kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3957 SKANDINAVIA, Forsikrings-Aktie ­ selskabet, Kong.Nyt. 6 E $ ★ C. 9316 Telegramadr. „Reassurance 11 Kjøbenh. Øernes gensidige Søforsikringsforening for mindre Skibe Nyhavn 10 E D C.4893

Fag-Register for Danmark Simonsgaard Brdr. Jagtv. 155 B El f Cent. 8911 &8910 Telegramadr. „Champion"

Søforsikring 2 State Assurance Company, The, Livorpool, Ltd., Udenl. Akts. Vesterport [S $ C. 13236,13999 & By 4950 Svenska Veritas SjO- och Brandforsakrings- akt.iebolaget, Stockholm Raadhuspl. 45 É f C.2128 Thames & M ersey Marine Insurance Co., The, Ltd. Liverpool Bredg. 32 E ® ★ Cent. 2588 Vega, Forsikring-Aksjeselskapet, Norge Bredg. 32 E J? ★ C. 2588 Western Australian Insurance Company, The, Ltd., Vesterport IS $ Cent. 13236, 13999 & By 4950 World Marine & General Insurance Com ­ pany, The, Ltd., London, Bredg. 32 E $ ★ C. 2588 Yorkshire Insurance Company, Ltd., The, S Burmeister & Co. Bredg. 45 E $ ★ Cent. 404 & 11118 ØRESUND, Søforsikrings-Aktie- selsk. i Malmø Kong.Nyt.16 E j) ★ Cent. 992 & 994 3. Repræsentanter. København: Bahncke W & Co. Raadhuspl.45|VT ^ ★ C.128 Heckscher Julius,Akts.,Østerg.35E$C.1527 Kjersgaard V M Bornholmsg. 1 E f) ★ Cent. 4255 RIST HARALD O Kong. Nyt. 16 E Æ ★ Cent.992 ^^-Telegramadr.„Rist 1 *. Villadsen Chr. & I Weinschenck Vesterport

sio ri &agen Sækkevogne af Jern og Træ i 15 forskellige Størrelser med Jernhjul eller Gummihjul, Rulle ­ lejer eller Kuglelejer. cfe Annoncen under transportvogne. Randers: Madsen J A, Maskinfabrik & Møllebyggeri Aarhusv. 9 fl 298 Sækkevogne og Sakkebankere. Skive: Andersen Karl J) 22 Sætte- og Fiskeskipperskoler. Esbjerg : EsbjergSætte- og Fiskeskipper ­ skole, GI. Havn £) 171 Frederikshavn: Frederikshavn Sætte- og Fiskeskipperskole $ 162 Grenaa : G ren aa Sætte- og Fiskeskipper ­ skole $ 312 Rønn e:, R øn ne Sætte-og Fiskeskipperskole J) 483 Skagen : Skagen Sætte- og Fiskeskipper ­ skole fl 242

2. Udenlandske Selskaber.

København: Agrippina, See- Fluss- und Landtransport Vers.- Ges. in Køln Vesterport E fl O. 13236,13999 & By 4950 Amsterdam Londen Verzekering Maatschap- pij, Amsterdam, Bredg. 32 [K] $ ★ Cent. 2588 AMSTERDAMSKE Sø- & Brandfor ­ sikringsselskab, Holland, General ­ agenturet for Danmark: Holbøll & Kiers- gaard Bornholmsg.l E $ ★ Cent. 4255 Arendals Forsikringsselskab, Akts., Norge Bredg. 32 E f *C. 2588 Assicurazioni Generali. Akts., Italien Bredg. 32 E D ★ Cent. 2588 Badische Assecuranz-GesellschaftAkt.-Ges., Mannheim, Vesterport E $ C. 13236, 13999 & By 4950 Basler Transport Forsikrings Selskab, Akts., Schweiz, Ved Stranden 8 E ® C. 74 & ★ C. 11533 British & Foreign Marine Insurance Comp. Ltd., The, Akts., Holbergsg. 15 E $ „Caledonian" Edinburgh Bredg. 45 E $ ★ C.404&1111P Cattle Trades ’ Insurance Company Ltd., The England Toldbodg. 2 E Cent. 9716 & Palæ 2342 Commercial Union Assurance Comp., Ltd., LondonVed Stranden 8 E $ ★ Cent.11533 Economic InsuranceCompany. Ltd., London, Bredg. 32 E J) ★ Cent. 2588 La Fédérale Compagnie anonyme d ’ Assu ­ rances, Udenlandsk Akts., Zurich Fiolstr. 36 E j) ★ Cent. 1124 Ffirsakringsaktiebolaget Hansa, Sverige Raadhuspl. 45 E fl C. 2128 & Palæ 1919 GUARDIAN Forsikrings-Akts ., London: Aug. Borgen Højbro Pl. 5 E fl ★ C. 2288 Haugesunds Sjøforsikringsselskap, Akts., Haugesund Holbergsg. 1 E D By 8512 Indemnity Marine Assurance Comp., The, Ltd., London Vesterport E ® C. 13236, 13999 & By 4950 Leipziger Allgemeine, Transport- und Riick- versicherungs A. G. Leipzig Holbergsg. 1 EfBy8512 London af 1869 st. Kongensg. 68 E fl ★ C. 6999 Nederlandsche Brand- en Zee-Assurantie Maatschappij van 1842, Amsterdam,Bredg. 32 E j) ★ Cent. 2588 Norske Alliance, Akts., Oslo, Bredg. 32 E Cent. 2588 Northern Assurance Comp., The, Akts.. Lon ­ don: Generalagentur Akts. Trolle & Rothe Dronn. Tværg. 5 E f ★ Cent. 12666 Ocean Marine Insurance Company, The,Ltd., England, Havneg. 53 E f Cent. 13190 & By 6050 Patriotic Assurance Comp., Ltd., Dublin, Stormg. 8E fC. 14807 Polaris Assurpnceselskap, Akts., Oslo,Bredg. 32 E I ★ Cent. 2^8 Prudential Assurance Company, The, Ltd., London, Bredg. 32 E f) ★ Cent. 2588 Reliance Marine Insurance Company, The, Ltd.,Liverpool Vesterport E fl C. 13236, 13999 & By 4950 Royal Exchange Assurance, Akts., London Bredg. 32 IB fl ★ C. 2588 Schweizisk National Forsikrings-Aktie ­ selskab, Basel: Aug. Borgen Højbro Pl. 5 E fl ★ C. 2288 Siøassurans-Kompaniet Aktiebolaoet, Stockholm Bredg. 32 E fl ★ C. 2588 Standard Marine Insurance Company, Ltd. Liverpool, Bredg 32 E fl ★ Cent. 2588

13 f C.3296 & * C. 3312 Telegramadr. „Average* Havaribureau.

Søkort.

København: Blankenstemer's Eftf. Toldbodv. 48 E D Palæ 2815 Søkortarkivet ’ s Søkortudsalg Toldbod v.19 E f Cent. 16177

Søbadeanstalter. (se Badeanstalter).

Sølvrævefarme. (se Pelsfarme).

Søforsikring. Marino Insurance — Assurance« maritimes — Seeversicherung

Sølvsæbe.

1. Indenlandsko Selskaber. 2. Udenlandsko Selskaber. 3. Repræsentanter. 1. Indenlandske Selskaber.

København: Bodenhotf ’ s A Eftf. ved Chr. Camradt Godt- haabsv. 26 B E jpCent.4348 Goddards engelske Sølvpulver en gr. Fabrikken Hvidglans, E Lichtenberg Strind- bergsv. 34 Valby |l Vb. 1545

København: Absalon,Fors.-Akts..Raadhuspl.45fik'C9930 Baltica, Assurance-Compagniet, Akts., Brede. 42 E ★ Cent. 4058 lelegramadr. „Baltassu* . Codan,Forsikringsselskabet, Akts.,Studiestr. 57 E f ★ Cent. 10342 FJERDE SØFORSIKRINGSSEL ­ SKAB, Lmt. Fredericiag. 21 E $ ★ C. 256 Stiftet 1863 Telegramadr.,, Fourthcomp “ . FORENEDE ASSURANDØRER,Akts. Brødr. O & C Thielst Kampmannsg. 2 E f * C. 9578 Forsikringen af danske Fiskefartøjer, gen ­ sidig Føren ; ng Holbergsg. 6 E i) C. 660 Forsikrings-Aktieselskabet Danske Lloyd Kbhvnske Sø-Assurance-Forening, Den, Ltd. Holm. Kan. 9 E $ ★ Cent. 1820 NATIONAL, Forsikringsaktiesel ­ skabet, N-V oldg. 5 E J) ★ Cent. 7565 private assurandeurer , de , Ltd., Palæg. 2 E (H j. af Bredgade) £1 ★ Cent. 6, ★ Cent. 4106 & 11946 Holm. Kan. 42 E j) ★ C 1160 Telegramadr. „Danskellogd*.

Sølvvarer. Silver Goods — Objets en argent — Silberwaren (se tillige Guld- og Sølvvarer en gros). 1. Selvsmede.

2. Selvvarefabrikkei. 3. Selvvareimportorer.

(Artikler for Selvvarefabrikker). 1. Sølvsmede.

København : Åmbye E GI. Kongev. 96 E $ V 8840 GEORG JENSEN SØLV Frederiksherguilsalijet * ___________ _ ________ Andersen August Købmagerg. 29 E $ By 765y

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker