kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3935

Fag-Register for Danmark

Strømper

Strømpefabr. Danmark ved Harry O Salo- monsen Blaagaardsg.36 C [Hl ff Cent. 10998 Taga Strømpefabr. v. Peter Hansen Raad- mandsg. 43 El ff Tg. 692 y Valby Strømpefabrik. Akts., Trekronerg. 147 Valby ff ★ Cent. 988 Vallekilde Strømpefabrik, Akts., Elmeg. 5EI ff Cent. 15855 Worm J Lyngklip Blaagaardsg. r 49 El ff N 5777 Egtved: Locht, H ff 30 Haderslev: Nordisk Trikotagefabrik, H C Merck Søn ­ derbro 7 ff 157 Nordisk Trikotagefabrik |Sønderbro37' Tlf. 157 ^HADERSLEV Tlf. 157 Damestr omper Herresokker. ^kast: NielsenIngvard ff 163 Kolding: Andersen s Aug. Strompefabrik ved Aug. Andersen & Sønner, Haderslew. 100. ff 154 Jyllands Strømpefabrik, Akts. Hollænderv. 18, 20 ff 2323 & 2324. Kolding Strømpefabrik, Akts. Hollænderv. 12 ff 2^50 (3 Lin.)

Masko Interessentskab Frederiksbergg. 19 B ff Pa. 2385 '/s Masko Frederiksbergg. 19 Kbhvn. Tlf. Palæ 2385 Opmaskningsmaskine for Strømper og Undertøj. Dansk Patent 2303 — 38. Thorup ’ s S Eftf . R Skovgaard Andersen Vest.rrb r og. 20 IV ff Cent.. I3R6G (S-THORUP ’ S EFTF?| R. SKOVGAARD ANDERSEN VESTERBROG.2OH TLF. C.13866 Ihor Iransfers OG PRÆGEDE SEGLMÆRKER FOR TRIKOTAGE- OG STRØMPEFABR. Forlang Tilbud og Udkast. j København: Blucher W Rysensteensg 1 El ff C.15515 Dobeick Iwan, Peder Hvitfeldts Str. 7 K ff By 4953 Dons Poul|& Co. Østerg. 17,19 K ff ★ C. 11952 G. E. O. D. A. N. - Handsker. Akts., G1.1 fy Kongev. 3,5 El ff C. 7415 Hansen Lou s & Søn Købmagerg. 26 B Kl ff C 143 <7 11H87&143W LOUIS HANSEN&SØN KØBMAGERGADE 26 B I? ’ I Ly hne Theodor, Akts.,Nygade3KI ff ★ C12688- Matrico, Akts., Kompagnistr. 11 K ffC.1557 Mehlsen J K & Co. Vesterg. 17 El ff C 9477. Meisner Carl & Co. Vimmelskaftet 42 B OS ff By 7252 - Strømper en gros. Moberg 1< Havneg. 55 Kl ff Palæ 8681 Nielsen ’ s P F Eftf., Akts., Nørreg. 24 Kl ff J Cent. 34C8& 2993 Nilsson Otto Aarhus PI. 6 [g] ff 0 8871 Pahl Hermann, Akts., Købmagerg. 62,64 K ff Cent. 283,288 & 289- Pedersen Christian Worsaaesv. 2 El ff N 7784 Pedersen ’ s C L Eftf.. Svend Daugbjerg Østerg. 26 B OS ff C. 136 Rasmussen H E Smalleg. 42 El ff Fa. 1506 Sela, Akts., Østerg. 10 Kl ff C. 4790 „Sela “ Strømper. Strømpedepotet ved Carsten V Larsen Vesterbrog. 41 El ff -*-0. 6167 STRØYER & MØRCK. Akts., Farverg. 17 Kl. ’ ff ★ Cent. 15320 & 301 Svendsen K Kofoed & Co., Gothersg. 14B Kp ff Palæ 5766 Sørensen Oluf Havneg. 35 OS ff By 3191 Faget fortsættes "næste Side. L Strømper en gros . KONTOR TLF. C. 14337 LAGER TLF.C. 11837 &. 19338 telegramadr .„ loha ” STRØMPER. GROSS GEORG HANSEN, KONG. TVÆRV 11 TLF.GODTHAAfl 1225 PROKURIST ARVI0MENCH 8ERNSTORFFSV.202 TLF. ORDRUP 43)9 Henriksen P M Frøbels Allé 5 IF ff Gh. 8036 Jacobsen & Hviid Farverg.lOKlffCent.10852 Kunert Julius, Akts., Vimmelskaftet 42 B K ff Cent. 3837

Strømpefarvning.

København: Bardina ’ s Jobs. Farverier & Kern. Tøjrens ningsetabl., Akts.. Kontor og Fabrik Raad- femandsg.il El ff^Cent.4268 (5 Ledninger)

Dansk Strompe Farveri, Sørensen &,Hansen Portugalsg. 14 [S] ff Am. 3504 Købler & Krogh Akts., Dortheav. 8 I nv I ff Cent. 11158.11198 & 12209 KØBLER & KROGH Akts. Dortheavej 8 [NY] Tlf. Cent. 11158, 11198 & 12209. Indlevering Jorcks Passage - Tlf. By 2595 Farvning og Appreterlng af Strømper. Meilsøe Vilh. GI. Kongev. 33 El ff Eva 485 Sander Hannibal, Akts.,Emdrupv.[NV] ff ★ Cent. 695 (5 Ledn.) ^Bannibal Sander EMDRUPVEJ NV GRUNDLAGT 1812. Sennaxit^arxkrl STånming oo (formning . af alle Slags Strømper, saavel 'Bomuld og 2Ua som (Kunstsilke og Silke.

Strømper. Stockings — Bas — Strumpfwaren 1. Strempofabrikker.

(Artikler for Strompefabrikker). 2. Strømper en gros. 3. Strømper, Agenturer.

1. Strømpefabrikker.

KUN SALG TIL GROSSISTER ERIK HOFF-HANSEN Frederiksholms Havnevej 14 El Tlf. * Eva 3683 & Eva 3483 København: Dansk Strømpe-Industri, I H Bonde Kapelv. 46 El ff N74O4 Hansen Er., Rygaards Allé 9 Hell, ff Hell. 5381 Hoff-Hansen Erik Fredh. Havnev. 14 El ff * Ev. 3693 & Ev. 3493 Nielsen ’ s P F Eftf., Akts., N'orreg. 24 Kff Cent. 3468 & 2993 Nivella, Akts., Vesterbrog. 124B El ff C. 9095 & 15295 RAVNHOLM STRØMPEFABRIK, Akts., Ravneholm Lyngby ff Hjortekær 33 & Hjorte kær 100 Simonsen ’ s Frederik Strømpefabrik Akts. Gartneriv. 3 ES ff Ryv. 2F-89 Skandinavisk Strømpef ’ abrik,Akts.,Kirstine- dalsv. 6 Valby ff ★ Cent. 12000

O dens e; Fyens Strømpefabrik, Akts. Filo ­ sofgangen 2 ff 4519

Artikler for Strømpefabrikker. København: Donsby E GI. Mosev. 48 Gjentofte ff Ge.3748 Spec. Treeforme.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker