kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Sække, nye og brugte

VII — 3956

Vesterbros Sækkelager ved S P Pedersen S-Boulevard 131 [V] $ Cent. 14808

København (Fortsættelse): Skandinavisk Jute Kompagni, Akts., Ny Toldbodg. 29 E £i Cent. 12559 & 13034

Aalborg: Aalborg Sækkelager Rerdalsv. 46 D 3189 Jydsk Sækkekompagni & Presenningfabrik vedAnders Chr.Jacobsen Vcsteraag. 11 I 4051 Sækkeleje Kompagniet, Akts. Jfr. Ane G. 14 5050 (3 Lin.) Aarhus: Aarhus Sækkekompagni ved Carl Nielsen s Enke Studsg. 29 3} 1571 Andersen I P, Steen Billes'T 16 I 5287 Jyllands Sækkereparations-Comp. v. H L Al olier Banegaardsg. 4 j.1 298L SÆKKELFJE KOMPAGNIET,!Akts. Mindeg.8 f 5608 & 4726 Assens : Assens Sækkelager, Jørgen Chr. Hansen j} 459 Haderslev: ’ Haderslev Sækkelager ved Christian Duus Slotsgrunden 7 I 760 Holbæk: Holbæk Sækkelager, Svend Pe ­ dersen Drosselv. 9 1 443 Horsens : Frederiksen Niels Nørrebrog. 6,8 1 182 Kalund borg : D an sk Sækkereparation, Aktieselskabet J? 696 Kolding: Kolding Sækkelager ved II Pe ­ tersen Dalbvg. 7 1 1055 Sydjydsk Sækkehandel ved HHoyer, Øster ­ bro". D 1840 K øge: Køge Sækkelager, Sejl- og Presenning ­ fabrik, N Kjeldsen Jørgensen I 560 Specialitet: Presenninger. Maribo: Lolland-Falstcrs Sækkelager, Akts, f 407 N æstved: Næstved Sækkelager, C Sfihou I 969 Odense: Fyens Sækkeindustri Havneg. 21 ® 1514 (2 Lin.) PAPIRSÆKKE - PRESENNINGER Fyens Sækkekompagni, Akts. Kugaardsv. 23 I 752 (3 Centrallinier), Stats $ 46 Se næste Spalte, øverst. Sækkeloie-Kompagniet, Akts. Sverrigsg., Østre Havn |) 3571 (2 Lin.), Stats jj} 71 Rande rs: Petersen I Jægerg. 8 jg 1306 Ringsted: Ringsted Sækkelager I 377 R o s k i I <1 e : Roskilde Sækkelager JJNielsen Ringstedg. 15 I 622 Slagelse: Slagelse Sækkelager S-Stationsv. 39 fl 600 &580 SLlttlSE SÆKKELAGER S dr. Stationsvej ved Godsbanegaarden SLAGELSE * Tlf. 600 & 580 - Postkoiito 15430 Fabrikation og Handel med nye og brugte Sække, Dækkener, Muleposer, Presenninger, Møllesejl. Sække udlejes. -------- Reparationer udføres. -------- Sonde rborg : Ciausen & Co.,Indeh. L Espensen >1 73.4 Sønderborg Sækkeindustri ved JO Schwartz 1943 INDUSTRI HAVNEGADE 21 ODENSE TELEGRAMADR. „JUTE? TLF. 1519- ( 2 LIN. ) PRIVATTLF. 9-195

J AKTS. SKANDINAVISK JUTE ­ KOMPAGNI NY TOLDBODGADE 29 E TLF. CENT. 12559 &. 13034- TELEGRAMADR. „HESSIAN." ---------------- 030 ---------------- KØB 06 SALG AF NYE OG BRUGTE SÆKKE WRAPPERS PRESENNINGER ------------- ----------------- IMPORT - EKSPORT HELSINGØRSGADE 20,22 Tlf.Cent.4966 med Omstilling tit samtlige “ fif del rStadsttf. G66. ( le!egramadr „Lejekomp. " filialer: Odense 3verrigsgade, (fistre Tfavn yjf.3571 (2 Lin3&Stutsflf.ll eflalborg Jfrdflne Gadelt, ff. 5050 (3 Li : n.) dtarhus Jdindega.de 8, Tif.5608&d726 KØB OG SALG af nye og brugte (Sække, Dækkener, Wrappers > ffessians, rSækkebaand, fffstbindegarn og lign, SÆKKE og PRESENNINGER UDLEJES. .... ...... ...... — ■m m i i Sækkeleje-Kompagniet, Akts., Helsingorsg. 20,22 IH f * Cent. 4966 Stats 466

WRAPPERS DÆKKENER oo PRESENNINGER. SÆKKE UDLEJES. køb og S alg ae BRUGTE SÆKKE.

AKTS. FyENS SÆKKEKOMPAGNI

RUGAARDSVEJ 23 ODENSE TELEGRAMADR ’ . „SÆKKEKOMPAGNIET ’

Sækkemærker.

København: Nordisk Papirvarefabrik GI. Kongev. 33 |v] f Cent. 15117

ivianillamærker ALLE KVALITETER. ALLE FARVER Forlang Tilbud.

Vejle: Bundgaard Andersen ’ s Eftf.,Vejle Papvare- Fabrik 1912 (2 Lin.) BUNDGflflRD ANDERSEN'S EFTF. VEJLE PAPVAREFABRIK TLF. 1912 'VJEJIILalE TLF.4912 (JJpecialfabrik for 3 mamuamærker .

Sækkevogne. Bag Trucks — Diables å sacs — Sackwage ’

København: Hansen Chr. Torveg. 64 [FO $ Am. 5632 Sækkevogne med Gummihjul.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker