kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3927

5Fag-Register for Danmark SCHÆBEL OLUF&FERD.Firmaerne Finsensv. 34 [F gi C. 2938,331 1 & 12951 Fabrikat „Tubal “ . Staalvindue-Centralen Chr. d. 9. G. 8 Kl gi Cent. 971 & 5971 DANSKE D. S. I. STAALVINDUER DØRE PORTE Wengler H J, Chr.d.9.G.3Klg*C.1377&5977

Staniol

Lem St. : Dansk Staalvindue-Industri, Akts. g 50 Staalvinduer-Staaldøre-Staalskillerum. Odense: Andersen Knud Nørrebro 87 g 146 & 5500 Forhandler af Staalvinduer. Fyns Staalvindue-Fabrik ved P Rise Aa- løkkeg. 15 g 7509

Stammen, Behandling af (se Talefejlsbehandling).

Rud købi ng: Larsen P ffi 8

Staniol. Tinfoil — Étain en feuilles — Stanniol

STAALVINDUER til Fabriker, Slagterier og Stalde m. m. P. LARSEN - RUDKØBING

København: ANDERSEN&BRUUN ’ S FABRIKER, Akts., H V Nyholms V. 24 [ f ] g* C. 3232 Kbhvns Staniol Industri ved J A Gjersøe Amager Boulevard 128 A [S] g Am. 5505 Schrøder Alfr. C Nybrog. 26 Kl ffi Cent. 8385 & Palæ 7010 Ko 1 ding: Lumbye Fr. g 160 & 860 Nyborg:

Vejle : Hess ’ C M Fabrikker, Akts. g 1268

Crittall STAAL VINDUER

I

STAALVINDUER - STAALDJØRE- KITFRIE GLASTAGE - VEJRBESTANDIGE METALVINDUER

Jensen Hans g 412 & 511 Emballage til Roquefort, Tilsiter o. 1. Oste.

Aarhus: Viby Staalvinduefabrik, Richard Thomsen GI. Munkeg. 21 g 5343 Bogense: Bogense Jernstøberi og Maskinfabr. ffi 14 & 314 Brønderslev: Pedershaab Maskinfabrik, Akts, ffi 450 (4 Lin.)

Stansejern. Stamping Tools — Outils d ’ estampage — Stanz- werkzeug København: Christiansen & Co.Adelg. 77 K g Palæ 129y Hellerup Skolæstfabrik Aldersrog. 3 El gi Cent 7519 & 9775

København: Koreska Rud. Ørnev. 69 [NV] g * C. 16940 Beslag til Staalvinduer og Døre.

KØBENHAVN FU6LEØAKKEVEJ 108 0 TLF. ★ CENT. WO66

BRØNDERSLEV TLF. 450 (4LIN.)

Stakitter. (se Indhegning og Indhegningsmateriale).

TELEGRAM ADR. „CEMENTINDUSTRI" STAALVINDUER og DØRE STØRSTE DANSKE SPECIALFABRIK for Stoolvinduer og Døre .

E s b j e r g : Hoffmann Carl B gi 296 & 2496

Staldinventar.

Henningsen Bast. Kongensg. 55 Kl g Palæ 5048 Saalejern - Overlæderjern. Kbhvns Sliberi og Stansejernsfabrik, Akts., Tranev. 6 I nv I g Ta. 1080 Marstrand Th. & W J Berg ’ s Eftf ., Akts., Ørnev. 71 [ nv ] ffi C. 2668

Asperup: Roar-B Fabrikken, Jorn Hogsbro g 134

STAÅt < VINDUER og DORE CARL B. HOFFMANN 5 MASKINFABRIK ESBJERG TELEGR.ADR.„MANNHOFF"

” ROAR-B ” -Staldventilation ØST FOR STORE BÆLT: FABRIK. N. P. BURUP. ROSKILDE. TLF. 99. VEST FOR STORE BÆLT: CANO. POLYT. J. H06SBRO ASPERUP. TLF. 134. ” Roar-B ” - gør en god Stald bedre!

Staver. Staves (for Coopers) — Donves — Daaben

ESBJERG

SALGSKONTOR I KØBENHAVN : Peter Bangs Vej 91 E Tlf. Damsø 1318

København: Danske Stavefabrikers Fælleskontor Aaboulevard 5 CS g C. 14875 & 14890 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Peetz J Henningsens Allé 4 B Hell. g He. 4228 B e d er: Beder Stavfabrik, Hans Langgaard g45 Ejby: Ejby Savværk, A Aabye MadsengSO Glamsb j ærg: Glamsbjerg Trævarefabrik & Savværk ved Brødr. Christensen g 31,150 & 230 H jørri ng: Nielsen Aksel g 54 & 1054 Holbæ k: MørkøvSavværk,Akts.gl92&Mørkøv23&78 Horsens: Eefsen ’ s B Eftf., Johs. Christensen Heste- damsg. 9 g 680

Bro ager: Clausen C H g 59 Staldventilation. Udf. over 5000 Anlæg. Ejby: Staldmonterings-Fabriken „Nutiden" Ejby St. gi 170 Ældste Specialfabrik

Golbækdal pr.Brande: Maskinfabrikken ,, Golbækdal" gi B 123 „GOLBÆKDAL" BRANDE - TLF. 123 STAALVINDUER og DØRE til alle Formaal. Ældste Fabrik I Danmark for Fremstilling af Staalvinduer til Beboelsesejendomme. Herning: Jensen Johs. g) 534 Specialfabrik for Staalvinduer og Staaldare.

Roskilde: Burup N P Helligkorsv. 12 £)99 Se Annoncen u. Asperup.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker