kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3946

Sygekasser 1

ALDERSTRØST Syge- og Begravelseskasse Hovedkontor Fredsriksborggade 20 1 Telt. * Central 11755 & 11759 I8 Indbetalingskontorer i de forskellige Bydele. Overflytning baade til Syge- og Begravelseskasser. Meld Dem ind. Kontortid Søgnedage 10-14 samt Fredag 16-19

»Ej

STATSANERKENDT GENFORSIKRET OPTAGER PERSONER

FOR ALLE * dit/flet 3.Ju/i /<398. SYGEKASSE STATSANERKENDT. INVALIDEFORSIKRING STATSAUTORISERET. BEGRAVELSESKASSE STATSKONTROLLERET C/fovedkontor: N-FARIMAGSG.8 1 * El Tf. Cent. 13070 (ekspedition daglig 11 -14 S am i Tredag 17-19 OPTAGER MÆNDos KVINDER. fra i 7- - GO dl ars /ilderen. Overflytninger modtages. /Kontingentet opkræves. INDBETALINGSKONTORER: JAGTVEJ 81 1 dtabent Mandag og/redag 17-19. ENGHAVEPLADS 10 1 tfabent Mandag og Tredag 17-19. TYROLSGADE 1 11 sil åbent Tredag 17 -19. N-FARiMAGSG.84 1 ad åbent /tandag 17-19. JERNBANE ALLÉ 661 Ttåbent Tirsdag 17-19. FORMAND:. PAPIR H DL. M.THORSAGER TLF. CENT. 15016 FORRETNINGSFØRER: H. C. HANSEN. TLF. ØBRO 8972 x.

ff

I ALDEREN 14-60 AAR KONTINGENTET OPKRÆVES KONTORTID: HVERDAGE 12 15 LØR*DAG 12-14 SAMT FREDAG AFTEN 17-19 TLF. C. 8707 -C. 16587 Formd. Prokurist M Nielsen Skt. Thomas Allé 5 ..................... Vester 3172 Forretningsf. A Schwalbe Omegnen: Bagsværd 151

S». STATSANERKENDT •

Hovedkontor: Blaagaardsgade 16 A 1 Ekspedition: 12-15 samt Fredag 17-19 Tlf. Nora 561 og Nora 7865 Postkonto 4899 Sygekasse Statsanerkendt Invalideforsikring Begravelseskasse Qenforslkret.

BIEN STIFTET 1854 Hovedkontor O-Farimagsgade 26 10-14 samt Mandag og Fredag fra 17-19 Telefon Øbro 1578 Sygekasse Statsanerkendt Invalideforsikring Statsautoriseret Begravelseskasse Statskontrolleret og Genforsikret Optager Mænd og Kvinder fra I4 — 60 Aar Tilflytninger fra Provins- og Landsygekasser. 10 Distrikt og Indbetalingskontorer. Formand H Jensen - Tlf. Sundby 53. Kontingent modtagen endvidere i alle Privatbankens 22 Filialer. L _________ ___________

Optager Personer i Alderen 14 — 60 Aar.

Overflytningsret. Indbetalingskontorer overalt i Byen Se Person-Registret under Fremad.

Formanden :

M. ARNSFELT træffes som Regel Fredag Aften 17 — 19.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker