kraks vejviser 1940 handelskalender

Støvsugning

VII — 3938

Fag-Register for Danmark Sukkervarefabriken Minerva ved I Jensen GI. Kongev. 33 CS X Eva 3583 Sukkeivarefahr. Ryvang v. A Brensbol , Haraldsg. 78 |ø] X Ry. 3949 Sukke i van fabr. Sarkado v. Harald E Jensen Seborg Hovedg. 65 Seborg X Sø. 2545 Specialitet Pastiller. Sukkervarefabr. Triumph vt d Bernhard Ruff Nansensg. 50 Kl X By 2158 Sundby Sukkervarefabrik, H Ohms Mikkel ­ sen Strandlodsv. 3® f Am. 2526 Sømod Th. Nørreg. 36 Kl X C. 6046 & By 6046 Forhen Nørreg. 49. Tom ’ s Fabrikker. Akts., Prags Boulevard 40 [S] X ★ Cent. 956 Vanløse Sukkervarefabrik ved Sørensen & Boysen KastanieAllél2 Vanl flDamsø268 Wilkens ’ Fabrikker Søborg Hovedg. 31 Søborg f Søb. 2526 & Søb. 2529 Aalborg: Aalborg Sukkervarefabrik,Hol ­ ger Christensen Sankelmarksg. 9 X 2019 Hvillum Alf. Niels Ebbesens G. 4 X 2645 Vejgaard Sukkervarefabrik, B Christensen Sønderg 16, Vejgaard X Aa6124 Aarhus: Andersen N Møllesti 57 X 665 Chokoladefabriken Elvirasminde, Akts. X 313,314 & 1094, Stats X 69 Esbjerg: Broholm L F Ingeraanns Allé 23 X 2278 Havnb j ærg pr. Nordborg: Als La ­ krids- & Sukkervarefabrik M Jessen $H5> Hjørring: Sukkervarefabrikken Nørre ­ jylland, Otto Jakobsen $ 1100 Kolding: Andersen & Laugesen ’ s Eftf. ved P Andersen Zahnsg. 44, 46 X 1091 Sukkervarefabriken Kolding Jt,hs. Ander ­ sen Ottosg. 35 X 1528 Maribo: Maribo Sukkervarefabrik ved Harriet Portner X 1 314 Nykøbing F. : Mohr ’ s Søren Eftf. ved Sigurd Fiank Christensen & Herman Smith Nobel Skoleg. 6 X 557 Odense: Høegh ’ s Chr. Sukkervarefabriks Eftf. ved Knud Bahnst n Klosteiv. 2 1 X 619 & 820 Jacobsen Axel Tliorsg. 5 X 8340 Axel Jacobsen Odense. Larsen J J Benpdiktsg.28 X 5046 Madsen Carl F Overg. 46 X 2164 Randers: Jensen S : mon Thorsg. 5 X 1662 Nørgaard N Chr. Brodreg. 23 X 1246 Winkel M Østerg. 6 X 064 Roskilde. Frellsen J MRingstedg.46$133 Rønne: Glistrup Viggo X 271 & 173 Silkeborg: Midtjysk Sukkervarefabrik ved C Fry land Clausen X 629 Svendborg: No-d sk Sukkervarefabrik ved Fr. Nielsen Havnepi. X 997 Svendborg Sukkervarefabrik ved J Jensen Skatterg. 18 X 568 Vejle: Abralumsen ’ s Brødr. Confekturefabrik Jellingev. 3 X 531 Heede Gustav Dæmningen 21 X 1686 O ’ ion, Sv. Aa. Nielsen Vardev. 26 X 2261 Spec.; Toffee. Karameller, Slikpinde. Sørensen s Brødr. Eftf.. Interpssenisk ved Georg Sore sen, Ths Hagedorn & P Refs- hauge Nørreg. 16 X 235 Vejle Caramel- & Tabletfabrik v. Hol ­ ger Sørensen Nørreg. 16 X 1499 & 1500 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind.

Støvsugning.

Sukkervarer. Confectioners — Confitures — Zuckerwaren 1. Sukkervarefabrikker. (Artikler og Maskiner for Sukkervarefabr.). 2. Sukkervarer en gros. 1. Sukkervarefabrikker.

Købpnhavn: Bankekompagniet v. K Sørensen Haraldsg. 112 (e) D Ryv. 2555 Emdrup Tæppebankeri ved NHansenLunde- dalsv. ® $ Søb. 693 Frdbg. Banke- & Støvsugekompagni v. I P Christensen Hostrupsv. 13 KJ |l N 5975 Frdbg. Stovsugeforr. & Tæpperenseri ved G eorgCh ristensen & Sen Biilowsv. 38 C. IS IN 1708 Frdbg. Støvsugekompagni ved H Nielsen Griffenfeldtsg. 11 B Kl j) N 7193 Sadelmager- & Tapetsermestrenes Danske Støvsuge- & Banke-Kompagni, Akts., Thomas Laubs G. 4 El ffl C. 7710,13642 & 14742 Støvsuger-Centralen v. H Lundbeck Vester- brog. 117 E fl Cent. 9901 Suge- & Pudsecentralen Godthaab ved W Nielsen Langelandsv. 5 E $ Gh. 2516 Sukker. Sugar — Sucre — Zucker Sukkerfabrikker og -raffinaderi er. København: DANSKE SUKKERFABRIKKER, DE, Akts., Slotsholmsg. 22 K] X ★ Cent. 9030 SeReal-Registretunder Sukker fabrikker. Kbhvns Sukkerraffinaderi, Akts.. CarlJacob- sens V. 25 Valby j) ★ Cent. 9881 Nykøbing F.: Sukkerfabrikken Nykø ­ bing, Østerbro $ 93

København: Andersen F A Gudenaav. 23 [E j) Fa. 144 Bella, v. H P Hansen Haabéts Allé 14 Brh. X Bi 11a 3293.' Brønshøj Snkkervarefabi. ved Hedvin A Hansen N-Fat imagsg. 61 IK1 $ Palæ 6585 Derby Sukkervarefabr. v. J Karstens Lim- fjordsv. 19 E X Gh. 4659 Engel AKisky af 1934, Akts., Gerdasg.13,15 Valby f C. 6095 EversCR&Co. N-Fasanv. 101 E X *03282 Fabrikken Eva v. A N Smaakjær Dagmarsg. 10 [ffl.fl Tg. 1555 Fabriken Helvetia, Akis., Thoiav.25 I nv I ® C. 12248 Friis Marie Valkendorfsg. 20 Kl X By 4244 Frdbg. Sukkervarefabr. A Brensbol Godt- liaabsv. 8 A E f Go. 9148 Fyns Sukkervarelabrik ved Carl Rosdahl Gudenaav. 23 E X *C. 9742 Galle & Jessen, Akts., Lyngbyv. 8 EJ X ★ Cent. 8185 Høegh ’ s J Lakrids- & Sukkervarefahrikker, Akts., Rodosv. 47 [Sj X ★ Am. 90&C.14104 Alle Sorter Lakridsvarer. Se Ann. under Lakrids. JensenA Møller, Akts., Dronningensg.73, 75 & 77 Kl X ★ Cent. 1731 & 10731 Kanold ’ s Flodekaramelfabrik, Akts, af 1935 Finsensv. 10 E $Cent. 15250 Kbh\ ns Dragée-Bonbons Fabrik, Akts., Nyhavn 31 IS X Cent. 1703 DRAGÉE-BONBONS SKUMFIGURER MARMELADE. Lehnert B Borups Allé 150 Hl X Tg. 3089 Fabrik for finere Dragée. MATHIASSEN ’ s H H FABRIKKER A/S Holger Danskes V. 89 E 1' *0. 8193 & 10193 A / s H H MATHIASSEN ’ S Ih FABRIKKER IIJI' HOLGER DANSKES VEJ890 TLF. ★ SUKKERVAREFABRIK. fh. Molt.ved ’ s H G Eftf. ved S Hunter Bern- storlfsv. 142 Hell, X Ue. 3139 Olsen Hagbarth Veias Allé 26 Vanl. X Dam sø 2437 Drops - ekstra gode Maltbolscher. Olsen Martin N-Voldg. 60 Kl $ By 6966 Pedersen ’ s J Sukkervatefabr. Frederiks- borgv. 35 I n VI X Tg. 92 & Tg. 6292 Running C & Co. Sorøg. 4 E X *Tr. 300 Spec. : Negerkys, Kokosboller. Skum ­ stanger. Schula Karl Hørsholmsg. 8 El & Tg.80 &Tg. 6786 Sukkervarefabr.Chr. E Schrøder ’ sEftf., Akts. Holmbladsg. 128 Isl X Am. 1545 Sukkervarefabr. Danmark ved E Carlsen Ny vej 17 [V] X ★ Eva 3505 Sukkervarefabrikken Empire v. E Glasius Nordbam g. 26A INI X Tg. 7212 Sukket varef abriken Kbhvn., Akts., Bragesg. 31,33 IH X C. 2556 CENT. 8193 6.10193 SRUHDL.1887

Sukkerroefrø.

København: DANISH SUGAR BEET SEED COM ­ PANY Akts., Ny Kongensg. 16A K |C. 12501 & 14531 - Tele, lamadr. ,Efseed “ Avl og Eksport af Sukkerroe frø. Se tillige Eksport-V ej viser sidst i dette Bind.

Sukkersygepræparater. Diabetic Medicinal Preparations — Composés pour diabétetiques — Pr/lparate fur Zuckerkranke København: Leerbeck & Holm ’ s kemiske Fabrikker st. K ongensg. 63 Kl JJ Cent. 2093 Fabrikation af pharmaceutiske Præ ­ parater og Næringsmidler for Sukkersyge. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Sanitære Fødevare fabrik. Den, Baldersg. 14 [N] X Tg. 281) & Tg. 6489 - Sundheds-Bi- scuit en gros. Spec. f. Sukkersyge.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker