kraks vejviser 1940 handelskalender

Sygekasser 1

VII — 3948

Fag-Regisler for Danmark

Odense: Snedkersvendenes Syge-& Begravelses kasse Oluf Bagers G. 5 $ 6317 Sygekassen 1857 Jernbaneg. 16 $ 1857 llllllllllllllllllllllllllllllllllm^ll SYG€KASS€n

Tømrernes Sygekasse Ny Kongev. 6 $ 2730 Præstø: Sygekassen Præstø Randers: Randers Skomagernes Sygekasse Hobrov. 32 ’ Sygekassen Randers st. Voldg. 8 $3240 (2 Lin.) Ribe: Almindelige Sygekasse, Den $ 362 Ringkøbing : Ringkøbing Sygekasse $242 Ringsted: Sygekassen af 1897 $ 174 Roskilde: Roskilde Sygekasse Allehel- gensg. 13 $ 1082 Ru dkøbing : Rudkøbing Sygekasse $ 458 R 0 dby : Rødby og RingsebølleSygekasse, Rodby Havn $ R5012 Rønne : Rønne Sygekasse $ 301 Sakskøbing: Sakskøbing Arbejderes Sy ­ gekasse $ 4278 Silkeborg: Silkeborg Købstads Sygekasse $ 740 Skagen : Skagen Sygekasse Skanderborg: Arbejdernes Sygekasse $ 412 Haand værker Sygekassen $ 553 Skælskør: Skælskør anerkendte Sygekasse $ 237 Slagelse: Slagelse anerkendte Sygekasse Set. Mikkels G. 26 $ 432 Sorø: Sygekassen Sorø $ 697 Stege: Sygekassen for StegeBy ogLandsogn$4401 Store Heddinge: Store Heddinge Sygekasse $ 149 Struer: Struer anerkendte Sygekasse $279 Stubbekøbing: Stubbekøbing aim. Sygekasse $ 1187 Svaneke: Svaneke Sygekasse Svendborg: Svendborg Sygekasse Ger- ritsg. 44 $ 462 Sæby: Sæby Sygekasse $ 113& 202 Sønderborg: Sønderborg Syge- ogBegravelseskasse $899 Thisted : Thisted Sygekasse $ 97 Tønder: Sygekassen for Tønder Købstad $ 284 Varde: Almindelige Sygekasse i Varde, Den Haandværkssvendenes Sygekasse $ 163 Varde Bymarks Sygekasse Vejle: Arbejdernes Sygekasse Dæmningen 3 $ 2423 & 2424 Viborg: Syge- og Begravelseskassen Viborg Jern ­ baneg. 17 A $ 761 Viborg Marks Syge- & Begravelseskasse Nørremarken $ 1441 Vordingborg: Sygekassen Vordingborg$3 Ærøskøbing: Ærøskøbing Sygekasse 2. Statskontrolerede Fort- sættel sessygekasser. København: Danmark, Sygeforsikringsforeningen, GI. Kongev. 6 0$ Cent. 12718 & 12918 Se næste Spalte, øverst. Aalborg: Fortsættelsessygekassen for Aal ­ borg Amt Aagade 15 $ 2489 Aarhus: Aarhus Amts Middelstands Syge ­ kasse Østerg. 30 $ 1447 & 10247 Frederikshav n : x gj erring A mts F ortsæt- telsessygekasse $ 547

Danmark ef YatekontrollereC ’ Qf.JCongeilej G = ty Cent. 12718 &. 12918.

Slalsanerkendl. Medlemsantal ca. 20000

rlovedkonlor: JERNBANEGADE 16 TLF. 1857 (2 LIN.) KONTORTID: KL.1O -15,30 SAMT FREDAG KL. 10-19. BYENS ÆLDSTE

Optager J^ændofflinder fra i 4 tiC U-Ojlar.

STATSANERK. SYGEKASSE.

IlllllUIIUlillllllillUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI Kassen yder sine Medlemmer den mest effektive Hjælp og Vejledning. Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Sygekassen Odense Vesterg.23$3480(2Lin.)

H adersle v: Sygeforsikringsforeningen Sønderjylland Norreg. 39 $ 927 Helsingør: Sygekassen Sjælland Wille- moesv. $ 43 Herning: Sygeforen i ngen RingkøbingAmt $ 395 Nykøbing M.: Centralforeningen af Syge ­ kasser i Thisted Amt $ 338 Odense: Fortsættelsessygekassen FynOverg. 8 $209 &278 (Omraade Fyns Stift). Randers: Fortsættelsessygekassen for Ran ­ ders Amt st. Voldg. 8 $ 3240, Rønne: Fortsættelsessygekassen Bornholm $ 301 Sakskøbing: Fortsættelsessygekassen for Lolland Falster $ 4247 Sest. pr. Kolding: Ribe Amts Fortsættelsessygekasse $ S40 Sønde rbo rg: Sønderborg Amts statskon- trolerede Fortsættelsessygekasse $ 563 Tebstrup pr. Skanderborg : Fortsæt ­ telsessygekassen for Skanderborg Amt $T5 Vejle: Fortsættelsessygekassen for Vejle Amt Dæmningen 3 $ 2423 & 2424 Fortsættelsessygekassen for Vejle Amt Kontortid 10 — 16. Vester Veiling pr. Randers: Fortsa ttelsessygekassen for Viborg Amt $ Ulstrup 26

ofyge^assen

ODENSE VESTERGADE 23 OVER SVANEAPOTEKET

(2 LIN.)

ca . 38,000 MEDLEMMER

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker