kraks vejviser 1940 handelskalender

Svineslagterier

Fag-Register for Danmark

VII — 3940

Allingaabro: Rougsø-Sønderhald Herreders Andels- Svineslagteri g 57 & 58 Bjerringbro: Bjerringbro Andelssvineslagteri g 54 BJERRINGBRO ANDELSSVINESLAGTERI

Grindsted: Andels-Svineslagteriet. Midtjylland gl39& 140 Hadsten: Hadsten og Omegns Andels-Svineslagteri g 91 & 191 Konserves- & Pølsefabrik. Kød- <& Benmels fabrik. Fedt en gros. Hammel: Hammel og Omegns Andels-Svineslagteri g 55 & 97 Eksport af: Bacon, Svinehoveder og Tæer. En gros Salg af Svinefedt. Pølsefabrikation under Statskontrol. Haslev: Haslev Andels-Svineslagteri g 555 (3 Lin.) Herning: Herning Svineslagteri g 59 (2 Lin.) & 104 Herning Svineslagteri Tlf. 59 (2 Lin.) & 104 Telegramadr. ..Slagteriet" HERNING Hadsund: Hadsund Svineslagteri, Akts, g 21 & 121

TELEFON 54 TELEGR.ADR.» SLAGTERIET«

#1/1903, 190£se - og Qfonserves- fabrikation med /drikinunderstpgelse. SfedeVarer. ffidna da/n/afondtet Miefedt.

CURERS and EXPORTERS of ih*. DANISH BACON N2 79

Bogense: Andelssvineslagteriet i Bogense g 18 ANDELSSVINESLAGTERI ET I BOGENSE BOGENSE TLF.-18 TELEGRAM ADR.: „SLAGTERI ET" BACON FEDT KREATURSLAGTERI PØLSEFABRIK. Brønderslev: Brønderslev Andelsslagteri g 77 & 78 Brønderslev Andelsslagteri Tlf. 77 &78 Telegramadr. „Slagteriet* . Eksport af Bacon, Fedt, Svinehoveder, Tæer, Pølser etc. Fedt i Blærer og Pakker ' ~ ~ Statskontrol. — Bylderup Bov: Byldeiup Bov & Omegns Eksportslagteri, Akts, g 2030 & 2039 Dybv ad: Dybvad Svineslagteri, Akts, gi 100 Ebeltoft: Ebeltoft Andels-Svineslagteri g 22 & 220 »SbeLtoEt ANDELS- SVINESLAGTERI TLF. 22 & 220 Esbjerg: Esbjerg Andels-Svineslagteri gi 1903,1904& 1905, Stats gi 28 Se næste Spalte, øverst. EsbjergS vineslagteri, Akts. Holbergsg. 2 g 153 Faaborg: F aaborg Andels Svineslagteri g 12 & 253 Faaborg Andels Svineslagteri Faaborg Tlf. 12 & 253 — Telegramadr. „Slagteriet" Eksport af Bacon. Fedt en gros — Pølsefabrik Kreaturslagteri. SVINESLAGTERI, KREATUR ­ SLAGTERI, OFF.SLAGTEHUS, BLODMEL, PØLSEFABRIK

Fj erritslev: Fjerritslev Andels Svineslagteri g 131 F jerritslev A ndels S vineslagteri FJERRITSLEV TLF. 131

Hillerød: Hillerød Andelsslagteri g 1212

V BACON • FEDT V PØLSEFABRIK o.o.SVINESLAGTERI PRODUKTER.

Peg istered. BACON

PØLSER, PRIMA FEDT I ALLE PAKNINGER. TEKNISK FEDT, KØD-os BENMEL, BLODMEL. TARME.

Frederikshavn: Frederikshavns Andels- Svine- og Kreatur ­ slagteri g 18 & 818 Frederikssund: Frederikssund Andels-Svineslagteri g 533 (3 Lin.) Frederikssund Andels-Svineslagteri FREDERIKSSUND Tlf. 533 (3 Lin.) Telegramadr. „Svineslagteriet* Eksport af Bacon - Flæsk - Fedt - Pølser Ægeksport Kød- og Benmel. — Blodmel. Præserveringsanstalt. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Sind. Give: . / Give & Omegns Svineslagteri, Akts, gi 67 Graasten: Graasten Andelsslagteri g 3111 (3 Lin.) G reu aa : s Grenaa Andels-Svineslagteri g 87 & 88

Hj ørring: Hjørring Amts Andels-Svineslagteri g 1200 Stats g 8 Hjørring Amts Andels-Svineslagteri HJØRRING Telegramadr. „Catarina** Eksport af Hobro: Hobro og Omegns Andelsslagteri g 275 & 375, Stats g 16 ______________________ Hobro og Omegns Andelsslagteri Statstlf. 16, 11 f. 275 & 375 Telegramadr. „Slagteriet 11 HOBRO Svineslagteri,Kreaturslagterifolsefabrik Bacon og Tæer. En gros Salg af Svinefedt. Pølse- og Konservesfatrikation.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker