kraks vejviser 1940 handelskalender

Vil — 3951 Svendsen HRolighedsv. 17 [VI £ C. 15781 Aab enr aa: 'Weber Hans sen. £ 108 A albo rg; Q nst pprinsensg. 46 £ 5540 Thomsen T Chr. Danmarksg. 3 £ 2b 34 AarhusU Aarhus special S.ymaskineforret- ning, F S Nielsen Banegaardsg.49 £ 10352 Pedersen Karl Th. Klosterg. 23 £l. 1478 Haderslev: Reim< rs II C, Akts. JomfrusU en 4 £ 738 Herning: Jensen Th. Moller £ 580 H illerød: Hansen H £ 938 Middel fart: Petersen Brødrene N & Kr. £ 5 & 505 Stensgaard Tb. £ 91 Næstved : Rasmussen B £ 635 Odense: Gutheil D Helgav. 24 £ 6469 Knudsen C FA Kongensg. 33, 35 £ 198 Præstø: Andersen E £ 244 Randers: Skiødt A M Vesterg. 6 £ 148 Ringsted :; Druedahl Hans Kønne: Brendes Povl £1 (547 Skive: Skive Symaskine- Cykle- og Radio Lager v. K E Andersen £ 815

Syrevækker

Fag-Register for Danmark Pfaff Symaskiner, Akts., Vesterbrog. IS -A - Cent. 385 ’ 5

Syrevækker. Lactic Ferment — Ferments lactiqnee — Siiureentwickler

K øbenhavn : Blauenieldt&Tvede Svanev. 3 I nv I £ C. 1372 Dansk Syrevækker-Central ved A Granborg Bianco Lunos Allé 5 IV1 £ Eva 1169 Odense: Danske Syrevækker-Laboratorium, Det Kastaniev. 66 £ 2500 (2 Lin.) FLORA DANICA Telegram-Adr. : BAKTERIA

1 VESTERBROGADE INDUSTRIBYGNINGEN TLF. CENTRAL 38 5 5 FILIALER I Aalborg, Boulevarden 5, Tlf. 3815 Aarhus, Park Allé 7, Tlf. 5828 Esb erg, Nygaardsvej 27, Tlf. 2064 Helsingør, Axeltorvet, Tlf. 1225 Herning, Østerg. 26, Tlf. 876 Horsens, Torvet 5, Tlf. 1599 Kolding, Ved Slottet, Tlf. 333 Lyngby, Torvet 9, Tlf. 856 Nykøbing F., Vendersgade14,Tlf. 326 Odense, Asylgade 13, Tlf. 4455 Randers, Houmeden 17, Tlf. 1536 Ringsted, Næstvedv. 17, Tlf. 806 Roskilde, Algade 34, Tlf. 1271 Rønne, Nørregade 1, Tlf. 953 Slagelse, Smedegade 7, Tlf. 1148 Svendborg, Gaasetorvet, Tlf. 164 Vejle, Grønnegade 47, Tlf. 2254 Schmidt Carl Nygaardsv.3 (o) £ Ry V . ‘ 2378 Singer Co. Symaskine Aktieselskab,Amaeært. 8lKJ 11 ★ Cent. 8386

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. ** V raa: Ardersen N O £ 13 Syrevcekkeren fra Vraa.

2. Symaskineren gros.

Sæber. Soap — Savons — Seifen 1.

København; A ndersson Arvid Vesterport El £ Palæ 638 Bergmann & Hiittem- it r, Akts., Niels Juels G. 13 Kl £ Cent. 3057 Handske-, Pels- og Familie-Symaskiner. Binder Victor & Co. Sill eg. 11 K £ C. 3144 VICTOR BINDER &CO. SII.KEGADE11E

Sæbeadsalg. Sæbefabrikker. Sæber en gros (Artikler for Sæbefabrikker). I. Sæbeudsalg.

2. 3.

K øbenhavn: Aagesen L Njalsg. 55 ISI £ Am. 1051y Aladdin Bazaren v.SophusBernhardAmager ­ bro g 48 [SI 1 Am. 3302 Amager Bazaren v. P Søndergaard Holm- bladsg-. 28 [S] 1 Am. 3601 x Ami v. H Kristensen GI. Kongev. 93 E £ Ve. 7757 Anders« n Anna E Utterslev Torv 23 ® £ Be. 4046 Andeisen Else Egilsg. 33 [s] £ Am. 4098 Andersen L Øresundsv. 92 (S) £ Su. 875 Asp OF, Akts., Østerg. 61 [Kl £ C. 66 & 1682 Stort Udvalg i rene Normal-Toiletsceber, M ar seilles æbe, Husholdningssæbe m. ni. Bay C Blegdamsv. 86 [øl £60 8413 y Bella Bazan n v. Fru E Kieruin Frederiks ­ sund sv. 68 A I nv I £ Tg 7JB x Brønshøj Bazaren v. Fru But Sorensen Frederikssundsv. 135 B h. >1 Bella 3135 Billow EVtssr n °O B E, £ N ’ 640 y Calender L, Sø o g Hovedg. 69 Søtorg£Søb. 1582 Chi istiansen Elise Jagtv. 78A i 5247 Christiansen H M Willemoesg. 24 13 £ 0 6539 City-Bazaren, Akts.,Istedg. 140 03 £ V 4135 City-Bazaren v. Poul Sørensen Gothersg. 9,11 Kl JP By 5860 Ebo ved E Borgen Skinderg. 43 [Kl £ Palæ 3698 Erik sen Sv. Aa. St. Peders Str. 26 Kl £ Palæ 4729 Feddersen Erik & H Kaul N-Segade 23 R) £ Pa. 1727 Felby Ragna Vesselsg. 9 El £ C. 2459 Frandsen FH Blaagaardsg. 27 Kl £ N 1327y Frandsen Kaj Rollsv. 18 EJ £ Gh. 1925y Frdbg. Varehus v. E Gundeisen Frdbg. Allé 39 CØ £ Eva 330 Friis Petersen Magdalene Bagsværd Hovedg. 158 Bagsværd £ Bagsværd 245 Geeitsen A Rosenørns Allé 36 ® £ N 8704

TLF.CENT. 3144 Generalagentur og Lager af : „VESTA? DEN BEDSTE SYMASKINE.

•'S

I

Aalestrup: Cykle-og RingfabrLæn Jyden, A/S £ 100 & 101 rica, Udenlam sk Akts., Delaware, Peder Skrams G. 5 Kl £ C. 11428 Vedel-Nielsen Aage Vingaardstr. 17,IS £ C. 9425 Origin. Wedel, 1 itan og Stoewer. Voss KariFr. Værnedamsv. 18 [V] £ Ve.*$ 4S02 naumann - gritzner AFRANA- KAYSER -JYDEN DALTON-MERCEDES Cykle- & Ringfabriken Jyden A/S j Kolding: Nielsen A A Laasbyg. 32 £ 1931 Odense: "S^lth&Co.,Akts.Nørreg.75£.1446(5Lin.), Stats £;61 Dansk Industri Forsyning ved Max Seyffert Tordenskjoldsg. 24 [K) £ Palæ 1576 Special Symaskiner f. Kraft / Tricotage Konfektion-, Handske-, Pels-, Pikér- & Brodermask. etc. Jensen Alfr. V-Voldg. 104 EJ £ Pa. 7901 V Union Special Machine Corporation of Ame ­

»

l(

Jymaskine

|

i s £=

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker