kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Salling H P & Sønner Vesterg. 56 g 7677 & 7678

Staaltryk

VII — 3926 Jensen W E & Søn Vesterbrog. 107 B El g) Cent. 2878 & Eva 1228 Beholdere og Apparater af rustfrit Staal. Lorange Kay N-Fasanv. 168 IN] g Tg. 6545 Masseartikler i rustfrit Staal. Mentor v. Edv. Hansen Kochsv. 4 El g' C. 3497 - Beholdere, Dampkøkkener m.m. Merwede's mekaniske Værksteder Vibev. 6 |NV] g Tg. 4774

Staaltryk.

København: Aamodts AxelE Eft.Kg.Nyt.l8gC.106&9206 Axelholm, Akts., Peder Hvitfeldts Str. 9 S3 g ★ C.9167 Staaltryk-Stempler i enhver Udførelse. Bogtrykkeriet Hafnia (Carl Kretzschmer) Grundtvigsv. 37 El g C. 6664,6665 &14000 Knækfri Staaltryk (eng. Kvalitet) Bedste Forhandler-Service. Dansk Staaltryk ved Knud Willadsen Øster- brog. 88A [S] g C. 12125 & 13268 Jensen Anton M Admiralg. 24 [K] g ★ C. 5444 - Se Bogtrykkerier.

Fredericia: Cohr ’ s Carl M Sølvvarefabrikker, Akts, gi 1200 (3 Lin.) SKEER & GAFLER RUSTFRI STAAL DANSK STANDARD A /s CARL M. COHR FREDERICIA Voss ’ s Ernst Fabrik, Akts, g 1100 (3 Lin.), Stats gi 18 voss RUSTFRI STAAL GRYDER

Artikler til Staaltryk.

København: Bie F L, Akts., Valdemarsg. 14 El g ★ C. 6518 - Maskiner.

Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Petersen & Wraae, Akts., Heimdalsg. 30,32 Kl gi ★ C. 16716 ______________________ ‘ A /s. Petersen & Wraae Maskinfabrik og Kedelsmedie Helmdalsgade 30 - 32 N Tlf. * Central 16716 Telegramadr. „Waarpet “ .

Staaluld. Steel Wool — Crin d ’ acier — Stahlwolle.

Køben havn: Heiness Oscar & Co., Akts., Mitchellsg. 13EI gO. 13997 & 11252

Rustfri Staalmontage Akts. Aurikelv.8 Valby g *C. 7506 (5 Ledn.)

ES £

GARANTI FOR BEDSTE FABRIKAT I RUSTFRIT STAAL.

KASSEROLLER STEGEPANDER FLØJTEKEDLER GASAPPARATER M./A.

VASKE, BORDE, KAR, BEHOLDERE, MASKINER TIL STORKØKKENER, MEJERIER, SLAGTERIER. BRYGGERIER, FARVERIER OG DEN KEMISKE INDUSTRI.

Staalvarer, rustfri. Steel-ware, stainless — Articles d ’ acier inoxydable [ _ Rostfreie Stahlwaren. København: Alitor v. W Deleuran Hambrosg. 23 El g Palæ 2822 Dansk Forsølvnings Anstalt Solbjergv.24 (ved Howitzv.) IE J) ★ Cent. 943 _j d . f . a L. H OT E L [ rustfrit ] og nsTAAiir REST AU RAT IO N S SERVICE. SKEER og GAFLER „DANSK STANDARD ” M.FL. D.F.A. SOLBJERGVEJ. 24. Frdbg. Metalvarefabrik, Akts.,Nitivej 10 EJ g! Cent. 2326 & 2366 % FREOERIKSBEHG METALVAREFABRIK Nitlvej 10 - København F. Telefon Cent. 2326 & 2366 Telegramadr. „Seamless" Forskellige Artikler af rustfrit Staal. Spec.: Presning og Svejsning Forlang Tilbud. Gloria Metalvarefabr. ved R Schultz st. Kon- gensg. 81 Kl g C. 15827 Restaurationsartikler etc. i rustfri Staal. Jensen Laurids & Co. ’ s Fabrik, Akts., Peter Ipsens Allé20®g^C. 2410(5Ledn.)

Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Rustfri Staalvarefabr. v. E Bodenbagen Reventlowsg. 18 M gi C. 14441 Giro 14441

Staalvinduer. Artikler til Staalvinduer se i Slutningen af dette Fag.

København: Andreasen J P Østbaneg. 17 |ø] g C. 14748 £4894 Grøn James F &. Co. Raadhusstr. 1 Kl g C. 3020 & 14333 JAMES F. GRØN &. CO. RAADHUSSTR.1 - TLF. C. 3020 *14333 STAALVINDUER OG DØRE StanjdjaJiH-Vindujen^ qa . billigøte J _________ sjzd. fJJiæisirtdiJ£/L. Haug H C Jenag. 24 [g] g * C. 8076 Fabrik for Staalvinduer. Hoffmann Carl B Salgskontor for København Peter Bangs V. 91 EJ g Damsø 1318 Matthissen & Dittmaun, Akts., C M Hess' Fabrikker, Akts., Bredg. 20 OS g ★ C. 972

Schultz Carl Vangedev. 197 Søborg gi Sø. 1249 Skeer, Gafler, Hotel- og Hospitalsartik ­ ler i rustfrit Staal og Metal. Vesta, Akts.,Hillerødg.33H]g^C.9648&5899 Telegramadr.: „Vestajern* Rustfri Køkkenborde, Vaske, I Beholdere, Varmeskabe etc.

Aar has: Johansen S & Søn Vesterbrog. 26 g 10193

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker