kraks vejviser 1940 handelskalender

'Fag-Register for Danmark

VII — 3943

Svinesla^teriprodnkter en gros

A n 1 æg a f o g Artikler for Svineslagteri er. København: Gjerstrup Th. Ingeniør Kalvebod Brygge 4 E $ Cent. 4448 & 12448 Privat $ Hel 1 .3188 Telegramadr. „Gj< rstrupeiP Grundl. 1904. Projektering og Anlæg. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Wemberg-Møller Ingeniørforretning V-Bou- levard 13 EJ $ Palæ 4842 Telegramadr. „Ingvvern" Tekniske Anlæg og Specialmaskiner til Slagterivirksomheder. Aarhus : gafinfabrikken Danmark, DRah- bek, Hans Broges G. 41 $ 3159 Assens: Nielsen Emil & Søn $ 99 Alt i Forklæder og Gamacher saavel i Olietøj som Gummi. Brønderslev: Pressevarefabriken $ 393 - Øremærker. Køge : Colding Aug. $ 323 Nykøbing F.: Nielsen R J, Kraghave $ N 254 Specialf abrik for Træmærker Fabrikken grundlagt 1876. Svendborg: Svendborg Fedtposefabrik, E Christiansen Brogade 31 $ 318 Thisted: Thisted Olietøjs fabrik $ 480 Svineslagteriprodukter en gros. Pork Butchers, wholesale — Produits d ’ abattoirs de pores, en gros — Schlachtereiprodukte, Gross- handlungen (se tillige Fedevarer). København: Andelsslagteriernes Flæskesalg & Russisk Import ved Theodor Boyer Kødbyen Flæ ­ sketorvet 39,41 E $ * Cent. 6480 Stats $ 321 Telegramadr. „Serimner “ . Boyer Anton Kødbyen Flæsketorvet 2 E $ Cent.5101 & Eva 3101 Stats $ 402 Cooperative Expo-ters, Ltd., The, Akts., St. A nnæ PI. 26 Kl $ ★ Cent. 8970 Telegramadr. „Agraria*. Gyth Leopold Ny Toldbodg. 11 Kl ® Cent. 4784 & 11784 Iduna Trading Comp., København, Akts., Kampmannsg. 2 E $ * C. 12296 Kiær Erik Vesterbrog. 4 A (YJ $ Pa. 7342 Eksport afKødkons. og Slagteriprodukt. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Knudsen Knud C Caiing Export Co. A/S Kødbyen Flæskehallen 48-51 EJf Cent. 6866 ' Kommanditselskabet The Copenhagen Export Trading Co., K Braasch Fortunstr. 1 K$O. 9690 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Larsen Einar & H Mulbjerg GI. Kongev. 132 E $ V 1777 Lund Martin Mitchellsg. 23 E $ ★ Cent. 7285 - Telegramadr. Kopeck. Madsen Poul B Stoltenbergsg. 9 ® $ C. 3559

Penter Brødr. Kødbyen Høkerboderne 20 El $ Cent.1571 & 1771 PETERSEN KAJ Kødbyen Flæsketorvet9 E $ Cent. 1056 & 1091 Stats $23 Telegramadr. ..Rimaby “ . Schaub & Co., Andelsselskab m. b. A. Kød ­ byen Flæsketorvet 33, 35,37 E $ ★ 0.3549 Direktør MNielsen Bolig : Hagens Allé 44 Hell. $ Søb. 2906. Selandia Commercial Comp. v. K Braasch Fortunstr. 1 Kl $ C. 9690 Seligmann Hilmar Kødbyen Flæsketorvet25 E $ ★ Cent. 9626 Telegramadr. „Ramlih*. Thrane E Kødbyen Høkerboderne 24 M ® Cent. 2795 Tougaard & Co. Kødbyen Flæsketorvet 53 S $ C. 8927

Sønderborg: Sønderborg Andels Svineslagteri $191,192 &193 _____________________________ SØNDERBORG ANDELS SVINESLAGTERI Telegramadr. : „Ledna “ Telt 191,192 & 193 Eksport af: Bacon - Fodt - Svinehovoder - Svinetæer Tarme og teknisk Fedt Fabrikation af: Blod-, Kod- og Benmel Thisted: Thisted Andels-Svineslagteri $ 719 & 720 .............. .

BACON-FEDT o . a . ^LAGTERIPRODUKTE^

Aalbor S : Bruun ’ s IS Eftf., C A Mortensen Østerbro 40 $ 3249 * Pedersen Mathias Hadsundv. 134, Vejgaard $ Aa 5838

THISTED ANDELS - SVINESLAGTERI TLF.719e.72O. telegramadr . „ slagteriet ."

Aarhus: Aarhus Flæskehal ved M Sforgaard & G Howitz Jægergaardsg. 152 $ 8457,8458 &8436

Tønder: Tønder og Omegns Eksport-Svineslagteri, Akts, $ 356 & 456 V arde: Varde Svineslagteri, Akts. $ 33 & 233 V ej le : Vejle og Omegns Andels-Svineslagteri $ 75 & 76, Stats $ 16 Vejle og Omegns Andels-Svineslagteri Tlf. 75 db 76, Statstlf. 16 lelegramadr. „ slagteriet* Vejle • • 1ste Klasses statskontrollerede Pølser og Konserves leveres overalt i hele Landet. Prisliste sendes paa Forlangende. Viborg: Viborg Andels-Svineslagteri i Viborg$87&88 Grundlagt 1912. Telegramadr. „Bacon". Direktør: H. C. Schade. V o j e n s : Vojens Andels-Svineslagteri $ 4111,4112 & 4113

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Ostergaard Viggo, Aarhus of fentlige Slagte ­ hus Jægergaardsg. 152 $ 7865 & 7866 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Se næste Side.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker