kraks vejviser 1940 handelskalender

Stenhuggerier Svendborg: Larsen ThorvaldKlosterpl. $ 1200 Mogensen Rasmus Korsg. 24 906 Sæb? : Sæby Stenhuggeri, M Gedsø fl 75 Sønderborg . i verse n Peter f 743 Tingste d: Brudesengene Stenhuggeri, Einar Sørensen $ T 56 u Thisted: HansenChr. D 270 Thisted Stenhuggeri ved Brødr.Jensen $94 Tønden. Finsen H C $91 Vang pr. Hasle: Vang Stenhuggeri $ Rutsker 27 d- e: ChristiansenH P & Son $ 244 Pedersen Mads $ 446 Vejen: Jensen Jens Chr. $ 264 e Ji e: Billeschou Lauritz MHavnen $ 1622 Lund Erik Horsensv. 26 $ 265 Pedersen Carl Gormsg. Vibor g: Numelin ’ s CEftf., Kaj W Nielsen Vesterbrog. 1 $ 286 Volstrup pr. Rudme:

Fag-Register for Danmark Jensen ’ sHans Stereotypi-Anstalt St. Gjer- truds Str. 5 E $ By 4425 KbhvnsKlichéfabr.Vimmelskaft43$^C8528 Peyrath Robert W Gothersg.lOlE $014700 Provinsbladenes Andelsselskab for Stereoty ­ pering Vodroffsv.26 E $ Cent. 6558

VII — 3932

Stenografer.

København: Casse C G Willemoesg. 23 [ø)$0 6339 Einer-Jensen Ragni HoffmeyersV. 14 E $ Danisø 1700 Giese Edvard S-Fasanv. 37 E $ Gh. 4330 Hjort Carl Holbergsg. 6 Kl $ By 7u Jarris S Lundeskovsv. 11 Hell. $ Hell. 2610 Lind C Bykildev. 7 Valby $ Vb. 5067 LundGelius Bakkev. 46 [0 fl Gh. 8667 Lund Harald Lundsg. 10 [øj $ 0 7456x Rechnagel F J Holbergsg.il Kl $ Palæ4661 Schultzer E Gothersg. 107 Kl Wilcke Ellen Falkoner Allé 8 [Ej $ V 5485x Stenografiundervisning. (se tillige Oversigten Undervisning i Fag- & Vare fortegnelsen paa blaa Blade foran dette Register). København: Alvins Stenografi Bukkebal lev, 15 Rungsted Kyst $ Ru. 214 Christiansen Louise N-Søgade 9 A E ® By 6143 Frdbg., Østerbro og Byens Handelsgymna ­ sium,HNWeiss Biilowsv. 10 [0, N-Fri- havnsg. 6®, V-Voldg. 2 EJ $ C. 4234 Dansk og udenlandsk Stenografi. Stenografihøjskolen. Jeppesen O F Kompagnistr. 29 OS $ By 8150 StenografiskLæreanstalt.Forl.Program. Kornerup ’ s Stella Stenografskole Gl.Kongev. ID E $ Palæ 6315 Nehms Kursus, Akts., Frederiksborgg. 54 E $ By 4090

Stevedores. (se Losnings- & Lastningsentreprenører).

Stiger. Ladders — Kchellcs — Leitern

København: Fabrikernes Salgskont. V-Voldg. 10DC.5004 Stigefabr. Atta, Akts., Bregnerødg. 3 El D Tg. 3955 Stigefabr. Avanti ved H TvedeHelgolandsg. 1 El D Cent. 3198 & Eva 1585 Stilladsakts. Wasa Randersg. 9 |ø] $ ★ Cent. 10919 Vedslet ved Chr. Nielsen Colbjørnsensg. 3 El D Cent. 5265 Aalborg: Kjærsgaard ’ s A J Trævarefabrik $ 975 Risgaard ’ s Stige- & Stilladsfabrik, Niels Chr. Nielsen Toldbodg. 29 $ 3401 Horsens: Madsen ’ sS P Enkes Stigefabriks Efterflg., Axel Madsen Kronholt Fabrikv. 8$ 2035 Forskydelige Stiger med selvvirkende Beslag. Wienerstiger. Mastestiger m.m. Kolding: Breindahl M Rendebanen 7 $ 463 Alle Slags Stiger. Forl. Katalog. Odense: København: Forenede Stilladsforretninger, De, Akts., Dronn. Tværg. 19 E $ C- 3214 Sommer: $ Tlundige 404 Stilladser og Stiger udlejes. Facader vaskes. Jacobsen Th. Strandberg V-Voldg. 119 El $ Cent. 6076 Københavns Stillads-Kompagni Nørrebrog. 88 A El D Cent. 6315 PatentstilladsetFremtiden ved J Nielsen •Adelg. 77 E $ Cent. 6413 Stilladsakts. Wasa Randersg. 9 (øl D ★ Cent. 10919 Aarhus: Jyllands Stilladsforretning ved V MRiis Nørreg. 30 D 2888 Mars I/S Mindeg. 6 $ 330 & 331 Stilladser leveres over hele Landet. HolmsChr. Maskinsnedkeri $ 7000 Wiener- og Forskydningsstiger. Stilladsforretninger.

Nielsen Harald $ Kværndrup 175 Vordingborg: Bjørn Kaj $ 350 Ærø skebing :

Petersen Hans Christian

$137

Stenh ug ger værktøj og Artikler for Stenhuggere. København: Berggren E & P Holm Jagtv. 101 [N] $ Ta. 7562 English J W Linnésg. 28 E $ By 4607 Slibe- og Polérmaskiner. Wadtland Willy Studiestr.39 Kl $ Palæ3280

Stenknusere.

København: Industricentralen, P Bispeskov Kirkev. 18 Charlottl. $ Ordr. 138 Telegradr. ,,Tnducentra “ - Repræsentant for A. B. Abjørn Anderson, Svedala. Stenknusere til Finknusning af Sten.

Stentrykkerier. (se Litografi).

Stenmel.

Stentøj en gros, (se tillige Porcelæn og Glas).

København: Dansk Flintexport Amalieg. 26 Kl $ C. 1624 & 10624 - Feids patmel og Kvartsmel i alle Finheder. Knust Flint. Dansk Stenmelsfabrik Omøgade 26[ø] ®Ryv. 238 & Ry v. 3638 Dansk Stenmelsfabrik Indehaver Stenhuggeriet Norden Kontor Omøgade 26 løj Tlf. Ryv. 238 & Ryv. 3638 efter 5 Tlf. Gjent. 1133 & N 784v Rønne: Forenede Granitbrud, Sandstensbrud & Stenhuggerier paa Bornholm, De, Akts. Telegramadr. „Stenfast Rønne®. Hovedkontor RØNNE Tlf. 110 & 223 Afd. NEKSØ Tlf. 182 & 219 NEKSe-PUDS. NEKSO-GRUS. Stenmel af Natursandsten og af blaa Rønnegranit.

København: Fuchs Josef, Akts., Holbergsg. 15 E $ C. 13423 & 14736 JOSEF FUCHS A/S Holbergsgade 15 Tlf. C. 13423 & 14736 Repræsentant for Doulton & Co , Limited Lambeth, London. ___________ Syrefast Stente), ___________ Schmidt WJ Sølvg.22 $ Cent. 3587 & 15833 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Wedum A J Kronprinsesseg. 26 ED C. 5095 Syrefaste Kar & Krukker til tekn. Brug.

Stivelse. Starch — Amidon — St&rke

Stereotypi. (se tillige: Clichéer; Reproduktions ­ anstalter).

København: Corn Products Co., Akts., Holm. Kan. 9 E

D Cent. 618, 2155 & 2143 Maizena. - Maisstivelse.

København: Dietrich & Faber ’ s Eftf., C Rommerdahl & Hansen Nytorv 11,13 E $ Cent. 12862 & 12865 Gutenberghus Galvanc^Anstalt Gutenberg- hus, Vognmagerg. $ ★ C. 1102

Eigtved Anton Lakseg. 30 E $ Cent. 3427 Generalagentur og Hovedoplag af Heu- mann's Risstivelse. Wales (Stanley A Wales) Nørrebrog. 55 El D C. 1297 Imp. Majs, Hvede & Risstivelse.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker