kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Staalstøbegods 1

Kolding: KIRKS KRISTIAN TELEFONFA ­ BRIKER, Akts.. STAALVÆRKET, Postbox 4 11020 Varde: Vande Staalværk, Akts. 1 255 & 275 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Se foregaaende Spalte.

Roneo, Akts., st. Kongensg. 72 IS fl Cent. 8790&8791 i ..i

FABRIKAT

ENGELSK

STAAL-KONTORMØBLER RONEODEX ALT I KONTORMASKINER. Systema & Checker Comp. Vognmagerg. 9 Kl $ C. 13317 & 5318 Aarhus: Inventar-Lageret, C Rix N-Allé92 $ 2414 Staalmøbler til ethvert Formaal.

Artikler for Staalstøberier.

Esbjerg: Jensen Chr. Exnersg. 47 $ 1073

Chr. Jensen Esbj rg

iExnersgade 47

Telefon 1073

Export af al Slags Formsand til Staalstøbning

Staalrør.

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. **

København: Berendsen Sophus, A/S., „Ørstedhus" V- Farimagsg. 41 El j) til Kontorø Cent.8500 Elektriske Staalrørsfabrik, Den, Akts., Mid ­ del fartg. 15 [ø] ® Ryv. 2525 Staalrør til elektriske Installationer. Nordisk Simplex, Akts., Scandiag. El $ -A'C. 3813 & 8051 pys NOIMHSK SIMPLEX] TRUKNE STAALRØR DANSK FABRIKAT L TLE* CENT. 3813&8051J Ode nse: Nielsen Carl Nørreg. 81 J) 2185

INDTIL 1Q000KG. UDFØRES EFTER TEGNINGER, MODELLER M.M. Slidfast MANGANSTAAL

2. Importører af Staalstøbegods. København: Bastiansen Joh. Nybrog. 24 Kl $ C. 12625 Fineste Staalskøbegods for Skibsværfter etc. Berendsen Sophus,A/S, „Ørstedhus" V-Far- imagsg.41 EJ & til Kontor -A-Cent. 8500 GRØNBECH M J & SØNNER Amalieg. 9 Kl $ ★ Cent. 342 Stats $ 82 Industricentralen, 1 J Bispeskov Kirkev. 18 Charlott!. $ Ordr. 138 Telegramadr. „Inducentra ” Svedala Staalstøbeqods i alleLegeringer. Jernkontoret N-Voldg. 30-32 KI J) ★ 0.8606 Bepr. for A/S Skodawerke in Pilsen. Ruhrstaal, Vesterport 129 El $ C. 10704 Se tillige Annoncen under Staal. Aarhus: Jernkontoret, Akts.MølIeg.5,7$9490(4Lin.)

rfldlxeb tan dig i VARDAN STAAL

Staalskinner.

København: Berendsen Sophus, A/S., „Ørstedhus" V- Farimågsg. 41 El l 1 til Kontor-fcCent.8500 Christensen Aage Norreg. 15 Kl ® C. 2541 & 12741 Repr. for: Stahlwerks-Verband A.G., Diisseldor f F C Glaser & R Pflaum, Berlin.

Staaltove. Wire Rope — Fil d'acior — Stahldrahtseile. (se tillige: Skibsinventar; Tovværk).

RISTESTÆNGER a F VARDAN STAAL ILDBESTANDIGT INDTIL 1100° C.

København: Holm Jacob & Sønners Fabriker, Akts., Reberbaneg. 3 [jS] $ ★ Cent. 512 Ne tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. KJERSGAARD S & Co. 1. Strandstr. 20 Kl $ ★ Cent. 12388 (5 Linier) Randers: Randers Rebslaaeri, Akts. $ 351 &371, Stats $ 15 - Telegramadr. „Rebslaaeri “ . Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

AKTIESELSKABET VARDE ST ALVÆRK VARDE TELEFON 255 £.275 TELEGR.ADR.-.,, STAALVÆRKET".

Staalstøbegods. Steel Castings — Articles en acier fondu — Guss- stahlwaren (se tillige : Sincdegods ; Støbegods). 1. Staalværker. (Artikler for Staalstoborier) 2. Importerer af Staalstebogods. 1. Staalværker. København: Burmeister & Wain ’ s Maskin- og Skibs ­ byggeri, Akts., Strandg.4Klfl -ArCent. 9870 Telegramadr. „Burmeisters". Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Aarhus: Frichs, Akts. $ 3030 og Kbhvn. $Cent.5749

Staaltraadshegn. (se : Indhegning og Indhegningsmateriale; Metaltraadvarefabr.; Traadfletning; Traadvæv).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker