kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3949

Sygeplejeartikler 1

3. Andre Sygekasser.

Nyrop ’ s Camillus Etablissement, Nyrop og Maag, Akts., Købmagerg. 43 Kl fil ★ Cent. 768 & 10028 CLu az Sygepleje. Norretranders Carl Lavendelstr. 14 Kl fil Palæ 3518 Ordiup nyeSygeple.ieforr.v.KirstenSørensen Ordrupv. 88 Charlottl. fil Or

Stege: Stege Materialhandel, Aage Løgager fi4030 Viborg: Christensen L Gravene 25 fil 479 Jørgensen V A st. Set. MikkelsG. 23 fil 886 Vordingborg: Vordingborg Sygepleje ­ forretning fil 5 61

København : Forsikrings-Compagniet Selandia, A/S, Vesterbrog. 80S fi C. 11579 & 12537 Gensidige Landbo-Sygeforening, Den, Ve ­ sterbrog. 15 E fiCent. 6659 (9-4, Lørdag 9-2) - Se under Sygeforsikring I. Schadtlers Sygekasse Blegdamsv. 10 I® fi N7313 ' Odense; Sygekassen for Kongeriget Dan- > mark Klareg. 15 fi 1848 Roskilde: Sygeforening, Den sjællandske Bondestands AIlehelgensg. 21 $ 384

2. Sy'gep 1 ejeartikler en gros.

København: Abis Gummi varelager Dyrkøb 7 KJ fi C 12636 Arbo-Båhr&Co., Akts.. Vodroffsv. 4 & 6Efi ★ Cent. 4600 & 4606 Postkonto 144 Sterile og usterile P orbzndstoffer. Specialitet Bajonetpakning. Bang & Tegner, Akts., Sigurdsg. 34 g] fi ★ C. 319,4319 & 13219 Bentzen Carl V Willemoesg. 89 (ø) fi 0 6815 Brohus F A Tønnesv. 12 [Sjfi Su. 919 Bruhn & Lehrmann, Akts., Valdemarsg. 17 E fi ★ Cent. 2605 Dansk Gummi-Depot ved Julius Jensen ’ s Eftf. Kvægtorvsg. 1 E fi V 3197 DanskeForbindstof-Fabriker.De,GI.Kongev. 25 S debygn. E fi ★ V 7872 ** Postkonto 26755. Elasan, Akts., Vodroffsv. 6 E fi C. 7231 Eva-Service ved Alexandra Petersen Ø-Fari- magsg. 89 løj fi Øb. 434v Fabriken Epoka v.KBaungaard Holmbladsg. 126 E fi Cent. 14930 FOERSOM VALD. Amagert. 27 Kl fi C. 4310 & By 4310 Hall Erik Rahbeks Allé 20 E fi V 5709 Handreck F Knabrostr. 1 A KJ fi By 2801 Prima hygiejniske Gummivarer. Larsen Johannes Ba-kkeskovv. 28 Brh. fi Damsø 3154 Larsen Valdemar Longangstr. 16 Kl fi Cent. 9874 & 5285 Moldow Georg Sølvg. 10 K fiC.9190 & 13265 GEORG MOLDOW Z^E-^/Ule kirurg.« hygiejn. Gummivarer.^^x ’ fe? ALLE PHARM. UTENSILIER. CPoiredoplag af originate „Gemo *& jSrysfall' I GUMMISUTTER OG FINGERHÆTTER. Nielsen N C Vesterg. 10 E fi ★ C. 15438 Nordisk Forbindstof Import ved H Vogt Dronn. Tværg. 7 Kl fi By 6305 Nordisk Plaster Industri Akts. Struenseg. 7 El fi Cent. 14165 & 14265 NYROP ’ s CAMILLUS UDSALG. Akts., Købmagerg. 43 Kl fi ★ Cent. 768 & 10028 Olsen O Chr., Jakob Dannefærds V.4 A E fi Cent. 5470 Poulsen M Thygesen GI. Kongev. 25 Side- bygn. E fi ★ V 7872 Rostgaard-Sørensen & Co. Jyllandsv. 7 DØ fi Gh. 9185 Runia Gummi- & Sygeplejelager v. G Gross Grønneg. 12 Kl fi By. 5445v Sanitas Gothersg 91 K fi Palæ 6502 Schack Gustav & Co. (Indehaver V Krogh- Johansen) 1. Strandstr. 20 El fiCent. 13001 & Palæ 3264 SCHIØNNING & ARVÉ, Akts., Heimdalsg. 45 El fi ★ Cent. 1022 Alle kirurgiske og sanitære Gummivarer.

Artikler for Sygekasser.

København : Jensen ’ s I PTrykkerierNielsEbbesensV.29E fi Cent. 9862 & 12095

TRYKKERIER

SKILTE-PLAKATER-ETIKETTER riHtSTC UDF.RCLSt. SPECIALITET: GUMM.t PERFOREREDE .KVITTERIN GSM ARKER

Sygeplejeartikler. Sanatory Articles -- Articles pour les soins aux malades — Krankenpflege-Artikel 1. Udsalg. 2. Sygeplejeartikler en gros. 1. Udsalg. Køben havn : Abis Depot No. 2, V Ulvskov Mikkelbryg- gersg. 2 Kl fiCent. 13042 - Postkontoil26. Abis Gummivarelager Dyrkøb 7 KJ fi C 12636 Amerikansk Gummivare Industri Vesterg 3 Kl fi By 4195 Bantu ved Knud Schulze Istedg. 75 E Berg Chr. R Torveg. 51 KJ fi Am. 2508 BjeringKnudFrederiksbergg. 19 Kl fiCent. 4119 Bruhn M & Co. Tagensv. 256 |Nvj fi Tg. 3747 Brønshøj Sygepleje-oepharm. Materialhdl., Jac. Christensen Frederikssundsv. 156 B Brh. fi Bella 1265 BøgedamVald.Holmbladsg. 5 [S] fi Am. 952x Charlottenlund Sygeplejeforr.ved PPetersen Jægersborg Allé 27B Charlottl fiOrdr.536 Gothersgades Gummivarelager ved Leopold Johansen Gothersg. 18 Kl fi Palæ 1660 Grønne Butik, Den, v. Aa Rasmussen Vik- toriag. 8 E fiC. 12695 Gummi-Depotet La France, A W Stuhde Slotsg 3 IN) $ N 8318 Gummivarelageret Francais, E Schwanen- fliigel 1. Kongensg. 16 Kl fil By 1654x HandelshusetMaximo ved Holger Jørgensen Sværteg. 5 Kl fil By 4266 Hellerup nye Sygeplejeforr. v. I Wentzel- Hansen Strandv. 134 Hell, fil Hell. 5589 x Hellerup Sygeplejeforr. ved L H Andrup Strandv. 155 Hell, fi Hell. 2442 Hvalsee ’ s Carl Eltflgr. v. Knud Schulze V- Farimagsg. 4 E fi Palæ 2438 Jacobsen Carl Aug. Gothersg. 16 Kl fi Palæ 5650 Johansen Vika Randersg. 47 løl fil 0 6307 Jørgonsen C st. Kannikestr. 3 Kl fi Pa.5355x Kjerulff Ellen Falkoner Alle 59[®fiGh.l566x Kjøbenhavns Gummivarelager 1. Kongensg. 4 El fil By 2401

Schmidt Wm. Kochsv. 11 E fi Eva 4928 Schultz R V & Co.Bianco Lunos Allé 6 E fi y 4018 & V 9721 - Hygiejniske Gum ­ mivarer - Forklader m. m.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker