kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3955

Fag-Register for Danmark

Sæber, Artikler for Sæbefabr.

3. Sæber en gros.

Horsens: Aggerbeck C J, A/S $ 92 & 93, Stats$ 29 Horsens Tlf. 92 a. 93

PHILIPSEN &Co.Havneg.37K)$*Cent. 5500 - Trykkeri og Æskefabrik. Provision Import Company ved CH Holdt- grefe, Vodroffsv. 26 [V] $ ★ C. 6176 Aarhus: Aarhus Émballagefabrik, Akts. $ 4556 Ostergaard Viggo, Aarhus offentlige Slagte ­ hus, Jægergaardsg. 152 $ 7865&7866 - Se Annonce u. Svineslagteriprodukter en gros.

København: Åggerbeck ’ s C I Filial Bille Brahes V.2® $ Cent. 3482 Bache Chr. st. Kongensg. 75 Kl $ Cent. 426 Alle kendte danske og udenl. Sæber. Beckmann NVangeleddet2 Lyngby$Fr.6494 Bertelsen Math. Rosenørns Allé 16 El $ C. 12527 Colsate-Palmoliv-Peet, Akts. Hauser PI. 10 E $ ★ C. 16860 Kaaluud ’ s Sæbefabriker, Akts , Torden ­ sk joldsg. 11 Kl $ Cent. 5879 & 11879 Lay bourn Richard & Co. ’ s Eftr'., Rye, Mik- kelbryggersg. 1 Kl $ Cent. 8031 MADSEN & WIVEL Østerg.26 Kl Lager $ ★ Cent. 1970 Master tradin? Co., The H Vestby Madsen Husum g. 27 [® $ Ta. 3517 Mehlsen J K & Co. Vesterg. 17 Kl $ C. 9477 Moltved V Reventlowsg. 12 A IV] $Eva2426 Nordisk Sæbe- & Parfumeindustri Marien- dalsv. 32 D EJ $ Cent. 5997 Pedersen Otto. Henrik Ibsens V. 14 EJ $ Ev. 2003 & Ev. 2336 Rafn ’ s C FabrikersOplag, Akts., Biilowsv.34C EJ $ C. 6828 Thomsen Ruben Korfuv. 11 [S] $ Am. 3120 Glostrup: Sæbekompagniet Gefion, Akts., $658 O dense: Jørgensen J, A/S. Pantheonsg.7$ 1860 &1821 Ludvigsen Camilla Overg. 61 $ 1002 Sønderborg : Møller j ohs f Ak ts. 2 ?6 København: Anilin Kompagniet Akts., Havneg. 39 Kl $ ★ C. 1471 „Agfa Rieclistoffe*. Bie F L, Akts.,Valdemarsg. 14E9 $ ★ C. 6518 Alle Maskiner for Sæbeindustri. blaakilde mølles fabrikker , Akts., Dortheav. 30 [ n V] $ ★ Cent. 12345 BRANDES FR. Studiestr. 5 $ *C. 12598 Cellophan, Flaskekapsler , Etiketter, Flasker , Tuber, Maskiner. Foltmar Poul& Co.N-Fasanv.l25|E$C.12402 Parfumeolier fra Curt Georgi, Leipzig. Goot Rinze van derProvstev.14® $T?.3O13 & Tg. 3813 . Gyth Leopold Ny Toldbodg. 11 Kl $ Cent. 4784 & 11784 - Teknisk Fedt. Iduna Trading Comp., København, Akts., Kampmannsg. 2 EJ $ *0.12296 Fedt og Talg. Jørgensen Jørgen Struenseg.15 [® $ C. 15715 Nye og brugte Maskiner. Kongsmar Max Hambrosg. 4 fvl $ Palæ 956 Polak & Schwarz, Ltd., Kbhvn. El Koppel Marx (Indeli .Konsul H Schjøll Peter ­ sen) Tordenskjoldsg. 12 Kl $ C.290 Repr. for udenl. Fabrikker. Lassen J L Kompagnistr. 6 Kl $ C. 5363 Postk. 3033 - Kluge <& Pbritzsch,Leipzig. Levinsen J H Buddingev. 42B Lyngby $ Ly. 886 Lund Martin Mitchellsg.23 E $ ★ Cent. 7285 Sæbefedt. MaskinfabrikkenD.I.A.F.,Akts.,Vibev.27-29 [NV] $ C. 10694 &14f 02 Prima, nye og brugte Mask.med Garanti Meyer &Henckel ’ sEftf. Ryesg.105 $^C.314 MogensenMogensC Sturlasg. 14 (S] (ved Isl. Brygge) $ Cent. 7830 Vegetabilske Olier - Fedt - lalg. Artikler forSæbefabrikker.

København Central 3482

Horning: p e d erse n Aage $ 97 &98 Kolding: Kaalund ’ s Sæbefabriker, Akts. Dyrehavev. $25&26 A /s Kaalunds Sæbefabriker, KOLDING Telf. 25 & 26 - Telegramadr. „Sæbefabriken" Hove.doplag i København: Andromeda Handelsaktieselskab. Tordenskjoldsflade II - Telf. Cent 5879 & 11879. Korsør: Korsør Sæbefabrik $ 1 R æstved; Nielsen & Gøtze, Akts. Sæbe ­ fabrik $ 293 Odense: Blumensaadt ’ s N N Fabr., Akts. Nederg. 25 $ 60 (2 Lin.) Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, Akts. Nørrebro 47 $ 67 Afd. Odense Oliemølle. Fyens Sæbe og kemisk tekniske Fabrik ved Chr. Nielsen Enghavev. 26 $ 3086 Odense Sæbefabrik ved K Skov Nielsen Rugaardsv. 122 $ 4683 Petersen Brødr. Grønlandsg. 22$ 4714 Wendelboe ’ s Th. Eftf., P Svendsen&LRas- mussen Nørre?. 31 $ 317 Randers: Jacobsen E Høj lim 6 Marien- lundsg. 10 $ 1437 & 3081 Risskov: Sæbefabrikken Peebka ved P H Holdgaard $ 9176 R o s k i 1 di e£ Sæbefabrikken Frem ved EBom GI. Vindingev. $ 1433 San d ved: Sandved Sæbefabrik, HKristi ­ ansen $ 16 Slagelse: Slagelse Sæbefabrik ved Otto liansen Hestemollestr. $ 997 Str il e rj Sæbefabrikken Trio (kemisk- teknisk Fabrik) ved Aage Roslev $ 44 Sønderstrup pr. Kirk e Eski l strup; Sondei strup Sæbefabrik $ K E 101 Sø rup pr. Fredensborg: Bemmann C $ F 1539 Tarm Sæbefabrik ved Brødr. Bolle- rup Jensen $31 V ard e: Cimbria Sæbefabrik, J Sejer Pe-1 dersen $ 175 V ejle : Jensen Thorv. Nørrebrog. 35 $ 355 Worning & Petersen, Vejle Sæbefabrik, Akts. $31&32 WORNING &. PETERSEN ' VEJLE SÆBEFABRIK A /s Oploq for København: Worning & Petersen A /s Bulowsv. 34C Tlf. Cent. 2756 Specialfabrik for: * FINESTE TOILET- og HUSHOLDNINGSSÆBER "SAMT TEKSTILSÆBER Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Pind. V iby J >: Fællesforeningen for Danmarks Brugsfore ­ ninger $ Aarhus 3630 & 3631

Skive: SKIVE ANDELSSLAGTERI $147 & 403, Stats $10 lelegramadr. „Andelen* , Skive. Affaldsfedt for Sæbefabrikker.

Vejle: Bundgaard Andersen ’ s Eftf.,Vejle Papvare- Fabrik$1912(2Lin.)-Se u.Æskef'abrikker.

Sædekorn. (se Saasæd).

Fyen ’ s Sækkekompagni, Akts., Fredericiag. 27 Kl $ ★ Cent. 6200 Nye <& brugte Sække-Presenninger. Hansen H & Søn 1. Strandstr. 18 [KI $ Palæ 3126 Hansen Svend Cort Adelers G. 7 KJ$Pa.5599 Hansen Valdemar H, Peder Skrams G. 1 Kl $ By 8235 Nordisk Sækkekompagni, Akts.,Fredericiag. 27 Kl $ ★ Cent. 6200 Nørrebros Sækkelager ved Niels Christensen Gartnerg. 161®$ Cent. 1192 Nørrevolds Sækkelager v. V F Larsen Go- thersg. 135 Kl $ C. 3540 Pedersen Jens Strandg. 1 Kl $ Am. 4894 Relanco v. Finn Lerche & Aage Andersen Gadekærv. 1 Valby $ Va. 911 Sække, nye og brugte. Sacks & Bags, new & second-hand — Sacs, neufs & vieux — Såckø, neue und gebrauchte (se tillige Papirsække). København : Amager Sækkekompagni ved KO Christensen Vesterbrog. 179 EJ $ Eva 957 Byens Sækkelager, C Nielsen, PederSkrams G. 19 Kl $ By 7812 Danske Sækkekompagni, Det, Akts., St. An- næ PI. 19 Kl $ Cent. 8260 Folker & Søn Rødovrev. 210-216 Rødovre Vanløs.e $ ★ Rødovre 25 FOLKER & SØN RØDOVREVEJ 210-216 RØDOVRE VANLØSE TLF. -Ar RØDOVRE 25 Lærreds-Melposer & -Sække i alle Størrelser med flerfarvet Tryk. /

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker