kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3950

Sygeplejeartikler 2 Kebenhavn (Fortsættelse): Simonsen & Wcel ’ s Eftf. Prags Boulevard 55 [§] $ ★ Su. 1332 Skov Kai, Akts., Kronprinsesseg. 32 Hl ffl C 3217 Vat - Gaze - Hygiejnebind - Gummi. Vat- & Forbindstoffabr. ved JKocks Smalleg. 52A [F] $ Go. 6068 Ziirsen Hans, Steen BlichersV.22Ei $C.13044 Dr. 'Benedictsen ’ s Fodhvilere. Fabrikation og en gros. Odense: Chirurgisk Import Co. ved P A Kruuse & Jørgen Kruuse Kochsg.29 $6227 Fabriken Aimol, A J Møller Langelinie 103 Postkonto 19051-Fr ottervanten „Aimøl “ . Engros og en detail. Tender: Muller Aug. $ 136 København: Aaboulevardens gamle Bureau v. Sophie Ko- foed Aahoulevard 62 (Hl $ N 2442 Amager Sygeplejebur. v. Helga Steensgaard Hollænderdybet 1 [S] $ Am. 3136 & Am. 8736 Brønshøi-Hrsum Sygeplejebureau v. Fru Anna S Carpentier Frederikssundsv. 259E Brh. ® Bella 3022 Byens Sygeplejebur. v. Fru Helene Høyer- Olsen Dosseringen 14 O $ N 694y Centralarbejdsanvisningskontoret, Afdeling for Anvisning af Sygeplejersker Raadhuspl. 55 El $ ★ C. 16560 persi. Henv. Kl. 8-20, telf. Henv. hele Døgnet Afgiftsfri Indtegning og Anvisning. Christi nsen Anna Forhaabningsh. Allé 49 El $ Ev. 1697 Christiansen Fanny Willemoesg.6 ® $ 0249 Dansk Sygeplejeraads Sysreplejebureau Sjællandsg. 69 (NI $ C. 7975. 2786 & 3465 Forstanderinde Frk. Else Kaltoft Gram CN Grenaag.2 [øj $CentB570 Hald A Ø-Sogade 32 0 $ Pa. 34 & Pa. 6175 Hellerup Sygeplejebur. & Husmoder-Syge ­ hjælp Mariev. 1 Hell, ff Hell. 1322 Hjemmenes Sygehjælp Carl Johans G. 2 [ø] $ 0 851 9 Husmodi r-Hjælpens Korps Landemærket 3 E $ Cent. 1986 (8-5) Gir< konto 2021 Nielsen Marie Ø-Farimausg. 91 ® $Øb.768O Nielsen M Wolff Sygeplejebureau Dr. Abildgaards Allé 3 (S $ N 525 Prip Kirsten Vagtelv. 34 (E ® Go. 4058 & Go. 9674 Rode K ors, Dansk, Puggaardsg. 2 El $ C. 787 St. Elisabethsøstrene kastaniev. 6 E1$V2182 Steenhof A <> versko tsv. 16 Valby $ Va.2057u Sygeplejebureauet Absalon Odenseg. 24 ® | 0 888 Sygelejebureauet Act.iv v. Gerda Moller Strandboulevarden 10 ® $ 0 8*9 l Truelsen Laura Juul Ø-Søgade 102® $ Øb. 9689y Winther Joh. M Ørnev. 17 [NV] $ Tg. 7609 Aalborg: Dansk sygeplejeraads Sygeplejebureau, Forstanderinde Frk.Marie Lehm, Thyrasg. 4 $ 3599 Dag-, Døgn-, Nat- og Besøgspleje. Aarhus: Dansk Sygeplejeraads Sygeplejebureau, Forstanderinde Frk. Ingrid Gyring, Sku- lebakken 11 $ 2938 Dag-, Nat-, Døgn- og Besøgspleje. Poulsen A Catha Ringkebingv.26 $ 6626 Sygeplejebureauer.

Odense: DanskSygeplejeraadsSygeplejebureau,For- standerinde Frk. Alma Larsen, Falen 13 $3751 Dag-, Nat-, Døgn- og Besøgspleje. Sygeplejebureauet Aktiv, Emilie Nielsen Drewsensv. 28 $ 4013 Sygeplejebureauet Fyn, MKjærBernstorffs- vej 6 $ 7812 K øbenhavn: Andersen Agathe & Anna Jorgensen Kilde- vældsg. 87 ® $ Ryv. 234 x Bangshej Syge- og Plejehjem v. Aa. Vedse- gaard, Feter Bangs V. 163 E $ Damso 645 & Dam so 4680 Baunevang v. Fru Else Hansen Limfjordsv. 45 E $ Gh. 7861 Bcrthelsen Karen Christiansmindev. 2 ® $ Ryv. 1759 Bethsaida Syge- & Plejehjem GI. Kalkbræn ­ deri V. 5 ® $ 0 386 Blegdamsvejeus Sygehjem v. Anna Christen ­ sen Blegdamsv. 10 IH) $ N 5709 Brask W GI. Kalkbru nderiV.13 ® $ 0 7083 Boe Hi Jga Allég. 31 00 $ Gh. 4746 Carrebye H & K Sørensen Frdbg. Allé 56 E) $ Ev. 1416 Christensen Gerda Aurorav. 1 Rødovre Vanl. $ Rø. 1155 Ellerbek Bodil Allég. 33 [F $ Go. 6636 Fredi riksen Helga Nørre Allé 17B (Ni $ N 7756y Grau Oda og Bodil Christiansen Jagtv. 183A ® $ Ryv. 4438 Hansen Marie Urbansg. 4 ® $ 0 7924 Hejna s Ketty, C V E Knuths V. 18 Hell. $ Hell. 2559 Hvilehjemmet Dalgas v. Frknr. K Pedersen & M Nedersgaard Dalgas Boulevard 159(0 $ Fa. 1482 Hvili ’ -ARekreationshjemmet Helenes Minde v. Tnger Madsen Helenev. 1 A El $ Ev. 4957 Hvile- & Rekreationshjemmet Marienlystv. Grethe Moeseaard Frederikssundsv. 172- 178 Herlev $ Yr. 40 & Yr. 138 Janning Inger Chr. d. 2 Allé 12 CU $ Su.1024 Jensen Ida & Ingeborg Nielsen Amaliev. 17 E) $ V8167 Kastanicgaaidens Rekreationshjem v. Frknr. K Hansen & K Andersen Kastaniev. 6 Lyi gby $ Ly. 767. Lorentzen Elisabeth Strandboulevarden 33 ® $ 0 2049 Petersen K Kochsv. 30 El $ Eva 2532 Pohl Martha Amaliev 1 (Vi $ V 8725 Poulsen Minna Mariev. 21 Hell. $ Hell. 6113 Skaaning EK Frdbg. Allé 53 El $ Cent. 8705 Plejehjemmet anbef. af mange Læger. Sygehjem. Københavns Ordrupv. 30,32 Charlottl. $ Ordr. 1056 - Mand. Onsd. & Fred. 1-3. Syge- & Hvilehjemmet Eremia v. Fru Lilla Nielsen Hyltebjerg Allé 73,75 Vanl. $ Damso 3444 & Damsø 34-!7v Thorst.eins'on Sigvaldi Kirkcv. 32 Charlottl. $ Ordr. 5866 Vedsegaard Henny S Fasanv. 40,42 Valby $ Vb. 1040 & Vb. 3940 Wittrock Ellinor & Olga Aagaard Jagtv.229 ® $ Cent. 12229 & Ryv. 2800 Syge- og Plejehjem.

Sygevogne.

København: Knudsen ’ s P M Eftf., Barnevognsfabrik Frdbg. Allé 15 El $ ★ C. 3546 Sygevogne udlejes maanedsvis. Meyland-Smith V Classensg. 45 ® $ 0890 Sygevogne og Selvkørere. Nyrop ’ sCamillusEtabL.Nyi op ogMaag,Akts. Købmagerg. 43 E $ ★ Cent. 768 & 10028 Sygevogne til Salg og til Leje. Risskov: Jensen Karl N-Strandv. 147 $ 9382 Sygevogne og Selvkørere.

Syltetøjsfabrikker.

København: Konservesfabrikken Danica, Slagelse og Kø ­ benhavn ved C Stau & Co. Kronprinsesseg. 14 E $ ★ Cent. 332,6032 & 13732 Sk æ 1 skør : Skjelskør Frugtplantage, Akts. $ 119

Symaskinemotorer.

København: Agir E.'ektromaskin Etabi Finlandsg. 9 (SI $ Am. 8485 - Fabr. f. Symaskine-Motorer. Dansk Elektromaskinfabr. Glaciset44A$Ly. 1112 - Ældste Specialf abr. f. Smaamot. Singer Co. Symaskine Aktieselskab Afdig. for Industri-Maskiner Amagert. 8 E $ ★ Cent. 8386

Symaskiner. Sewing Machines — Machines å condre — N'&hmaschinen 1. Symafkineudsalg. 2. Symaskiner en gros. 1. Symaskineudsalg.

K øbenhavn: Absalon ved Wilhelm Rather Sf Markus Allé 4,6 El| C. 4569 & No. 6666 Generalrepræsrntant for Verdens største Specialfabrikker i Brodér-, Hulsøm-, Plissé-, Kruse-, Belægnings-, Prikke-, Udhugnings-, Tilskære- og Knapmaskiner. Knapforme og Silke. Andersen ’ s Th. Eftf. vi d Karl Krønanucr Sortedamsg. 1 O $ N 29* x Beitzel Carl Nørrebrog.6BA (Hl $ N 1968u Bcitzel Carl jun. Istedg. 56 El $ V 374x Bergmann & Hiittemeier, Akts., Niels Juels G.13E $ C. 3057 Bihe«en Povl & Co., Akts.,st.Kongensg.55E $ ★ Cent. 15550 Bisgaard A Co. Fredh. Kan. 1 K $ By 4613 Buch H Holmbla isg. 52 [g] $ Am. 3341 Husqvarna ved II Rothenborg Holm. Kan. 3 E&Nikolaj PI. 28 E $ ★ Cent. 1876 Konerding & Nielsen st. Kongensg. 42A E $ C. 4414 Naumann V-Farimagsg. 4 El $ By. 3122 Olsen Georg J st. Kongensg. 42A E $ C. 4414 PedeisenE TangV-Farimagsg.4EJ $By3122 Peterseut hr. Valkendorfsu. 13JK. $Falæ3118 Petersen N J Randersg. 4 ® $ 0 46

Sygetransport.

København: Falck s Ri duingskorps,København, Akts., Tietgensg. 67 IV! $-fcCent. 1808 Udfører Sygetransport overalt i Landet. Stationerne aabne Dug og Nat. Zone-Redn nLbkorp8< t Plaianv. 19 El $ ★ C. 9431', * c. 14824 133i 6 Sygetransport overalt i Landet.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker