kraks vejviser 1940 handelskalender

Støbepap

Vil — 3937 Nykøbing F.: Hansen JBolvig Jernbaneg. 42 ® 316 " Ostergaard ’ s Th. Eftf. ved Vilhelm Hansen Jernbaneg. ® 43 & 743 N æstved: Hansen Niels & Co. ® 90 & 1190 Olsen A Pihl ® 14 Nørresundby: Gertsen Holger ® 1021 Od der: Odder Jern- & Stobegodsforr.. Akts. $ 341 &342 Odense: Christiansen HF Overg. 16 jg2040 &3760 Hein N H Østerg. 58, 60 ® 5180 & 5199 Maskinfabriken Phonix ® 169 (2 Lin.) Padborg . Petersen Jens ® 219 Randers: Hansen ’ sFritz Søn ved J Hansen Brødreg. 23 ® 551 Hansen H F .>trømmen 9 ® 3438 Hansen H M Dytmærsken 14 ® 1323 Morsø Støbegods Uds., N J Caprani Slotsg. 3 ® 243 Vejle Støbegodsuds., Johs. Christensen st. Voldg. 6 ® 194 & 196 Ribe: Ribe Jernstøberi, Akts. ® 261 & 262 Ovne, Komfurer og Bygningsstøbegods. Ringk øbing : Christensen Andreas ® 189 Ringsted: Nielsen ’ s A C Eftf., H A Jensen ® 3 & 340 Roskil de : Jacobsen & Leegaard ® 612 & 357 Eneoplag af Svendborg Støbegods. Rønne: Pedersen Andreas ® 294 - Nyt og brugt. Sakskøbing : Hansen P ® 4042 & 4227 Silkeborg : KlindtB ® 1130& 1131 Nielsen H Reimar (A Høyers Trælasthar del) ® 90, 91,92 & 93 Se Ann. u. Trælast og Tømmer. Silkeborg Sanitets- og Støbegodslager ved Victor Møller ® 226 Skive: Pedersen Søren ® 38 Trap & Mikkelsen ® 651 & 631 Slagelse: Hillers Brødr. Løveg. 9,11 ® 1605 (4 Lin. Morsø Støbegodslager, PovlMesserschmidi Smedeg. 10® 148 ' St e g e: Bille PH® 4564 Stru er: Jensen ’ s T W Sønner ® 8 & 9 Stubbekøbing: Larsen Aksel ® 1141 Svendborg : Lange L & Co., Svendborg Jernstøberi, Akts. Vesterg. 45 ® 45,454 & 845, Stats ® 15 Telegramadr. .Langed. Fabriksudsalg i København, Vesterbrog. 2CfcCent. 9941 Svendborg Støbegodslager Frederiksg. 2 ® 1082 & 1744 Sønderborg : Han/en Viggo ® 840 Thi sted: Kjær Aage V ® 64 7emb: Mikkelsen R ® 28 Viborg^ Hansen Tage Gravene 1 ® 402

Fag-Register for Danmark Aarhus:

Friclis, Akts. ®3030 og Kbhvn. ® C.5749 Jernstøbegods m. indtil 25 t. Stykvægt. Sinding Carl Rosenkrantzg. 24 ® 3070 Westergaard Jens Vesterport 8 ® 5344 Winslow Fr. 1. Torv 1,3 ® 155 & 156 Ene forhandling af Støbegods fra C M Hess, Vejle og J S Hess & Søn, Middelfart. Lager en gros af Rør og Fittings, Afløbsrør. Sanitctsartikler. Centralvarmeartikler ■^• a rs: Christensen C C ® 16 ■A- aru P : Hansen ’ s Jep Enke ® 57 Asnæs: Asnæs Støbegodsforretning & Ce- mentvarefabrik, P Th. Hansen ® 26 Assen s: Bang Hans ® 204 Plums Handels-Aktieselskab ® 1 Brønderslev: Langeland Brødr. ® 32 Bække . Christensen Joh. ® 32 Hoffskov J ® 16 Dalmose : Andersen P A B ® 52 Esbjerg: Nielsen ’ s Leopold Støbegodshan ­ del Skoleg. 38 ® 1363 Svendborg Støbegods Kongensg. 59® 1531 Eskilstrup: Hansen Carl Ev.® 12 Faaborg: FaaborgTømmerhandel, Akts. ® 239 & 339 Vejle Støbegods. Fred erici a: Duus Fritz, Akts. Vendersg.3 ® 8 & 16 Hess' Støbegods. F rederikshavn: Idskøu O S Danmarksg. 1 ® 346 Sørensen Victor ® 336 Isenkram, Udstyr <& Vejle Støbegods. Frederikssund: Frederikssund Isenkram- og Udstyrsmaga ­ sin, W ilh. Madsen ’ s Eftf. ved E Rode ® 37 Gram: Barslund & Rosenberg® 38 Grenaa: Poulsen N ® 2 Eneudsalg af Morsø Støbegods. Helsingør. Helsingør Støbegodslager ved Chr. Andersen Stjerneg. 16 ® 22 Herning: Engedal P ® 290 Hansens Sander Trælasthandel. Akts. ® 18 Herning Trælasthandel, Akts. ® 14 & 614 Eneforhandler af Morsø Støbegods. Hillerød: Frederiksborg Støbegodslager, Laur. Larsen ® 1180 Mogensen Carl 11 ® 207 Nordsten Hillerød Jernstøberi® 2 & 1002 Hjørring: Langeland Brødr. ® 1032 Holbæk: NielsenNPNygade 5 ® 1077 H o 1 s te bro : Nikolaisen J Kr., Maskin- & Støbegodshandel ® 144 Horsens: Jorgensen ’ s Frederik Eftf., Akts. Sønderg. 1 ® 462 Petersen Gorm Allég. 1 ® 2074 Svendborg Støbegodslager ved Aage Peder ­ sen Hestedamsg. 23 ® 1900 (2 Lin.) Hvidbjærg: ThybolmsSpecialforr. i Bygningsartikler®ll Jerslev Jyll.: Hansen C® 2 Kai u ndborg : Madsen Kristoffer & Søn ® 46 & 646 K olding: BrandorFs J O Eftf., Akts. ® 81 &82 Eneudsalg for Hess Vejle og Middelfart. Christensen Erik Laasbyg. 32 ® 1236 Lundersko v: HansenJC Naksko v: Larsen L P Vejleg. 19 ® 367 Nielsen Kaj G. Ti leg. 30 ® 622 II 97

Støbepap.

Roskilde: Set. Clara Mølle, Akts. Havnev. 17 ® 40- r 1 1 C cl C mjra AV jwe J PAPIR- PAP- C STØBE PAPFABRIK ROSKILDE TLF. ^40 STØBEPAP

PAKPAPIR OG BOGBINDERPAR _________ •

'Støberier. (se : Broncestøberier ; Jernstøberier; Metal støberier; Zinkstøbere).

Støbesand. Moulding Sand — Sable pour la fonte — Giessand. Esbjerg: JerneFonnsandvedBrødr.Jensen Jerne Jensen Chr. Exncrsg. 47 ® 1073 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Randers: Ulstrup StøbesandsCompagni, Interessentskab Karolineg.l ®70&71, Stats $9

Schiott U Slagelseg. 3 løl ® C. 16571 TAIFUN, Akts., Aaboulevard 80 INI ® Cent. 4180 Len forbedrede danske Støvsuger. Vatnpjr KompagnietSværteg.3 KJ ® ★ C. 2311 Repræsentation for Danmark for: Vorwerk-Kobold Støvsugere. Vacuum Cleaners — Aspirateurs de poussiéres — Staubsauger. København: Andersen Carl Kattesund 2 Kl ® Cent. 15856 & 15256 Electrolux, Akts.,Hermodsg.28KI J} t A t C.1112 Electio Service ved 1 Torp Steffensen & A Gartner Ingerslevsg. 128 [3 ® C. 2498 & Eva 1578 E. S. den danske Støvsuger. Fabrikken „Hekko “ Prins Jørgens G. 5 O® No. 8684 - Brugte Støvsugere, alle Mær ­ ker til Forhandlere. Fisker & Nielsen, Akts.,Peter Bangs V.30, 32 IB ® ★ Cent. 9650 efter Kontortid ® Cent. 53681 - Telegramadr. „Nilfisk*. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Protos, Akts., Trianglen 4 {ø| ® ★ C.11653 Prytz Ho'ger Raadhusstr. 11 tS ® C. 13223 HOLGER PRYTZ

Årti kier for Støbegodsforretninger. København: Schouw W Vesterbrog. 60A Kl ® ★ C. 13404

II 97

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker