kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Ottesen Chr. Lyngbyv. 408 Gjentofte $ Ge. 3838 S. M. Staalmøbelfabr., Akts., Bredg. 21 K $ • ★ Pa. 7000 Staalmøbelfabr. Dansk Funkis ved Emil Olsen Lindev. KIpbg. $ Bvu. 420 Staalmøbelfabr. Staalex Hvidovreg. 30 Hvidovre Valby $ Hvidovre 628 Vanggaard V Blaagaardsg. 32 El $ ★ No. 9192 Aalborg: Aalborg Staalmøbelfabrik,Ver ­ mund Larsen Fjor dg. 23 $ 1354 Aalborg Staalmobel-og Inventarfabrik AK A ved Arne Christensen Absalonsg.24 $3822 Dansk Funkis-Staal, A H Jensen Vangs Allé 4 $ 4320 Aarhus: Petersen Eg Frederiksg. 74 $ 6542 Eg Petersen Frederlksgade 74 Tlf. 6542 Alt i Staalmøbler Forland Tilbud. Næsby F.: Odense Staalmøbelfabrik £ Forkromnings ­ anstalt ved WHansen Munch $Odense215 Odense : Beck Thomas Albanig. 19 $ 2741 THOMAS BECK ODENSE - TLF. 2741 STAAL- & MESSINGSENGE SKIBSSENGE Randers: Bennetzcn ’ s Forkromnings- og Staalmøbel ­ fabrik Vestergrave 39 $ 1552 København: ANDEX, Nordisk Kartothek Industri, Arnor Nielsen Meldahlsg. 3 E $ C. 7405 Ehapa, Handelsselskabet Gutenberghus, Vognmagerg. 11 KJ $ C. 1012 Heuser, Akts., Bredg.69!S $ C. 6772 Høyers Frm. Chr. d.9. G. 6 Kl $ Palæ 2550 £ Palæ6396 - Staalmøbler,Kontorinventar. Jensen H V Nørrebrog 18 B EJ $ ★ £. 11668 Staalmøbler til Dame-og Herre-Frisørs aioner. Komtal ved Sv. Engel Kronprinsensg. 14 KJ $ C. 7590 Kroma v. Olga Secher Nørrebrog. 49 EJ $ C. 10622 Nordisk Staal- £ Møbel Central ved P Toft Vesterport KJ $ ★ C. 13301 Piper Ott o Raadhuspl. 14 CØ $ ★ C. 1616 CrttoPipei* RAADHUSPLADSEN14 #TLF.ACENT.K16 FABRIK FOR STAALSENGE. ROEPSTORFF HEINRICH Køb- raagerg. 60 Kl $ Cent. 7085,11722 £ 12999 Kontor-Inventar af Staal. 2. Forhandlere.

VII — 3924

Staalbjælker København (Fortsættelse): Edstrand Brødr., Akts., Aldersrog. 39 [N] $ ★ 0.10812 Telegramadr. „Edstrandeisen* . GrønbechM J & Sønner Amalieg. 9 OS $ ★ Cent. 342 Stats $ 82 Lagerplads: Sydhavnsg. 26 M $ C. 16942 Jernkontoret N-Voldg. 30-32 KJ $ ★ C. 8606 Lemvigh-Muller & Munck, Akts., Vesterg. 16 DS $ * Cent. 525 Stats $ 125 Rahr Chr. C & Co. Kampmannsg. 4 EJ $ ★ C. 7181 Rønberg Oluf, Akts., N-Voldg .80 ES $ ★ C. 7276 Aalbo r g: Lange & Unmack, Akts. $ 3103 (6 Lin.) Aarhus: Hofman C£ Co. S-Allé35,37 $1707 £1727 J ernkontoret, Akts.Mølleg.5,7$9490 (4 Lin.) Kier Brødrene, Akts.Mindeg.4 $ 78, Stats $ 2 Haderslev : Hansen Michael Nørreg. 38 $ 415 £ 416 Horsens: Horsens Jern- £ Staalforretning, Akts. Sønderbrog. 31 $ 2030, 2031 £2032 Køge: Holst Emil $811 £832 Maribo: Hatten P £ Co., Akts. $ 26£ 126 Odense: Andersen Knud Nørrebro 87 $ 146 £ 5500 Holbeck Rasm.£ Søn, Akts. $ 24 £ 99 (5Lin.) Randers: Boldsen ’ s Chr. Eftf., Akts. $18,19, 219£220

Staalkonstruktioner

København: Kastrup Maskinfabrik, A/S. ,$ ★ Ka struplOOO Knudsen Ax. M £ S L Sørensen Amagerbrog. 20 [S] $ Cent. 13313 (M. Ing. F.) - Baadgivende Ingeniører. SCHÆBEL OLUF&FERD.Firmaerne Finsensv. 34 EJ $ C. 2938,3311 £ 12951 Smith, Mygind £ Hiittemeier, Akts., Nørre- brog. 68 El $ ★ Cent. 803 Thorborg C G, Akts., Rustfri Staalmontage Aurikel? . 8 Valby $ ★ 0. 7506 (5 Ledn.) Svejste Konstruktioner. „Vølund", Akts., Øresundsv. 147 (S] $ ★ 0.5522 O dense: Allerup ’ s nye Maskinfabrik, Akts. $ 404 Specialitet : Brobygning. Staalmøbler. Steel Furniture — Meubles en acier — SUhlmdbel. (se tillige Kontorinventar). 1. Fabrikker. 2. Forhandlere. 1. Fabrikker. København: Aa-alf, Akts.. Bredg. 69 KJ $C. 6772 Amelung Sv. V-Fælledv. 66 EJ $ ★ Eval482 Se tillige under Fag Jernsenge. Andex Staalmøbler, ArnorN ielsen Meldahlsg. 3 El $ C. 7405 & Palæ 4206 Dansk Staalmøbelfabrik, Niels E Lassen Ryesg. 3 El $ ★ Cent. 10425 swi W tel

DANSK STAALMØBEL FABRIK

Staalbørster.

RYESGADEJ 10.425

Kolding: Børstefabrikken Dan ved L RNielsen£A Th. Nielsen, Interessentsk. N-Ringv. $ 1285 - Spec.: Haar og Klædebørster. Alle tekniske Børster f. Metalvaref abr. Kolding Staalbørstefabrik ved KMaltaNiel- sen Marielundsv. $ 831 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Ehapa Staalmøbler Gutenberghus, Vognmagerg. 11 [Kl $ C. 1012 Hansens Fritz Eftfl. Dronningensg. 3 E ® ★ Cent. 1673 . Hollesen Børge Frederiksborgg. 22 (Kl $ Pa. 1430 Houmann Knud £ Carl Allersg. 6 EJ $ Ta. 4599 Høffding VA,Akts.,Vermundsg.5[ø] $C.43O8 Kbhvns Staalmøbelfabrik ved Poul Laursen Dronn. Tværg. 50 [Kl $ Palæ 5383 Mesa v. V Lou Raadhusstr. 6 Kl $ Palæ 6858 STAALMØBELFABRIKKEN, MESA R AADHUSSTRÆDE 6 tlf . palæ 5688

Staaldøre. (se tillige Brandsikre Døre).

København: WenglerHjTchr.d. 9.G.3E$*C1877£5977 Bogense: Bogense Jernstøberi og Maskinfabrik $ 14 Herning: Jensen .Jobs. $ 534

DIREKTE SALG FRA FABRIK DERFOR BILLIGSTE PRISER.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker