kraks vejviser 1940 handelskalender

Spritfabrikker

VII — 3922

Fag-Register for Danmark

O dense : DANSKE SPRITFABRIKKER, DE, Akts. Nørreg. 60 f) 22 . Télegramadr. „Sprit “ . Randers: DANSKE SPRITFABRIKKER, DE, Akts. 112880 Télegramadr. „Sprit*. Roskilde: DANSKE SPRITFABRIKKER, DE, Akts. 1 31 Télegramadr. „Sprit". Slagelse: DANSKE SPRITFABRIKKER, DE, Akts, f 1515 Télegramadr. „Sprit".

Select School, The, v. A Broches N-Voldg. 6 Kl $ Palæ 3601, Palæ 3602& Palæ 6200 Sprogakademiet v. H Randow Blegdamsv. 60,62 El f C. 3188,3168 & 5074 TRANSLATØRSKOLEN, Valken- dorfsg. 30 E I C. 15555 Valby Sprogkursus v. Herm. Kofoed Valby Langg. 49 Valby Vb. 4264 Østerbros Undervisnings-Akademi v. Ruth& Sophus E Tromholt Østerbrog. 92 El ® Tr. 632

Spundsefabrikker.

Aarhus: Tømrermestrenes Høvleværk I 7100 (3 L.) Alle Slags Spundse, tillige Træpropper for Papirindustrien. Nykøbing F. : Nielsen R J, Kraghave $ N 254

Sprængstoffer.

Spøg og Skæmt. (se : Kotillonsartikler; Skæmteartikl er).

Explosives — Explosifs — Sprengstofle (se tillige Krudt).

Københa v n. ASTRALIT, ALFRED RAFFEL,Akts., Farverg. 15 Kl $ ★ Cent. 6395 Boeg-Thomsen S, P Skrams G.7 I ★ By8809 Danske Sprængstoffabrikker, De, Akts., Farverg. 15 IS $ -jc Cent. 760 Télegramadr. „ Aerolit".

Sprogundervisning. Sproginstitutter se i Slutningen af dette Fag. (setillige: Kursus; Translatører).

Staal. Steel — Aciers — Stahl

København:

Engelsk. Drinkwater Jill Strandboulevarden 14 El $ 0 1804v Gjedde GudrunDosseringen 24 I® Hiort Edith Odenseg. 10 El $ 0 2525x Ipsen Georgine Brødhøj 1 Gjentofte |1 Gjent 3491 Lewisohn Fanny Ryparken 108 El 1 Ryv. 1837x Møller Aslaug Nørreg. 13 Kl 1 By 2988x Permin Marie Skinderg. 32 Kl 1 By 952y Shield C N Mønterg. 22 Kl j) By 1522y^ Esperanto. Noll M Fredericiag. 6 E H Palæ 746u Vasil ief Leonid st. Kannikestr. 15 Kl 3} Palæ 5505 '.jFransk. Holm A M Wiedeweltsg. 6 El $ 0 4183x Husson Albert Stenosg. 5 E jl V 4525 Ipsen Georgine Brødhøj 1 Gjentofte ® Gjent. 3491 Kirk Andersen Jeanne Lundsg. 5 El ® Øb. 7955 Italiensk. Benzon Ellen v. St. Knuds V. 5 E ® Ve. 1877x Olsen-Ventegodt Hilda Madvigs Allé 10 E I Eva 320 Tysk. Rottbøll E Lundeskovsv. 35 Hell, ® Hell. 3113 København: Amager Sprogkursus Amagerbrog. 4 [S] fl Am. 9399 Audio-Vox ved Georg Andersen Amagert. 16 Kl f C. 9320 & 15868 Cand. ni ag. ernes Sprogkursus St. Peders Str. 19 Kl f Pa. 1947 Frdbg. Sprogkursus v. Alfred Boli Amalieg. 28 Kl II Palæ 6861 Frdbg., Østerbro og Byens Handelsgymna ­ sium & Sproginst. H NWeiss Bulowsv. 10, N-Frihavnsg.6, V-Voldg2 E ® C. 4234 Internationale Sprog- & Handelsskole, Den, v. Viggo Nielsen Nørrebrog. 41 I® $ N 5551 Jensen A M Vesterbrog. 79 E $ V5262v Linguaphone Institut A/S Frede: iksbergg. 12 Kl Cent. 13182 Ordrup Charlottenlund Sprogskole v. Niels Trolle Lindegaardsv. 8 Charlottl. f Ordr. 4597 Paisley ’ s Sprog- og Handelsinstitut/Jern- baneg. 4 E I ★ By 8440 Runddelens Sprogkursus v. Kurt Winther'*. Nørrebrog. 155 (Ni f Tg. 6688 & Tg. 6788 S proginstitutter.

København:

Bang Chr. Hjelm Vesterbrog. 10 E ® C. 4574 Å 14574 _________________ Chr. Hjelm Bang

DANSK SIKKERHEDSPRÆNGSTOF.

Vesterbrogade 10 [V] Tlf. Cent. 4574 & 14574.

Qeneralrepræsentant for Sandvikens Jernverks Aktiebolag, Sverige. Kvalltetsstaal, Rør og Save. Staalbaand8transportører etc. Bastiansen Joh.Nybrog. 24„KI b , C. 12625& By 3151 Télegramadr. „Stavangerstaal"

Aalborg : Bach Petersen Jernbaneg. 21 H 37 & 38 Frederiksværk: Hærens Krudt værk $ 332 - Salgskon ­ tor, Alfred Bajfél Al S,København $ ★ Cent. 6395. Sakskøbing: Hansen P J) 4042 & 4227 Sprøjtemaleanlæg. Paint Spraying Outfits — Pointuro it seringue installa ­ tions — Pressluft Spritzapparatanlagen. Køben ha vn: Alling C K (forh. Frants Alling Company) Puggaardsg. 4-6-8 M f*C. 3071 & 3430 KRAUTZBERGER MALEPISTOLER KOMPLETTE LL Espholin ’ s Maskinfabrik, Akts., Jag tv.lOll® IC. 13069 - Kompressor er ogSprøjteanl. B orrit: Stenhøj Sigurd j) 4 Sprøjter og Sprøjteslanger. Fire Engines & Fire Hose — Pompes å incendie etc. & tuyaux de pompes — Spritzen und Spritzen- schlåuche (se tillige : Brandsprøjter og Brandsluknings ­ materiel; Haveslanger). København: Kiihnel-Petersen P Vesterbrog. 66 03 $Cent. 13523 Sprøjte-og Vandingsartikler. Stormlund John A Griffe^feldtsg. 27 El I C. 11331 - Brand- og Havesprøjter. SPRØJTEMALEANLÆG Generalrepr. for Danmark: C.K. ALLING

(

Fra Lager og direkte

Specialstaal for ethvert Øjemed, værhtøjsslaal. Jfansen JfuiHgdrejestaal. Jfikhel- og Chrom-Kikkelstaal. {Rustfrit Staal og Jern. Legeret Staal, alle Slags.

Berendsen Sophus, A/S. „Ørstedhus" V-Farimagsg. 4113 & til Kontor ★ C.850O

et Der findes MARATHON- STAAL J or °* hv e«*t Formaal Ring til C. 8500 __________ 3£ort Lager. Bladstaal-Fabriken Meteor, Akts., Tegl- holmsg. 2 M f C. 12472 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker