kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Sølvvarer 1

VII - 3958

MICHELSEN A kgl. Hof- og Ordens- Juvelér Bredg. 11 IE $ ★ C. 229 Moller Insrer Admiralg. 15 KI ® By 8337 Møller Svend Amasrerbrog. 16 [Si ® Am. 1514 Mølsted Ingeb. Strandlinien 43 Dragør ® Dragør 268 Nielsen Evald Nygade5 Kl ® By 3664, By 251x i & By 7551 evALD oieLsen GULD OG SØLVSmeD ♦ DYGADC 5 TELF. BYGD 366'1 • BY€I? 251« & BYLD 7551

Griegst B Læderstr. 16 E ® By 7256 Gronfeldt Frederiksen E Studiestr. 13D KJ ® By 1174 Hansen & Andersen ’ s Sølvsmedie Rømersg. > 25 B Kl ® By 7234 Hansen Axel Strandv.-140A Hell. ®Hell.4137 „Arvesølv-Mønstrene." Hansen Gunnar Hannedal 14 Søborg ® Søb. 2108 Heimbiirger Fritz Købmagerg. 63,65 Kl ® Cent. 7730,10730, Palæ 448 & By 3462 Fritz Heimbiirger Købmagergade 63,65 Kl Tlf. Cent 7730 Telegramadr. „Sølvhelmbiirger “ Haandsmedet Sølvbestik, Kaffeservicer, Skaale, Tallerkener, Kandelabre. Forarbejdes paa eget Værksted. Heise C F Badstuestr. 2 [Kl ® Palæ5719 Hellerup Sølvsmedie ved Richard Jørgensen Hellerupv. 6 Hell, ® Hell. 1556 Holm Axel & Co.Brønshojv.6Brh.®Bella50& Bella 1319 Holm I Guld- og Sølvsmed Chr. d. 9. G. 1 Kl ® C. 6731 & 14240 - Postkonto 22195. Horster Horst Ny Adelg. 6 Kl $ Pa. 7743y Højborg K & A Jørgensen Fiolstr. 34F Kl ® Pa. 4702x Jensen ’ s Georer Sølvsmedie. Akts., RagDag.7 EJ *C. 13648 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.] Jensen Georg & Wendel, Akts., Østerg. 40 Kl ® ★ Cent.10965 Telegramadr. „Jensensilver u .

København (Fortsættelse): Andersen Just, Akts., GI. Kongev.3 E $ V 8684 & V 9823 J U ST AN PERSEN Vs EN GROS : GL. KONGEVEJ 3 TLF.V 860*UV 9623 KJØBENHAVN • V. UDSALG : AMAGERTORV 4 TLF. BY 8560 KJØBENHAVN • K. GULD, SØLV, BRONCE, T I N. PLET. DISKO. TELEGRAMADR.,, JUSTTIN ” . Andersen P Saustrup Klosterstr. 6 Kl j) By 488v Berth Laurits Vimmelskaftet 36 Kl f C.5761 Bojesen ’ s Kay Sølvsmedie Bredg. 47 Kl ® By 500 Braae Jens Mikkelbryggersg. 2 Kl $ By 692y Bratland FrithjofGothersg. 87 K® By2797y demensen T & E Andersen Teglgaardstr. 13 Kl ® By2692x Damgaard H Borgerg. 81 20 $ By 53 lv Danske Sølvsmedie, Den, S Wedervang Gothersg. 91 S3JQBy 6466 Dragsted A, Akts., kgl. Hof-.Juvelér og Hof- Guldsmed Bredg.17 Kl ®Cent.5576&14676

skeer og gafler

HMNDSMEDEDE

Norrie Inszer Nikolaj PI. 32 [JCJ JQ Palæ 5648 Ovesen Chr. K, Sølv, Bronce,Tin Studiestr. 35 Kl $ By 1749y Pedersen Kirsten Bredg. 43 K 1 ® Palæ 2161 Petersen Kurt Kastrupv. 40 [§] ® Am. 4593x Povlsen Sv. Blaagaardsg. 36D El ® No. 6524 Rønbercr C P Pilestr. 52C Kl ® Pa. 4242 Sabroe Th. Bredg. 25 C [K]® Palæ 5803y Schultz Vilhelm, H C Ørsteds V.19B DØ fV 1785x Sølvfisken ved Inger Parler Gl.Kongev.47G1 ® V648x Sølvkælderen ved I Steffensen Højbro P1.4KJ ® By 1774x Sørensen Carl & Son Klosterstr. 14 Kl ® By. 6296 Thomsen August Toldbodv. 14 Kl® Palæ2477 Weimar Aage Norreg. 2 [S ® By 603 Willadsen-NidsenH Nørreg.BOK) ® C. 14040 & By 6041 [SØLV'S/GULDSMED WMsen Aalb o r g: Ørsnes ’ PEnke & Søn, Akts. Nytorv 1 $376 Aarhus: Hingelberg Frantz st. Torv 5 ® 1368 H orsens: Petersen ’ s V Hjorth Sølvsmedie Aaboule- varden 45 ® 1870 Specialitet : Toiletgarniturer. Eneste Specialfabrik i Danmark. Smedien ved J M Mortensen Sonderbrog. 16 ® 2528 Kolding: Kolding Sølvsmedie ved A Guld ­ brandsen Rendebanen 11 ® 1964 Kyster Holger Adelg. 8 ® 328 Nykøbing F.: Boesen Paul E st. Kirkestr 3 f 678 Odense: Hansen ’ s Emil Sølvsmedie ved Emil Ulskov-Hansen Klareg. 3 ® 696 Hansen Hans Jernbaneg. 2 ® 7515 Madsen Arvid Pogestr. 16 £> 8295 Rand ers: Hejl & Co., Akts.,Sølvvarefabrik Nyvangsv. ® 372 Bijouterivarer. Slage lse: Jacobsen Sigfred Set. Knuds G. 13 ® 1801

A DRAGSTED ........................ AKTS, —

KGL. HOF-JUVELER OG HOF-GULDSMED BREDGADE 17 0 TELEFON CENTRAL 5576 14676 SVÆRE TALLERKENER FADE og BESTIK I EGNE HAANDGJORTE MØNSTRE .

GEORG JENSEN SØLV

SMYKKER

KATALOG SENDES .

BORDSØLV SKAALE

KANDER TOILETGARNITURER

SE ENDVIDERE UNDER GULDSMEDE.

Engberg Einar Sølvg. 5 Kl ® Palæ 586v Erslev P A Jagtv. 123 INI ®Ta. 7935y Frederiksen V B Kattesund 140 Kl ® By. 2929v Green Wilhelm Krystalg. 16 Kl $ Cent. 8548 Kristen BermkowsG.4 ( Hj. af Citygade) TLF. CENT. 14885

[ØSTERGADE 40. “ Central 10 965

Krystalgade 16 ( Hj. af Fiolstræde)

J ensen J oh. V st. Kongensg.81 Kl ® Palæll84y Jensen Thor Rodesv. 15 [Hl $ Am. 5865 Kringelbach AxelSvendborgg.l8[ø]®Ry 3351 Larsen Werner Kronprinsesseg. 51 K ® Palæ 3786 '■ Mathiesen F Borgerg. 26 M ® Palæ 4471v

TLF. CENT. 8548

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker