kraks vejviser 1940 handelskalender

Spildevandsrensning Kø benhavn

I Fag-Register for Danmark Christiansen JChr.Gothersg. 7 Ej[}Palæ4828 Christiansen Victor Vendersg. 14 E ® Palæ 7009x Citø ved Evald Arker Gothersg. 26 E 1 Pa. 7779 Dansk Sportsmagasin, Oscar Henriques ’ Eftf., SFPaludanSeedorffBredg.21E|)Cent.3105 Alt til Sommer- og Vintersport. DitzKay & Co. V-Boulevard 31 0 I By. 8603 F orst- pg Jagthuset ved Riegels GI. Kongev. 86A ® f Cent.8632 Holm PouTSilkeg. 11 E 1 C. 3082 & 13382 Jagt- & Fiskerimagasinet ved Ludvig Svendsen, Indehaver Ludvig Svendsen Studiestr. 48 E fl C. 12648 Jensen P G & Søu Kobmagerg. 59 E $ By. 2859 - Rekvisitter til al Jagt og Sport. Knudsen Simon E & Co.Bredg. 25 E E f C. 34 50 & 3714 Kbhvns Sportsmagasin ved Ferd. S Bahnsen st. Kongensg.40H E $ Palæ361y Fodbold, Tennis, Badminton m. m. m. Lerche ’ s Sportsmagasin, Akts.,Nørreg.36 E U ★ Cent. 14149 Lohmann Wiggo Rolighedsv. 6 No.7772 Pedersen C V Studiestr .27,29 E $ By 6560 Tennis,Ketcher. Teltlejr^Brøndbyv.306. Rasmussen Alf. & Co. V-Boulevard 9 ® | ★ Cent. 9033 Sport v. Ole Friis Fælledv. 6 El | No. 7664 Sportsmagasinet „F • I • B. “ Akts., Amagert. 11 EU Cent 14758 & 689 SPORTS MAGASINET „FTB ” 7 S Foreningen til Indkøb af Boldspilrekvisit er og Harald Børgesen -AMAGERTORV 11 E TELEFON CENTRAL 14758 A 689 TELEGRAMADR. „BOLDSPILKØB." POSTGIRO NR. 560.

VII — 3920

ortsættelse) : Harvey & Jarvis, J ens Kofods G, 4 |) C 5839 Skandinaviens Specialister. Kruger I, Akts., Christiansg.22 E f ★ Cent. 4726

Spiseolie. Edible Oils — Huiles comestibles — Speiseol København: Arnhof ’ s Edvard Eftf. Sølvg. 30 E D Cent. 853 & 6025 Rosenborg Salatolie. Asiatisk The Compagni, Akts., Fransk Olie Import Kompagnistr. 32 E $ Cent. 4990 „Atka Olie “ fineste Jordnødolie ægte Olivenolie kem. ren. Parafinolie. Kjøbenhavns Oliefabrik,Akts.,Vesterg.13 E DCent. 8604&14921 Telegramadr.,, Palme- olie “ - Phønix-Salatolie. Mottlau Fr., Akts., V-Boulevard 38 El ® C. 3594 Neerøiard Jacobsen G Kompagnistr. 21 E f Palæ 1225 Andens Ntbls. Joseph Mayrargue, Nice. Venturi G, Italiensk Forr. Badstuestr. 4 E U By 2766y - Italiensk Lucca- Olie. Slagelse: Vestsjællands Margarinefabrik, Akts. 1254 København: Wright C& Co. N-Farimagsg 69 Ej) ★ Cent. 1145 Telegramadr. „Wrightco “ ( ..\r/ ’ a,GMr « Co hX GRUNDL.1885 N-FARIMAGSG. 69 S ST/f. * Cent. 1H5 Største Import af prima og secuntfa S F 3 L I T X/ E D. Splitved. København: Holm Poul Silkeg. 11 E D C 3082 & 13382 Salancb, Akts., Tingv. 21 [S] $ C. 8926 Badmintondr agter - Shorts. Sportsmagasinet F. I. B., Akts., Amagert.il E 1 Cent. 14758 & 689 Se under Sports- og Jagtrekvisitter. Stadion, Akts., Østerbrog. 79 [ø] flCent.12946 Se Ann. u. Sports- og Jagtrekvisitter. Sports- og Jagtrekvisitter. Games & Sports Warehouses — Articles de sport & de chasse — Sport- und Jagdartikel (se tillige: Badminton- Artikler; Tennis-Artikler). 1. (Jdsalg. 2. Sports- og Jagtrek visitter en gro«. 1. Udsalg. København: Bahnsen Ferd. S, Kbhvns Sportsmagasin st. Kongensg.40E 1 Palæ 361y Jagtv aaben og Ammunition. Fodbold, Tennis, Badminton, Fægterekvisitter og Lystfiskeriartikler. Sportsbeklædning

SPILDEVANDSRENSNING. BYER,MEJERIER, SLAGTERIER. FABRIKER.* Holbæk: Nordisk Triclair $1213 (4Lin.) Kobenhavns- Kontor: Ewaldsensvej 12 $ ★ C. 6913 Anlmg for effektiv, mekanisk Rensning af Husspildevand og andet Kloakvand, saavel for Enkelthuse som for Bykvar ­ terer og hele Byer. TRIX Patent Rensningsanlæg Biologiske Højeffekts filtre Centrisi Anlæg til Regnvandsoverfald Patenterede Konstruktioner.

Spilleborde. Card Table« — Tables de jeu — Spieltische

København: Dansk Sportsmagasin Bredg.21 E |}Cent.31O5 Pedersen P O, Akts., st. Kongensg. 21 E f Palæ 437, Palæ 4437 & Palæ 5037 og Fal ­ koner Allé 75 El D Gh. 1624x Vib o r g: Riegels ’ Chr. Trævarefabriker, Akts. $ 84 Fornemste og mest gennemførte Fabri ­ kat. - Flere Modeller og Udførelser.

Spillekort. Playing Cards — Carte« A jouer — Spielkarten København: Aamodts Axel EEft.Kg.Nyt.l8$C.106&9206 Største Udvalg (ogsaa en gros). CLAUSEN & STUCKENBERG Amagert. 15 E $ Cent. 1478 & 5378 Forward ved E Pedersen Cort Adelers G. 2 E f By 1576x HOLMBLAD ’ s SPILLEKORT-FOR- RETNING Kompagnistr.6 EJJCent. 932 Jensen Emil, Akts., Farverg. 15 E ^ ★ C.464 Warburgs Bridge-Kort en gros. KnudsenM & Co., Akts., Kompagnistr.6 E f C. 13318 Kbhvns Spillekort Import ved P Nielsen Classensg 48 [ø] $ 0 7426 Larsen Henry Frederiksborgg. 1E f} C.4900 LevisonLjun.Akts.Købmagerg.50£)^C7500 Møller N Olaf Frederiksborgg. 26 E$C9002 Pedersen P O, Akts., st. Kongensg. 21 E U Palæ 437, Palæ 4437 & Palæ 5037 Dondorfs Spillekort Salomon S &Co. Kompagnistr.6 El} C. 932 Thomsen TP Pilestr. 19E ® C. 13560& 13564 B Dondorfs Fabrikat en gros. Wulff Adolph Gothersg.8E £}C.39&*C.5539

SKANDINAVIENS STØRSTE 'OG MEST MODERNE SPORTSMAGASIN. SPORTSREKVISITTER OG SPORTSBEKLÆDNING TIL AL SLAGS SOMMER OG VINTERSPORT, HUNDEREKVISITTER etc.

Sportsmagasinet Stadion, Akts., Østerbrog. 79 [g] U Cent..l2946

røADIO^ ØSTERBROGADE 7S> KJØBENHAVN 0 tikcent . i 2 sh 6 Mt til Sommer- og Vintersport. 'Vaaben.. Jagt' Jtskeni.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker