kraks vejviser 1940 handelskalender

Staal

VII — 3923

Fag-Register for Danmark

Aarhus: Andersen Kristian Fredensg. 23 $ 2524 Kristian Andersen Staal- og Maskinforretning Fredensgade 23 - Telf. 2524 AARHUS HermsAxel S-Allé39 $2268 Jernkontoret, Akts.Mølleg.5, 7$ 9490(4Lin.) KierB rødrene, Akts. Mindeg.4 $ 78, Stats $2 Schourup Hans, Akts. $ 7500 (6 Lin.) Kolding: Kirks Kristian Telefonfabriker, Akts.,Staal- værket, Postboks 4 $ 1020 Ran d ers : Boldsen ’ s Chr. Eftf., Akts. ® 18,19,219&220 Slag else: Axelsen & Thomsen, Akts. $ 1565 (5 Lin.) V e j 1 e •' Vejle Jern-& Staalforretning. Akts Vedelsg. 51 $ 304 (2 Lin.) K øbenhavn: Berendsen Sophus, A/S., „Ørstedhus “ V-Farimagsg. 41 [v] $ til Kontor: ★ C.8500 REMANIT RUSTFRIT STAAL. Stænger og Plader Stort Lager i København. Grønbech MJ&SønnerAmalieg.9KI$*C342 Fagersta rustfri Staal. Jern kontoret N. Voldg. 30-32 K) $ ★ C.8606 Firth ’ s engelske rustfri Staal. Lemvigh-Miiller &Munck, Akts., Vesterg.16 Kll^Cent.525 Stats$125 Avesta Staal. Avesta Staalvaske. NORDISKSTAAL-KONSTRUKTION &STAALLAMELSELSKAB, Akts., Fabrik GI. Køge Landev. 61 Valby $ C. 5419 Hovedkontor Grønningen 15 Kl IC. 5420 Rahr Chr. C & Co. Kampmannsg. 4 E) ® ★ C. 7181 Aarhus: Hofman C & Co. S-Allé 35,37 ® 1707&1727 Jemkontoret, Akts.Mølleg.5,7 $9490(4Lin.) Kolding: KIRKS KRISTIAN TELEFONFA ­ BRIKER, Akts., STAALVÆRKET, Postboks 4 $1020 København: Berendsen Sophus, A/S., „Ørstedhus" V-Farimagsg. 41 12 ® til Kontor ★ Cent. 8500 $ til Lager Kronprinsesse Sofies V. 30 Cent. 2245 & 11245 Største Lager af I LI L ± “ L Staa. og af de parallelflangede Differdinger Specialprofiler OIPEX - OIMEL - DIP - OIMAX - OIBREO valset i Grey Valseværk. Faget fortsættes næst« Sid©. Staalbjælker. Staal, rustfrit.

Nissen E H C Holbergsg. 6 KJ $Cent.l4505 Paludan-Miiller 0 Amalieg.28 IK$Palæ5921 Petersson G Ny Østerg. 32 Kl $ Cent.15033 & 15093 - Værktøjsstaal og Hurtigdreje- staal fra: Edgar Allen, Sheffield. Poldihiitte København, Filial af Akts. Pol- dihiitte, Prag, V-Farimagsg. 41 E f C. 15038 Rahr Chr.C & Co. Kampmannsg.4EI$^Cent. 7181 CHR.C. RAHR & CO. KAMPMANNSG.-G TLF.*CENT.7I81 TELEGRAMADR. „CRAHR." BOHLER-STAAL. HURTIGDREJESTAAL. VÆRKTØJS - DIGEL - STØBESTAAL. ' CHROMNIKKELSTAAL. Ruhrstaal ved Ibsen & Nielsen Vesterport KJ <10.10704 '

Boeir-Th omsen S, P Skrams G. 7 $ ★ By 8809 Røchling Ædelstaal. Svejsetraad. Botved A P, N-Voldg. 16 Kl $ C.10320& 12820

Christensen Aage Norreg. 15 Kl $ C. 2541 & 12741 Salgskontor for: Fried. Krupp A. G., Essen Fried. Krupp A. G., Friedrich-Alfred-Hiitte, Rheinhausen Krupp Elsenhandel G. mb. H„ Dusseldorf. Fabr. Ferm, Akts., Smalleg. 46 E $Gh.4264 Hærdet fladt Fjederstaal u. 2 mm tykt. Gouttman E L Aaboulevard 16 Hl $ N5403 Grønbech M J & Sønner Amalieg. 9 KJ $ ★ Cent. 342Stat.s $ 82 M J Grønbech & Sønner Amaliegade 9 København K. Tlf. 'kCent. 342 Statstif. 82 Telegramadr. „Grønbechs u . Lagerplads Sydhavnsgade 26 Tlf. Cent. 16942 Repræsentant for Brukskoncernens Værker: Fagerstaverken - Dannemoraverken Kvalitetsstaal -Værktøjsstaal. Høgh Christian & Co. Biilowsv. 50 B B3 $ Cent. 14277 Hegh Søten, Akts., Trommesalcn 5 EJ $ ★ Cent. 7514 Mushet Hurtigdreje Staal Hero Værktøj Staal. Jernkontoret, Akts.N-Voldg.30-32KI|)Tk'C8606 Jernkontoret N-Voldg. 30-32 Kl Tlf. ★ Cent. 8606 Firth ’ s Stainless og Staybrite rustfrie Staal Komplet Lager af a / b Bofors ’ s Værktøjsstaal, Konstruktionsstaal og Hurtigstaal. Eget moderne Heerderi. Lemvigh-Miiller & Munck, Akts., Vesterg. 16 Kl 11 ★ Cent. 525 Stats$ 125 Avesta rust/rte og syrefaste Staallege- ringer fra Lager og Værk. Nielsen Alfred V Blegdamsv.60 [g] $ ★ C. 1043 - Telegramadr. Fairplay Baandstaal, Notstaal, Klavertraad og Meterstaal. Nierlch Alf. R Komparmistr. 22 Kl ®PvR009 KLAVERFJEDERSTAALTRAAD-VERDENSMÆRKET „ROSLAU*,

Rønberg Oluf, Akts., N-Voldg. 80 Kl U ★ C. 7276 Schmidt Chr. & Co. ’ s Eftf. / ved EK Larsen og Å Ed.Koefoed Amalieg.24 [El' ★ Cent. . 822 Vingo Staal CHR. SCHMIDT & Co. ’ s Eftf. Amaliegade 24 Tlf. ★ Central 822 Staalkontoret ved R E Brincker Lundsg. 11 [g] f C. 10725 Svendsen S A Nyhavn 14 Kl j) C. 14922

REPRÆSENTANT *. FORHANDLER £7/ ALF. R. NIERICH KOMPAGNISTRÆDE 22 0 TLF. BYEN 6009

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker