kraks vejviser 1940 handelskalender

Sygekasser 1

Fag-Register for Danmark

VII — 3947

Sygekassen Helse Laget Reventlowsg. 10 13 ‘ S Cent. 4674 & 10649

Hor s ens: Sygekassen af 1. Maj 1890 Far- verg. 2 $ 1596 Sygekassen Horsens Rædersg. 4 $ 340 &360 SYGEKASSEN

Fremtiden, Syge- og Begravelseskassen Nørrevold 15 IK1 $ ★ Uent. 6268 Se Person-Registret. Fremtids Haab Syce- og Begravelseskasse Aaboulevard 38 IN] $ C. 4986 Sygo- og Begravelseskasse FREMTIDS HAAB Aaboulevard 38 El Tlf. ★ C. 4986 Se Person-Register: Fremtids Haab. Handelstandens statsanerkendte Syge- og Begravelseskasse N-Voldg. 52 IKJ $ C. 1424 HANDELSTANDENS STATSANERKENDTE SYGE- OG BEGRAVELSESKASSE optager Mænd og Kvinder i Alderen 14 — 60 Aar. Nørrevold 52 E) Tlf. Cent. 1424 Kontortid 11 — 3, Fredag 11 — 7 og Lordag 11 — 2. Hellerup statsanerkendte Sygekasse Ry- gaards Allé 1 A Hell. $ He. 95 & He. 5994 Hjælpeforenings, Den gensidige kvindelige Sygekasse Gyldenløvesg.12 Kl $ By 5137 Kontortid 9-l 1 l 2 . Mandag og Fredag tillige 5-7Eftm Syge- & Begravelseskassen af 1872 St. Thomas Allé 19 [3 Kontortid 10-2 Syge- og Begravelseskas^en Alderstrøst Frede riksborgg.20 1KJ $*C.11755 & 11759 Syge-og Begravelseskassen København 1884 Nørrebrog. 42 I® $ C. 15172 Syge- & Begravelseskassen af 1872 St. Thomas Allé 19 [3 $ *C. 13672

Aabenraa: Aabenraa Købstads aner ­ kendte Sygekasse $ 309 Aakirkeby : Aaker-Aakirkeby Sygekasse Aa 1 borg: Bageriaibejdernes Sygekasse Frederiksg. 4 Jern-& Metalarbejdernes Sygekasse Øster ­ bro 98 $ 4979 Murernes og Tømrernes Sygekasse Ør- stedsv. 37 Sygekassen Haabet Mollepl. 11 $4605 SygekassenPhønix Thyrasg.4 $6065(2Lin.) Tobaksarbejdernes Sygekasse Svendsg. 20 $ 792 Typografernes Sygekasse Kastetv. 46 $ 4346 Aarhus : Sanct demens Sygekasse Norsg. 20 ffl 485 Sygekassen Aarhus Østerg. 30 $ 1447 & 10247 r Allinge: Allinge-Sandvig Sygekasse $47 Assens: Assens Sygekasse $ 159 Bogense: Almindelige Sygekasse, Den $ 91 Brøn Jerslev:; Brønderslev Købstads Sygekasse fl 103 Ebelto ft: EbeltoftSygekasse $ 208 Esbjerg: Almindelige Syge-& Begravel ­ seskasse, Den, Skoleg. 18 $ 2591 (2Lin.) Murernes og Tømrernes Sygekasse Ny- gaardsv. 21 Sygekassen af 1905 Danmarksg. 29 $ 1588 i Faaborg: ■ Almindelige Sygekasse, Den $ 430 I Fredericia: Fredericia Mark Sygekasse Fredericia Sygekasse D mmarksstr. 28$613 Murer- og Tømrerfagenes Sygekasse Frederikshavn: Frederikshavns Sygekasse $ 473 Frederikssund: Sygekassen for Frede ­ rikssund $ 404 F r e d e r i k s v æ rk : Sygekassen Frederiksværk $ 215 Grenaa: (j renaa Sygekasse $ 344 Tekstilarbejdernes Sygekasse Haderslev; Sygekassen for Haderslev By Nørreg. 39 $ 927 Hasle: Hasle Sygekasse Helsinge: g e isi n ge-Val |,y Sygekasse$ 135 Helsingør: Helsingør, Den statsaner ­ kendte Sygekasse Stjerneg. 22 $ 561 Herning: Herning anerKendtd Sygekasse $ 418 Herning Landsogns Sygekasse Hillerød: HillerøTstatsanerkendte Sygekasse $ 1008 Hjørr ing: Hjørring Sygekasse $ 493 Hobro: Hobro statsanerkendte Syge-og Begravelseskasse $ 153 Holbæk: Sygekassen Enigheden Raad- husv. 6 $ 882 Holstebro: Sygekassen Fremad $ 535

HORSENS STATSANERKENDT

RÆ.DERSGADE 3- TLF. 340 éL 360 KONTORTID: 44 - 44

MODTAGER TILFLYTNINGER FRA HELE LANDET — Tobaksarbejdernes Sygekasse Vimmel- skaftet 9 $ 1595 Kalundborg: Kalundborg Sygekasse $351 Kerteminde : SygekassenEnigheden$183 Kolding: K olding Sygekasse af 1872 Øste^g.24 $1318 SVENDESYGEKASSEN I KOLDING Statsanerkendt KOLDING SYGEKASSE AF 1872 Statsanerkendt Kontor: Østergade 24 1 Tlf. 1318 Kontortid! Kl. 12 -16 Lørdag 12 -14. Kolding Sygekasse af 1884 Vesterg. 18 $ 1884 Statsanerkendt Syge ogRegravelseskasse Kontortid 12 — 16. Lørd. 12 — 14. Murer- og Tømrerforeningens Sygekasse Roseng. 14 $ 968 Svendesygekassen Østerg. 24 $ 1318 se Kolding Sygekasse af 1872 Korsø r: Korsør Sygekasse $ 488 K 0 g e: Køge Sygekasse $ 4 Lemvig: Lemvig Købstadkoininuues Sy ­ gekasse $ 288 Løgstør: Løgstør Sygekasse $ 199 Mariager: Mariager Kommunes Sygekasse $ 76 Marib o: Maribo Sygekasse $ 353 Marstal: Marstal Sygekasse $ 15 Middelfart: Almindelige Sygekasse, Deu, for Middelfart og Landsogn $ 148 Nakskov: Almindelige Sygekasse, Den Nygade 12 $ 452 Arbejdernes Sygekasse Vejleg. 50 $ 626 Nyborg: Nyborg aim. Sygekasse $ 766 Nykøbing F.: Sygekassen for Nykøbing F. Skoleg. 22 $ 760 Nykøbing M.: Nykøbing Mors Sygekasse ” $ 211 Nykøbing S.: Neksø: Neksø Sygekasse $ 200 Nibe: Nibe Bys Sygekasse$ 42

Syge- og Begravelseskassen KØBENHAVN 1884 Nørrebrogade 42 [N]

Tlf. Cent. 15172 Postkonto 23884 Statsanerkendt.

Kontortid Søgnedage 12 - 75, samt Fredag Aften 17-19.

Optager Mænd og Kvinder fra 14 — 60 Aar. Opt ag elses distrikt liele København og Frederiksberg. Formand: Fischer Nielsen Mels W Gades G. 16 fflllf. Éy. 4122c Forretningsfører P. Rasmussen

Nykøbing Sjællands Sygekasse $ 296 Nysted: Nysted Sygekasse $ 1116 Næstved: Næstved Sygekasse $ 981 N orr esundby: Nørresundby Sygekasse $ 3609

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker