kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3919

Spejderartikler

Fag-Register ior Danmark

Pigespejderdepotet V-Voldgade 94 EJ $ By2573x Spejdermagasinet ved Carl Lønberg Go- thersg. 115 Kl $ Cent. 9115 & 14653 I oinilflctun Spejder artikler. Lujl UlluLjl Sportsartikler. Ribe: Lædervarefabr ikkenRibe ved PKastrup $356 Fabrik for Rygsække.

Nakskov: "AndréTs CasperEftf.ved Halfdan Rasmus ­ sen Havneg. 33 $ 108,408 & 618, Stats $7 Nielsen L C Havm g. 45 $ 12 Telegramadr. „Lalandia*. RuteforbindelseNakskov-Kiel-Hamburg. Nyborg: Basballe Henrik Adelgade $ 351 Losning, Ladning og Kornkontrol. Nykøbing F : Marquardt & TornøeN-Havn $ 137 & 141 Telegramadr.: „Marquardt*. Nykøbing S. : Ørsted A S $253&314 Spedition, Losning og Kornkontrol. Nørresundby: Bach N O $ 1047 & 2161 Telegramadr. „Bach*. Dansk Pakhuskomp.,Akts. $4302, Stats $ 54 Odense: Berg & Jørgensen Jægerhusv. $ 900 Hansen Georg Toldkammerbygningen$745 & 6945 HANSEN N P & Co. Ø-Havn $ 1838 (3 Lin.), Stats $ 11 Teleqramadr. : „ Spedition* . Padborg: Andresen Andreas $ 206 __________ Andreas Andresen Padborg Tlf. 206 Telegramadr. „Alfgaard*. Spedition af enhver Art. Transport, Toldklarering, Lagring. Filial: Flensborg, Holm 35. Hassager Carl & Co. $ 92 & 91, Stats $ : Teleqramadr. „Hassager, Randers 11 . Ring købing: Qam Knud 313 K 0 d by ; Hansen Octavius, Rødby Havn , $ R5011 Skive: Markussen H $ 769 Skærbæk: Brockdorff Th. $ 49 Struer: Andersen Aage & Co. $ 111 & 190 Speditions- og Mægler forretning. Telegramadr. „Aage u . Svendborg: UudéE^W v7d. & Søn $ 25 &262, Stats $2 Paketternes Ekspedition ved A E Sørensen Jessens Mole 15 $ 1651,1151 & 955 Thiste d: . ’ Sund P Konsul $ 20 & priv. 339 V ej le: ChristensenFH Lauenborg Havnen$ll&12 Hansen Gtto & Co. Havnen $ 18 Telegramadr. „Otto*. 17 Petersen N P $ 210 SCHENKER &Co., Akts., Padborg- Agentur $ 245 & 275 Søndergaard C G & Sen ’ s Eftf. $ 206 Randers: København] Det Danske Spejderkorps ’ Depot (Frilufts- Magasinet) Skinderg.27 $ C 10909&11203 Grønvirke ved Inger Buchardt Skinderg. 24 Kl ffi By. 395 Halmøe H, Dr.Tværg.3 $ By 6762 & By 4326 K. F. U.M. Spejdernes Depot, Akts., Løn- gangstr. 16 og Vandkunsten 12 Kl $ ★ C. 7616 Lembcke ’ s Friluftsudstyr, Akts., Nørreg. 15 Kl $ By 4986 Spejderartikler.

Esbjerg Pakhus Kompagni ved C Hansen Færgehavnen $2300 Esbjerg Pakhus-Kompagni ESBJERG Tlf. 2300 Spedition - Oplagring - Transport overalt i Ind- og Udland. G od.-ekspeditionen Vestkysten ved C Han ­ sen &E Jorgensen Fa^rgehavnen $ 2026 LASSEN ’ s CARL EFTF., Kaj Nielsen* M Nielsen Sjørup Englaudskajen $ 916 & 1646 Faaborg: IlansenT ® 105-D. F. D. S. Fredericia: Niss C & Søn Sjællandsg. 4 $ 272 Fr ed eriksh a vn : Larsen H, J Thorsoe ’ s Eftf. $ 19 & 919, Stats $21 ___________________________ H. Larsen, J.Thorsøe ’ s Eftf. Frederikshavn Tlf. 19 & 919 - Stats Tlf. 21 Spedition af enhver Art Klarering, Transport, Soassurance Expeditor for D. F. D. S. og de norske Postdampskibe. Teleqramadr.: „Thorsøe*. Pedersen Nic. & Co. $ 903 (2 Lin.) Agent for: Frederikshavn-Gøteborg Ru ­ ten. M/S. „Kronprinsessan „Ingrid*. Sørensen Einer $ 932 (2 Lin.) Agent for: Frederikshavn — Larvik Ruten. MfF „Peter WesseF. Gren aa: Kjølhede N C $ 333 & 334 Haderslev: Clausen C Havnen 4 $ 439 & 440 Degnebolig L Aastrupv. 33 $ 1315 Hansen I C $ 19 - Telgr. „Maltsand* . Mikkelsen A Skibbrog. 29 $ 155 Helsingør: Petersen Henry C Kongensg. 23 $ 665 Andersen Soren Havnen $ 1400,1401 &555 Bech Wilh. Chr., Indeli. A age Rasmussen Havnen $ 23,24 & 34. Stats $ 5 Wilh. Chr. Bech Indehaver Aage Rasmussen Havnen — Horsens Telf. 23, 24 & 34 - Statstlf. 5. Telegramadr. „Brokerbech “ . Ekspeditør for D. F. D. S. og Rederiet C. Clausen. Blicher & Nielsen, Akts. Havnen $ 2222 Kold in g: Daugaard II Havnen $ 83 & 1183 Gjørding A $ 1810 & 1811 Hansen Viggo E Havnen $ 27 & 1727 Korsør: ELLERMANN CHR. & H P LUND $ 737 (2 Lin.) Herning . Hansen V $ 382 Hirtshals: Jensen Chr. $ 4 Horsens:

Spejlbelægning.

København: Clausen s Th. Eftf., Edvin H Jensen Bredg. 32 E $ Palæ 739y Jensen Johan L Nørre Allé 3 INI $ N 7438 Kbhvns Sandblæseri Pilestr. 40 Kl $ C. 4892 Kl Ombelægning af gamle Spejle. Pens H st. Kongens?. 92 Kl $ ★ Cent. 8577 Spojlfabr. Dania v. Helmark & H Dithmer Bent zonsv. 38,40 [Fj $ Go. 3262x Storr Edvard Livjægerg. 17 tø] $^CenL3513 Spejlglas, Fabr. og en gros. Plate Glass, Mfrs. & wholesale — Verres i glaces, fabr. & en gros — Spiegelglas,Fabr. und Grosshandlungen København: Dyberg Vagn T Aaløkkev. 18 [F] $ Go. 4720 Hornemann & Hansen ’ s Glasfabrik ved Fr. Hornemann & I SMeyer ’ s Eftf. Ny Told- bodg. 27 E $ ★ Cent. 670 Jansen Martin Blaagaardsg. 14 HJ $ N 3585 Pedersen Thorvald. Akts.. Borgmestervan ­ gen 17H) $ C. 15289 & 13119 Pens H st. Kongensg. 92 E $ ★ Cent. 8577 Folieret Spejlglas og Spejlglasruder. Storr Edvard Livjægerg.17 [ø]$ ★ Cent. 3513 Nykøbing F.: Hansen Axel Nygade 26 $ 257 & 2 Ran ders: Bech IN Strømmen 19 $ 1041 København: Borgquist ’ s G Eftf. Vesterg. 2 Kl $ C. 6186 Fabriken M. L.,A/S., Jagtv. 85 Hl $ ★ C. 10601 Kleis Georg Fabrikant Vesterbrog. 58 IV] $ Cent. 5366 Kbkvns Ramme- & Glasindustri,' Akts., Blaagaardsg. 49 IH $ Cent. 2531 Pens H st.Kongensg.92E $^Cent. 8577 Storr Edvard Livjægerg. 17 É $ ★ C. 3513 Spejlhandlere.

Spejlpolering. (se Vinduespolering)

Spildevandsrensning.

København: Aabye & Raahauge-Andersen Dagmarhus [V] $ ★ C. 9872 Alling O K (forh. Frants Alling Company) Puggaardsg. 4-6-8 Ø $ ★ C. 30 ’ < 1 & 3430 V C. K. ALLING Puggaardsgade 4-6-8 [V] Tlf. * Cent. 3071 Trykluft Spildevands- og Slam-Pumpeanlæg. Leverandør til Stat og Kommuner. Faget fortsættes næste S

Telegramadr. ,jEllermanns a . Jørgensen P & Co. $ 6 & 666 Krusaa: Hansen Peter $ 516 Koge: Ohlsson ’ s F Eftf,A Sørensen $ 6 Telegramadr.: „Ohis s on*. Lemvig: Jensen Lebmann $ 208 (2 Lin.) Løgstør: Odgaard Chr. S $ 44 Middel fart: Eriksen Carl $ 23

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker