kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3939

Fag-Register for Danmark Artikler og Maskiner for Sukkervarefabr. Kobenhavn: Brandes Fr. Studiestr. 5 [Kl $ ★ Cent. 12598 Cellophan, Aluminiumfolie, Forme, Maskiner. Dansk Maltcentral, Akts., Vesterbrog.l 4031$ ★ Cent. 13531 K. B. Maltekstrakt og Glykose. Foltmar Poul & Co. N-Fasanv. 125 E $ C. 12402 - Frugt-Essenser og Farver. Jørgensen Jorgen Struenseg. 15 K) $C.15715 Nye og brugte Maskiner. Kongsm-irMax Hambrosg. 4 [3 $ Palæ 956 Polak & Schwarz, Ltd., Kbhvn. El. Lnndbeck Hans O.tiliav. 7, 9 Valby $ C. 14720 Maskin*abrikken D. I. A. F., Akts., Vibev. . 27-29 [NV] $ C. 10694 & 14602 -iVi/e og brugte Maskiner. Hep. tidføres. Nordisk Essens Fabrik. St. Knuds V. 7 El $ C. 4252 Frugtessenser og Frugtætere af udsegteFrugter. Prima Frugtfarver. Nordisk Plaster-Industri. Akts., Struensi g.7 IS) $ Cent. 14165 & 14263 _______________ Nordisk Plaster-Industri, Akts. Struensegade 7 [N] Tlf. Cent. 14165 & 14265 NOPIKLÆBEB AAND. Ollo v. Paul Lorenz. Julius Bioms G 29 (Hl $ Tg. 6472 - Nye og brugte Maskiner. Wied Johan st. Kannikestr. 10 Kl ® Palæ 5870 Nulomoline, Johivoline og Essenser. København: Forenede Chokolade Grossist Aktieselskab, C F Richs V. 99 [£) $ * Cent. 6055 Postkonto 258 - Tcleqradr.^Forcliogros^. Lundstrøm E S-Boulevard 108 El ® Ev. 4867 & Ev. 4876 Aalborg: Andersen H C Bundgaard, P Barkes G. 17 $1830 Holm G Vesteraag. 17 $ 5013 Nielsen N Chr. Bredeg. 2 $ 5942 Esbjerg: Andersen Arne Nygaardsv. 24 $2518' ... Henriksen Jobs. Brink & Co. (Christiansen & Henriksen) Jyllandsg. 16 $ 1846 Frede ricia: StrungeAlfr. N-Voldg. 4 $ 860 ' Haderslev: Thomsen Brødr. Vesterg. 11 $ 772 Chokolade og Sukkervarer en gros. Horsens: Danielsen J Stampe Raadhusg. $ 406 (2 Lin.) 2. Sukkervarer en g ros.

S vinef o dei ’

Superfosfat. (se Gødning, kunstig).

Sveiseapparater. (se: Autogén-Svejseapparater; Elektro-Svejsning, Apparater og Artikler til).

Svejsning. (se: Autogénsvejsning; Elektro-Svejsning).

Suppeekstrakt. Soup Extracts — Bouillon, extraits de viande et da légumes — Suppen-Priiparate (se tillige: Ekstrakter; Kødekstrakt) København: LIEBIG COMPANY, LONDON, Generaldepot & Pakkerier v. EmilWarthoe & Sønner Bredg. 31 Kl $ Cent. 28 & 9028 Oxo Bouillon (Kødsuppe-Ekstrakt.') Liebig Kødekstrakt. Liebig ’ s Aroma (flgdende). Vitamon,Akts., Strå tid v. 54 Hell. JJI-A-Cent.8000

Svinefoder.

Køben h avn: Matthiessen Holger Strandg^l^bE^I-ArCent. 12245 - Telegramadr. „Fodermatthies". E s bj e r g: E. & C. ’ s Hønse- og Svinefoderf8brik, Akts. Havnen $ 12 & 24 1 2 Se Annoncen under Hønsefoder. Nakskov: Melasse- og Kraftfoderfabriken Nakskov ved N C Christ jansen Løjtoftev. $ 201 Specialitet: Svinefoder. Ortved: Kodfoderfabriken Sjælland, A. m. b. A. $ Langesø 33 Sakskøbing: Hansen P $ 4042 & 4227 „Vimo “ Svinefoder.

TLF. CENT. 8000 SUPPE-OGSAUCEfKSTRAKT DANSKE SUPPETERNINGER GULDMEDAILLE 1920, 1925, 1929 &, 1934.

Svinemærker. (Se Øremærker)

Svampe en gros. Sponges, wholesale — Epongcs en gros - Schwimmo, Grossbandlungen

Svineslagterier. Bacon Factories — Abattoirs de pores — Schwdnschlåchtereien Anlæg af og Artikler for Svineslagterier so i Slutningen af dette Fag.

København: Fabri k kenH ermes HøjbroPl. 5 00 $ Cent. 7731 Ældste Specialforretning i Svampe. Grundlagt 1888. Longo, Li th & Co. Frederiksbergg. 23 Kl ffl Cent. 8512 Agentur for Spugnificio Italiano, Milano. Svampe- & Skindlageret ved Wm Petersen & II Selchau Larsen, Frdbg. Allé 23 El li V 9731 Direkte Import & Eksport af Svampe. Willumsen Einar, Akts., Studiestr. 57 E) $ Cent.267 & 3968 Telegramadr. „Willum** Lager: Frihavnen $ Palæ 1240 Skandinaviens største Svampe-Import.

Aabenraa: Aabenraa Andels-Svineslagteri $ 2025 • Aalborg: Koopmann ’ s JD Svineslagteri i Aalborg, Akts. Østerbro 37 $ 105, 106& 6587 Aa rs: Aars og Omegns Andelsslagteri $ 44 &219 AARS og OMEGNS ANDELSSLAGTERI ^efefo72 44 SJelefon 219 „ &ele.gr>ano.adr*. „ cSlagéeptei.

EKSPORT AF BAC O FM SVINEHOVEDER SVINETÆER OG PRIMA SVINEFEDT I BLÆR ER o g TIERCES. KØDMEL I SÆKKE PAA 50 OO 1OO KG.

Bencke William &Co. Langelinie 1 $ 402 Odense:

HORSENS

Hurup: Øvergaard ArneR $ 164 Kolding: Laugesen Georg Vesterbrog. 3 $ 1185 Nakskov: Marcussen ’ s KnuthV Eftf., Akts.$210&710 Odense: FabiikkenOdense vedTh.Funder- Schmidt Fasanv. 20 $ 3938

Svampe-Forsikring. (se Hussvamp-Forsikring)

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker