kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3921

Fag-Register for Danmark

Sports- og Jagtrekvisitter 2

Horsens:

Thygesen N P Ordrup Jagtv. 87 Charlottl. | OrdL 2602 I FLaandbolde, Svømmeseler og Svømmemanclietter. Kun disse Specialiteter. Udendørs Udstyr, Akts., Vandkunsten 12 E $ ★ c. 7616 A a Iborg: Petersen J Chr. Boulevarden 3 $ 1811 Sportsmagasinet v. J Schmidt Larsen Bou ­ levarden 16 $ 2141 Therkildsen Jens Vesterbro 32JD 2424 Aarhus: Aquila, Jens Lopdrup st. Torv 10 $ 1011 Jagt- & Fiskerimagasinet S-Allé 5 $ 3600 &3601 Sportsmagasinet ved Johan* Chr. Heilmann Jægergaardsg. 10 $ 10490 Sørensen Harritz Banegaardsg. 34 $ 7196 Esbjerg: Sportsmagasinet ved Paul Lau- ritzen Kongensg. 98 $ 2081 Herning: j ensen ’ s jj Fiskestangfabrik LUck K A $ 339

011 er up: Idrætsmagasinet, Johan Bryde- ® gaard $ V-Skerninge 164 R 331 Jagt- & Fiskerimagasinet, Set. Mortens Gr. $ 269 Sportsmagasinet, H Henriksen Brødreg. 4 f 211 S v en dbor g : Ruhr W erner Torvet $ 1614

Horsens Skivefabrik ved Edv. iHansen ’ s Enke J M Hansen Nørreg. 44 ffl ’ 1185 Postkonto 15472.

2. Sports-ogJ agtrek visitter e n gros. København: Andersen G H V, Akts., Nørre Allé 23 E $ Cent. 11065 Baggers & Co., Akts., Fredericiag. 27 E $ Palæ 4989 Fabrikation af Badmintonbolde. Birch & Paulsen Smalleg.52A[E] $ Cent3403 Continental-Caoutchouc-Comp., Akts.,Vand ­ kunsten 12 E $ ★ Cent. 6568 Alle Sportsartikler i Gummi en gross Dansk Sportsvare Industri, Akts., Peder Skrams G. 23 E $ Pa. 5191 Danske Ketcherfabriker, De, (I G Schwartz . & Søn. Akts.) Sværteg. 3 E $ -A-C. 2311 Dunlop Rubber Co., Akts., Vennemindev. 30 [00 $ ★ Cent. 11633 Fabriken Delfin ved Vestergaard-Hansen Vodroffsv. 12 E $ V 3387 Fiskestænger og -Net. Badmintonnet, Teltstænger, Metalbøsninger. Hansen Trygve Upsalag. 26 El $ 0 9705 Knudsen Simon E & Co. Bredg. 25 E E $ C. 3450 & 3714 - Kun en gros. Nielsen Sophus, Rudolph Berghs G. 8 IS $ Ryv. 2496 Specialitet: Fodboldartikler. Petersen Aage Badstuestr. 20 E $ C. 6423 Bepr. forRlieinische Gummiwarenfabrik Bolde og Tennisringe. Medau-Bolde. SIMONSEN & NIELSEN, Akts., Fredh. Kan. 4 E $ ★ Cent. 3789 Omst.til alle Afd. Lagerexpedition Vandkunsten 5 E $ Provins 46 eller -fc C. 3789, Lokal 95 Exportlager Frihavnen $ A R.yv. 1446 Skandinavisk A. B. C. Sports- & Læder ­ industri Akts., Ørholmv.57, 59 Lyngby $ Hjortekær 11 Sørensen & Køhn Løngangstr.21 E $Cent. 11688 - Danske Rygsække og Meis. Waagepetersen Brødr. Amalieg. 33 E $ A Cent. 7197 Repr. for Slazengers, Ltd., London. Aalborg-: Bach Petersen Jernbaneg. 21 $ 37 & 38 Aarhus: Guldmanns Julius Eftflg. Guldsmedg. 24,26 $ 1442 Sportsartikler en gros. Se u. Korsør. Gravens: Gravens Fodboldstøvlefabrik v. H P Hansen

SKIVER os SKYDEKORT.

Korsør: Guldmanns Julius Eftflg. $ 167 & 469

JULIUS GULDMANNS EFTFLG. KORSØR tlf . 167- 469 KUN EM GROS. I Odense: Voldsgaard H Provsteg. 4 $ ’ 2431 Ribe : LÆDERVAREFABRIKKEN RIBE ved P Kastrup $ 356 Fabrik for Rygsække. Skern: Dansk Modelflyveindustri $ 72 Tanderupkær pr. Studsgaard: Kælkefabrikken Eskimo, Fr. Chr. Petersen $T20 Viborg: Pilgaard Ernst $ 1190 (2 Lin.) - Løbesko, Vandresko, Bokse-og Brydestøvler.

TENNIS- & BADMINTON- K< 1 Ir (g ISHIS GUL0MEMILLE BRUXELLES 1935

) grundlagt 1914- HERNING KETCHER FABRIK TLF. HERNING 339 Hjjlerod^ Hillerød Sportsmagasin ved Aage Eickhoff $ 41 Hjørring: Rossel H e ] ge |) 860 Horsens: Andersen Hans P, Johs. Richter ’ s Eftf. $87 Vaaben og Ammunition. Kolding; jagt- & Sportsmagasinet, Ør ­ vad Nyegaard Sønderg. 1 $ 2330 Køge: Brittisk Sports-Import ved H Lang ­ kilde $ 138 M i 11 i n g e : Petersen Chr. $ Faaborg 579

Sporvejsskinner. (se Staalskinner).

FINE dWeSPORTSSKI LAVET AF PRIMA ASKETRÆ LEVERES I ALLE STØRRELSER DIREKTE FRA FABRIK

Sporvogne.

Randers: Vognfabrikkén Scandia, Akts. $ 253 & 380, Stats $ 4 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

ST.

Nakskov: Sportsmagasinet, Aage Hansen Sønderg. 11 $ 998 Nykebin g F.: Jensen K Noer Østerg. 1 $ 1230 Sportsmagasinet,Ej nar Engel Jernbaneg. $ 865 Næst ved: Scheel-Bech jun. $ 1541 (2 Lin.) O dense: Lillevang A Klingenfierg6$6315 Munch Andersen Stig Allég. 92 $ 6889 Nyborg Harald Vesterg. 65 $ 1249 (2 Lin.)

Spritfabrikker. Alcohol Manufacturers — Fabr. d ’ alcools — Sprit ­ fabriken København^ DANSKE SPRITFABRIKKERNE, Akts., Hovedkontor Havneg. 29 E $ ★ Cent. 580 Telegramadr. „Sprit “ Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind, Aalborg: DANSKE SPRITFABRIKKER, DE, Akts. $ 4200 Telegramadr. „Sprit*. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Hobro : DANSKE SPRITFABRIKKER, DE, Akts. $ 96 Telegramadr. „Sprit*. Faget fortsættes næste Side. II 96

H a v d r u p : Skotøjsfabrikken „Hedebo “ $ 18 Se under Skotøjsfabrikker.

II 96

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker