kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmarfc

VII — 3942

Svineslagterier

Sorøegnens Andelssvineslagteri £ 717 Sorø:

Silkeborg: Silkeborg Andelssvineslagteri £1007&1008, Stats £15 __________ . _________________ Silkeborg Andelssvineslagteri Telegramadr. „Andelen a . Eksport af Bacon, Fedt, Svinehoveder og Tæer. Alt statskontrolleret. Skanderborg: Skanderborg Andels-Svineslagteri £ 521 & 522 _________________________________ SKANDERBORG ANDE1S-

Ribe: Ribe Svineslagteri, Akts. £1 71

TELEGRAMADR. „SLAGTERIET. “

Ringsted: Ringsted Andelssvineslagteri £) 888, Stats £l 5

Struer: Struer Andels-Svineslagteri £1124 & 125, Stats £ 11

SVINKIACTERI BACON * FEDT KØD* og BENMEL TELEGR. ADR. „ SLAGTERIET".

RINGSTED ANDELSSVINESLAGTERI R ingsted Tlf. 888 Stats Tlf. 5. TELEGRAM ADR. „SLAGTERI ET." BACON, FEDT, PØLSER, KONSERVES.

STRUER

S1ATSTELEF0N II

TELEFON 124-125

Skern: SKEEN SVINESLAGTERI £62&266

BACON FEDT PØLSER FEDE? VARER

1 •

Skive: Skive Andelsslagteri £ 147 & 403, Stats £ 10

BLOD - og BENMELSFABRIK

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

KONSERVESFABRIK

telegramadr : „ slagteriet -. KREATURSL A GT ERI

SLAGTERI

Roskilde: Roskilde Åndels Svineslagteri Køgev. £11800

SKIVE- STATSTLF. 10 I

TLF.1A7«.AO3

TELEGRAMADR. „ANDELEN ” SKIVE oÆdm. ^Direktør d/vazs Rasmussen,. SÆBEFEDT. Eksportaf BACON OG PØLSEMAGERIVARER. KREATURSLAGTERI.

Svendborg: Svendborg Andels-Svineslagteri Nyborgv. 4 £78&817

Rudkøbing: Langelands Andels-Svine ­ slagteri £ 56&175

Rødding: Rødding Andels Slagteri £1124 & 125 RØDDING ANDELS-SLAGTERI Tlf. 124 & 125 Telegramadr. „Slagteriet*. Export af Bacon, Spisefedt, Hoveder, Tæer, Polser, Affaldsfedt, Kødkager Rønne: B ornholms-Andels-Svineslagteri £8 &488 Bornholms Andels-Svineslagteri £ 8 & 488 Export af Bacon. Spisefedt i alle Pakninger. Pølser og Konserves. Tekn. Svinefedt og -Oksetalg. Kødkager - Blodmel. Samsø: Samsø Andels-Slagteri, Ballen pr. Kolby , [I Tranebjærg 362 Eksport af: Bacon, Fedt, Svinehoveder, Pølser og Konserves.

TELEFON 78 o. 817 • TELEGR.ADR.SLAGTERIET EXPORT AF BACON. PØLSEFABRIK.

Skælskør : Skælskør og Omegns Svine ­ slagteri, Andelsselskab £ 406

KONSERVESFABRIK ALT UNDER STATSKONTROL

S kærbæk: Skærbæk & Omegns Eksportslagteri, Akts. £ 25 & 109 a Slagelse : Slagelse Andels-Svineslagteri Volden £11707, Stats £ 6 f S lagelse ^= A ndels S VINESLAGTERI TELEGRAOR! TELEFON 1707 „SLAGTERIET ” STATSTLF. G EXPORT BACON , FEDT S§ PØLSER. v __________________ J

Sæby: østvendsyssel Andelssvineslagteri £ 80 (3 Lin.)

ØS TVENDSESSEL andelssvineslagteri sjæjbst t Tlf. 80 (3£inJ jSuines/agferi. Tfreafurs/agieri. darmrenseri. tfedtsme/teri.

Sønder Omme: S-Omme & Omegns Eks ­ portslagteri og offentlige Slagtehus, Akts. £1 53

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker