kraks vejviser 1940 handelskalender

Sæber 1

VII — 3953 Odense: Andersen Ellen Sadolinsg. 101$ 7841 Christensen K M Læssøeg. 15 $ 7397 Hansen P M Kongensg. 61 $ 3215 Husmoder-Børsen Kongensg. 36 $ 3927 Jensen Ejnar Skibhusv. J 59 $ 7422 Jørgensen Olga Klareg. 15 $7007 Lindberg Tage Ramsherred 4 $ 7774 Madsen C G Læssøeg. 15 $ 1999 Norrelund Ragnhild I ’ alnatokesv. 38 $1763 Olesen L Ro enørnsv. 20 $ 9045 Parfumeri Cuba, Elna Bog Hansen Vesterg. 24 Pedersen Asta Kancelliv. 48 $ 5438 Pedersen G Set. Knuds G. 13 $ 4692 Petersen O Set. Knuds G. 13 $ 6292 SæbefabrikkenSkovsbo.Th.RasmussenSkov- alléen 19 Postadr.FruensBøgefiDalum337 Sæbehuset Skibhusv. 99 f 1 3606 Sæbehuset, C Rasmussen Vesterbro 91 $ 7091 Sæhelageret Bredst.edg. 7 $ 7366 Sæbelageret Vesterbro 7 $ 3703 Sæbelageret Tatol, P Nielsen Skibhusv. 207 $7459 Sæbemasrasinet Vesterg.89 $ 5202 Tørresø Johanne Pjentedamsg. 6 C $ 2811 O r ehoved: Sæbehuset, Fr. Hansen $ 61 Otterup : Schultz Fr. Randers: Jensen MarieVesterg. 39 $2411 Linde HStrømmen41 $2595 Schmidt Peter Hansen, Dronningborg $R 1657 Sæbehuset Frederiks PI. 2 $ 1758 Sæbemagasinet Norreg. 3 $ 2515 — Sæbemagasinet, A Nielsen $ 82 Ringkøbing: HansenHE $ 326 Sæbehuset ved Kathrine Agerbæk $ 184 Ringsted: Sæbehuset, Rejner Larsen $ 406 Roskilde: Strøg-Basaren, I P Jørgensen Algade 4 $ 500 Sæbehuset Set. Hans G. 20 $ 1654 Rudkøbing: Sæbehuset $ 328 R ø d b ; Rødby Havns Sæbehus,Aksel Hass, Rødby Havn $ R 5072 — Sæbemagasinet ved A Pedersen $ 1085 R 0 n n e • Holm Martha $ 771 Sæbehuset $ 582 Sæbemagasinet $ 163 Sakskøbing : økonomien $ 4050 Silkeborg: Larsen Aage, Alderslyst $S978 — Stæhr Elna K $ 639 — Sæbe-Magasinet, P Knudsen $ 719 — Thomsen Margrethe $ 1057 — Økonomien $ 815 Skive: Sæbehuset $ 837 Skælskør : Sæbehuset $ 326 Sæbemagasinet, B Bjerregaard $ 328 Slagelse: Sæbeboden, AgnesHein Jensen Loveg. 52 $ 1575 Sæbemagasinet, M Nørring Fisketorvet 6 $ 1566 Sæbemagasinet, Esther Roy Smedeg. 28 $ 750 Slangerup: Tatol, Sv. Jensen $ 113 ^ orø: Østergaard J larie $ 272 Stege: Husholdningsmessen, Agnes Hen ­ riksen $ 4366 Sæbehuset $ 4218 Sæbemagasinet $ 4355 Struer: Madsen Niels $ 283 Sandby pr. Harpelunde: Sæbehuset, V Andreasen $ S 64y Sæbehuset, Thyra Gydebæk $ 245

Fag-Register for Danmark

Søllested : Jørgensen S $ 41 Sønderborg: sæbelageret, Hans Brag $ 938 T a a r s: Sæbehuset, Asta Christensen $ 18 Taas tr up : Stæhr M $ 530 Thi sted: Sæbehuset, A Hansen $ 677 Økonomien $ 591 Tørring: Sæbehuset, Asta Pedersen $60 Varde: Sæbehuset Standard ved A Sørensen $ 53 Vejen : Petersen H fl 204 V ej le: Bogh Marie Sønderg. 19 $ 1778 Vejle Parfume- og Sæbeforretning ved S Rasmussen Kirkeg. 1 $950 Økonomien Nørreg, 35 $ 1377 V i b or g : Jørgensen Fanny Munch Set. Mathias G. 18 $ 1255 Sæbehuset Set. Mathias G. $ 706 Vordingborg: Masnedsund Sæbehus, Asta Rasmussen, Masnedsund $ V 366 Westergaard Anna $ 72 V raa: Sæbehuset, C Christensen^ 38 Ærøskøbing : Rasmussen Marenanna $106 København: ASP ’ s O F SÆBEFABRIK, Akts., Prags Boulevard 37 [S] $ -^ Cent. 65 Bloch Heymann & Co., Akts., Biilowsv. 34 C m $0.6828 fh. Akts. Bruun & Andresen ved O V Poulsen N-Søgade 35 [Kl$-A'C.4690&15650 Carl & Co. ’ s Fabriker Akts., Aaboulevarl 38 EJ $ C.7306 CARL & COS FABRIKER As AABOULEVARD 38 E 2. Sæbefabrikker.

Herning: Sæbelageret ved Frøken Poulsen $ 528 Østergades Parfumeri, Marie Henriksen 1 ’ 268 H esselage r: Sæbehuset, Ditlev Hansen $293 Hillerød: Husmoderborsen $ 764 — Sæbe ­ huset $ 400 — Sæbemagasinetv. H C Pe ­ tersen $ 404 Hjørring: Bundgaard K $ 952 — Frede ­ riksen Anna $ 527 — Sæbehuset $ 419 — Sæbemagasinet $ 135 H o 1 b ;r k : Nielsen Karen Smedelundsg. 66 $ 939 Sæbehuset, K Villumsen Labæk 41 £11256 Holstebro: Sæbehuset ved N K Hyldal ’ s Enke fl 192 Hornbæ k:s æbe hu S et $ 125 Horn e pr. Faaborg: Nielsen Alfred Voldgaard fl H 149 Horsens: SæbehusetHestedamsg. $ 1875 Sæbemagasinet, Borgerg. 6 fl 610 H u m 1 e b æk: Sæbehuset, Mary Jensen fl 207 Hørsholm : Sæbehuset fl 7 Ingstrup: Jensen Marie fl 18 Jebjærg: Jensen Bagnhild fl 78 Jerslev Sjæll.: Petersen .lens $161 Kalundborg: Belle fleur, C Devantier Jørgensen & 498 Ernstsen Edith fl 785 Økonomien fl 413 Kollerup; Rasmussen Elna $ 79 Ker teminde: Økonomien fl 125 Knabstrup: Hansen Marie $12 Kolding: Andersen EliseØsterg. 15 fl 452 Sambo, HelenWendelboe IversenSønderg.4 $2084 Sæbemagasinet, Anna C Andersen Østerg. 12 $740 b Korsør: Sæbehuset $ 493 — Sæbehuset $ 454 — Sæbemagasinet fl 246 Køg£: Sæbehuset, Kirstine Wærum fl 808 Lemvig: Lemvig sæbe & Parfumeforret ­ ning ved Johanne Christensen — Nielsen Mariane fl 156 — Sæbehuset ved PHyldahl' $345 L i 1 r 0 Ai. Sæbehuset, Ludv. Rasmussen $ Allerød 175 Lille Værløse pr. Værløse: Christensen I $ L V 7 Løgstør: Sæbehuset $ 130 Midd ellart: Sæbehuset, Julie Hansen $ 259 Mørke: Rech Aage $ 6 Nak skov: Kier Inga Torvet 14 $ 529 Sæbe magasinet, B Mortensen Ø-Boulevard $872 AVedderkopp Ingeborg Sonderg. 37 fl 291 N eksø: Sonne S Nibe : Back Tngeborg $ 165 Nyborg: sæbehuset $ 409 Ny kø bin g F.: Larsen Jutta Østerg. 11 $ 662 Strøg-Bazaren ved Viggo Sangill Langg.2 $ 1307 Sæbemagasinet Østerbro Runddel $ 1058 Økonomien Jernbaneg. $ 754 N y k ø bj_n g S : Sæbehuset, Tove Flenner $292 Økonomien $ 308 Nysted : Sæbehuset i Nysted ved Laurits Petersen $ 1127 Næst ved: Andersen F $ 1240 - City Basaren, II C Østergaard $ 1477 — Sæbe ­ huset fl 922 Nørre Aaby: Hansen Peter $ 152 Q^lA^Zr Sæbehuset $ 308 II 98

• HUSHOLDNINGS- • SÆBEN A ~ Z. • VASKERISÆBE. • CARCOCIN SODA. • MARMORSÆBEN. • ALLE OLIER • SHAMPOO'R iU DajTLe-ag. IteMeflisoteh.

Sæbehuset $ 265 Sæbelageret $ 72 S u nd s: Pedersen Else $ 2

Svaneke: Sæbehuset, HA Hansenf 66 Sven dborg: Økonomien Molleg. 31 $ 1128 Særslev pr. J u 11 e r u p: Giin thersen — Grete $ S 153

II 98

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker