schmidt Georg Søborg Hovedg. 71 Søborg g Søb. 1873 Schou Helge Studiestr. 63 El g By 4520 Schousboe Frederik St. Hans T. 24 E g N 6223 Schroll Ragna Frue Strandv. 153 Skodsborg g Skodsb. 232 Schubeler AaseVesterbrog. 11A El g V7375 Schiibeler V Vesterbrog. 11 A El g V 7375 Secher Esther Frue Vesterbrog. 86 El g Eva 3197 Secher Jørgen Nygade 7 E g By 6655 Siggaard Anna Frue Nørrebros. 230 I® g Tg.3866 Sinding-Jensen Hugo Amagerbrog.133 [S] g Am. 1778 Skaarups J M FalkonerAllé 57 E g Gh.1460 Skappel Sidsel Frue Ordiupv. 42 Charlottl. g Ordr. 3045 Smidth Anna S Frue Taarbæk Strandv .103E Klpbg. g Bvu.319 Smith Asbjørn Nørrebrog. 220 [N] g Tg. 2122 Smith Finn Buddinge Hovedg. 11 Søboig g Sø. 3400 Smith Grethe Lunding Frøken Ved Banen 7 Gjentofte g Gjent. 448 Smith Kirstine Frue Allég. 37 El g Gh. 6464 Sonne F M Nørrebrog. 160 I® g Tg. 6645 Spanggaard Signe Classensg. 19 El g02056y Stahnke Bodil Frue Hostrups Have 60 El g Cent. 5941 Stamp Arne Schinkel Amager Landev. 61 Kastrup g Kastrup 611 Starck Lise Jernbane Alle 48 Vanl. g Damsø 2079 Steenberg Sv. A N-Voldg. 80 E g Pa. 809 Steensen Inger M Frøken Østerbrog. 148 El g 0 622 Steensgaard Agnes Amagerbrog. 205 [S] g Su. 676 Stein Søren Bredg. 40 E g By 8211 Steinmetz E R V-Voldg. 12 EJ g Cent.14096 & By 4856 Stern- Peltz Emmy Østerbrog. 106 El g 0 8651 Stilling Sv. Lyngbyv. 348 Gjentofte g Gjent. 203 Stokholm P Kobmagerg. 59 E g By 6886 St ouge Wm. Borups Allé 201 [NV] g Tg. 5533 Straarup Marie Frøken Svanholmsv. 1 El g V8663 Stranges Axel Taasingeg. 2 El g Ryv. 2533 Stromgren Hedvig Frue N-Voldg. 80 E g Pa. 809 Svanholt Oluf Flakholmen 23 Vanl. g Da. 723y Svendsen Aage Kongevejen 2 Dragør g Dragør 266 x Svendsen Alb. Vesterbrog. 79 El g V 33

Aabenraa: Andresen Y g 575 Fallosen AV g 710 Hansen Johannes g 241 Rosenstand Anna Frue g 447 Aabyhøj: Hansen Ina Frk. g 300 Aalborg:

Christensen Erik F Vesterbro 63 g 1110. Christensen Eva D K Frk.Urbansg. 12gl07 Christensen Helga Frk. Vesterbro 53 g 495

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker