kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3933

Fag-Kegisler for Danmark

Stole 1

Sorø: Sorø Stolefabrik ved Brødr. Christensen $141 SORØ STOLEFABRIK VED BRØDR. CHRISTENSEN FABRIK: SORØ TLF.141 PRØVELAGER: NY ADELGADE 3 KØBENHAVN K. TLF. CENT. 5855 ALLE GANGBARE STOLE og BORDE KUN EN GROS. Store Heddinge: MASKINSNEDKERIET STEVNS, Akts. STOLEFABRIK $400 Se Ann. under Møbler 2 - Fabrikker. T a r m '• Attermann K & Søn $ 56 Madsen Elisabeth $ 84 Tarm Stole- & Møbelfabrik v.FfcLerche $28 Va mdrup : Vamdrup Stolefabrik, Carl Sørensen $ 93 V e j e n : Lundgaard N E $108 V e J 1 6 : Vejle Stole- &Møbelfabrik ved N J N ielsen Langelinie 18 & 26 $ 487

Dansk Kontormøbelfabrik, L Lietmann Godthaabsvænget 35 [£]$ C. 11712 & 11256 Duhn Oskar W Marienborg Allé 29 Søborg f Søb. 1028 Friberg J & Sønner Niels Finsens Allé 31,33 Søborg $ Søb. 2322 Hansen ’ s C B Etabi. st. Kongensg. 29 El $ C. 386,11386 & 11585 Hansen Erland Adelg. 77 E $ Palæ 1877 Hansen ’ s Fritz Eftfl. Dronningensg. 3 Kl $ ★ Cent. 1673 Ingstrup Svend Høeg Rantzausg. 35 El $ N 6477 Jørgensen A & H Kiegstad Adelg. 80 Kl $ Palæ 2528 Krampau ’ s H Eftf.Vesterbrog. 112 El $ V 4385 Kbhvns Stolefabrik, Aage LundFlensborgg. 28 El D V 8850 Sorø Stolefabrik v. Brødr. E & Aa. Christen ­ sen Ny Adelg. 3 Kl $ Cent. 5855 Aarhus: Aarhus Møbelstel- og Stolefabrik ved Jens Jensen & Son Me jig. 47 $ 85 Hansen A Vesterg. 78 $ Aabyhøj 46 Armstole med dampbøjede Arme. Olsson Jens Sjællandsg. 51 $ 3433 Bj erringbro: Bjerringbro Stolefabrik ved M Filtenborg $ 84 Boltinge pr. Espe: BoltingeStolefabrik v.Kristen Pedersen&Co. I/S $ Ringe 132 Brørup : Nørgaard Nikolai $ 180 Eitan g : Aarup K $ 32 h arstrup: Farstrup Savværk ogStolefabr., Th.Nielsen $Veflinge28 Glamsbjærg: ØstergaardN $55 Grejsdal: Grejsdalens Stole- og Møbelfabrik, Akts. $ Vejle 194 Has selager : Hasselager Stolefabrik, A Sørensen $ 136 Helsingør: Helsingør Stole- & Møbel ­ fabrik, Akts., Birkedal $ H 969 Hillerød: Frederiksborg Stole- & Møbel­ fabrik, K Ottosen $540 Horsens: Jiirgensen I C Houmannsg. 12 P øn ff : Høng Stole- & Møbelfabrik, Ras ­ mussen & Brødr. Blomhøj $ 104 Nybølle pr. Espe: Nybølle Stolefabrik, Ejnar Hansen $ Højrup 178 Nø rager pr. Vivild: Norager Stole ­ fabrik, J Sørensen $ N 25 Odense: Odense Stole- & Møbelfabrik ved MNykvist Henriettev. 1 $ 898 Se Annoncen Under Møbelfabrikker . Ran der s: Lindskov K Hobrov. 12 $ 889 Randers Stolefabrik, Akts., Strømmen $ R 282 Grundlagt 1875. Stole og Stel af alle Typer. Restaurationsmøbler. Silkeborg: Silkeborg Stole fabrik, Chr. Enevoldsen $ 994 Slagelse: Slagelse Stole- & Møbelfabrik ved J V Nielsen ’ s Enke Skælskørv.37$852 STOLE og TABURETTER, HAVEMØBLER, KLAPSTOLE mm BOLTINGE STOLEFABRIK KRISTEN PEDERSEN S CO. '/s BOLTINGE pn ESPE TLF. RINGE 132

Stjernekastere, Fabr. & en gros.

Kolding: Kolding Fyrværkeri fabrik $ 746 & 2146 Odense: Dansk Pyroteknisk Fabrik, Holger Biering &Co. Nederg. 9,11 $ 2575 ELITE STJERNEKASTERE Førende danske Fabrikat. Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Vi nd erup: Fabriken Ago $ 56 FABRIKEN AGO Vinderup - Telefon 56 DANSKE STJERNEKASTERE Eneste Specialfabrik i Danmark.

Stokke. Walking Sticks — Cannes — SMcke

1. Stokkefabrikker. 2. Stokke en gros. 1. Stokkefabrikker.

2. Stole en gros.

København: Kbhvns Stokkefabrik, Th. Jacobsen Schøn- bergsg. 7 [3 $ V 7887 Pedersen P O, Akts., st. Kongensg. 21 55 $ Palæ 437, Palæ 4437 & Palæ 5037 og Falkoner Allé 75 (E $ Gh. 1624x Fabrik af alle Sorter Stokke. Spec, med 3 Taarnet Sølvbeslag. Tulinius T Vesterbrog. 38 E $ V 8714 Assens: Assens Stokkefabrik ved Christi ­ ansen & Jensen $ 444 Gelsted: Larsen & Madsen $ 136 Lunghøj pr. Gelsted: Andersen Fr. $ G 129 Otterup: Otterup Stokkefabrik, J Steffen ­ sen $ 96 Vejle: Piskefabriken Scandia v. .0 O Hansen Grejsdalsv. 62 $ 873

København: Polexim Co., Akts., Danasv. 26, 30 13 $ ★ C. 15725 - Restaurationsmøbler.

Artikler for Stolefabrikker.

K øbenhavn: Nordisk Vareagentur Borups Allé 251 D [S3 $ Ta. 4449 Ia og II a Fletterør altid paa Lager.

Korinth: Korinth Savværk, Akts. $ 9

Korinth Savværk. Akts. Tlf. 9 KORINTH Tlf. 9 Opskaaret Stoletræ i Bøg og Eg Dampbøjet Træ i Bøg til Funkisipøbler.

2. Stokke en gros.

København: HOFFMANN JOHS. & SØN Sct.Jørgens Allé 3-11 El S Cent. 1389 & 15235 Lun ghøj pr. G elste dj Nielsen G &Co. $ G 137

Stolesæder.

København: Kbhvns Stolesædefabrik, Aage Lund Flens- borgg. 28 13 $ V 8850

Stole. Chairs — Chaises — S tub le

1. Stolefabrikker. 2. Stole en gros.

(Artikler for Stolefabrikker).

Stormskadeforsikring.

1. Stolefabrikker.

København: Almindelig Grundejerforsikring, Akts., V-Voldg. 100 [3 $ ★ Cent. 4358 Folkets Andelskasse (gens.Forsikringsforen.) Vesterbrog. 10 13 $ C. 13892 Faget fortsættes næste Side.

København: Byens Stolefabr. v.H C Stefansen Hauser PI. 9 53 $ By 2123 Dansk Stolefabrik ved A Chr. Wiborg Ravnsborgg. 8 (SI $ Cent. 8695

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker