kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Kegisler for Danmark

VII — 3917

Sparekasser

Svaneke: Sparekassen for Svaneke og Omegn $ 19 Opr.l.Aprill895.Kontortid:Kl.l0-12,2-4 Svendborg: Sparekassen for Svendborg og Omegn $ 122 &1422

Try pr. Torshøj : Torslev Sogns Spare- og Laanekasse $T38 Tøn d er: Tønder Sparekasse $ 1 Tørring: Tørring og Omegns Spare- og Laanekasse Ulfborg: Ulfborg Sparekasse U lsted: Spare- og Laanekassen iUlsted$38 Vamdrup: Vamdrup Sparekasse $ 46 Varde: Spare- og Laanekassen for Varde By og Omegn $ 74 Kontortid 9 — 12 og 2 — 4. Varde Haandværkerforening ’ s Spare- & Laanekasse Vejen: Vejen Sparekasse Æ 24 __________________ VEJEN SPAREKASSE VEJEN — TLF. 24 Kontortid: 10 — 12 og 2 — 4. Lerdag 10 — 12 Oprettet 1867. Vejle: Landbo-Spare- og Laanekassen for Vejle Opland Kirkeg. 15 $ 87,88 & 1655 ______ Landbo-Spare- og Laanekassen for Vejle Opland Stiftet 1863 Sparernes Tilgodehavende ca.18,5Mill.Kr. Reservefond og Garantikapital ca. 1,6 Mill. Kr. Kontortid 10-12 og 1-4. Lørdag 10-4. Telefoner: Direktion 88 - Ekspedition 87 Procurlsten 1655 Vejle Byes og Amts Sparekasse Kirkeg. 21 $ 1400 (2 Lin.) r* ....... VEJLE BYES oy AMTS SPAREKASSE

Vester Hassing: Vester og Øster Hassing Sparekasse $ 1 Vestervig: Hassing-Refs Herreders Spa ­ re- og Laanekasse $ 110 Viborg : VIBORG BYES OG OMEGNS SPAREKASSE Set. Mathias G. 68 $ 1400 (3 Lin.) Videbæk ; Vorgod-Nørre Vium Kommune og Omegns Sparekasse $ 17 Vor dingb org: Sparekassen for Vording ­ borg og Omegn $ 25 ^ raa: Spare- ogLaanekassen forVraaog Omegn $ 39 Vridsted pr. Skive. Vridsted-Fly Pastorats Sparekasse $ V44 Ydby: Boddum-Ydby Sparekasse $ 14 Ærø sk øbing: Ærøskøbing Spare- og Laanekasse $ 81 Ødum pr. Aarhus : Ødum Sparekasse $ Aabyhøj 416 ØJ_godj ølgod Sogns Laane-og Sparekasse $ 108 w NY FOLD BODGADE 11 • K CENTRAL 217 - 3066 PROTOKOL^ PAPIRVAREFABRIK Specialitet : SPAREKASSEBØGER. Ferie Uret, O Henriques Badstuestr. 17 E $ C. 13601 - Hjemmespareure. Hansen Kay Papirforretning Læderstr. 7 E $ C. 15590 Bank- og Sparekassebøger, Checks, Kartoteker, Løsbladesystemer. Aarhus: Aarhus Pengeskabsfabr., M H Jæger $ 863 &7192 Hjemmesparebøsser. Roskilde: Kelp P $ 109 - Hjemmesparebøsser. Speditører. Forwarding Agent« — Expéditeur« — Spediteure København: , Aakerlund A Trepkasg. 2 [ø] $ N 1828v ADAM Danasv. 30 IS $ ★ Cent.7400, Amalieg. 26 E $ ★ Cent. 5447A9765 & Dampfærgev. 11 É American Express Company, Akts.,Vimmel- skaftet 47 E $ ★ C. 9233 Andersen Axel Amalieg. 39 E $ Pa. 691 Arhoff Emil Frilageret E $ Palæ 2686x ASMUSSEN & JØRGENSEN, Akts , Ny Toldbodg. 33 E $ C9499,14499&14899 Aspegrén ’ s A A Eftf. Holsteinsg. 5 [ø] $ C. 268 Atlas Express ved C M Larsen Tornebuskeg. 7 E | C. 3388 & Palæ 6288 Bahne H F Amalieg. 34B E $ Cent.11679 Bendix E A & Co. Amalieg. 28 E $ C. 4342 Bentzon F C & Co., Akts., Frihavnen Damp ­ færgev. 3 [ø] $ C. 8354 & 343 Brønshøj William Ny Vesterg. 1 E $By 29u København: Duelund Johan Protokol- & Papirvarefabr. Ny Toldbodg. 11 E $ Cent 217 & 3066 ’ ■■ ........................... . ' ■■ 1 JOHAN DUELUND PROTOKOL OG PAPIRVAREFABRIK

1852

PAREKASSEN FOR SVENDBORG OG

O/HEGN SVENDBORG TELEFON 122 & 1^22 KONTORTI dit 97z -1271 oq2-^ POSTGIRO NR. 5881 KONTOR I HESSELAGER: ?nandag,0asdaq o^Uredag 10 ’ /2-12'/2 SPARERNES INDSKUD: CA.18 MILL. KR. reservefond : 1. 693,000 KR. Q) if'ehlion: HP- MADSEN. N • DUE PET ERSEN.

H-RASMUSSEN, C • PETEPS EN .

Sæby: Sæby og Omegns Sparekasse $ 73 Sønder Bjært pr. Bjært: Sonder Bjært og Vejstrup Sognes Spare ­ kasse $ S B 40 Sønderborg: Spare- og Laanekassen for Ulkebøl Sogn i Sønderborg $ 644 SØNDERBORG BYS SPAREKASSE $ 95 & 96 Kontortid 9 — 1 og 3 — 5, Lørd. 9 — 1. Sønderhaa pr. Hørdum: Sønderhaa-Hør- sted Spare- og Laanekasse $ S 12 Tarm: Tarm & Omegns Sparekasse Terndrup: Landbosparekassen i Aalborg $ 10 Thisted: Landbosparekassen for Thy $241 Sparekassen for Thisted Amt $ 2 ________ Sparekassen for Thisted Amt Telefon 2 Oprettet 30. Novbr. 1829 Kontortid: 10 — 12 Formd. & 2 — 4 Efterm, pr. 1. April 1939 Sparernes Indskud 11,715,000 Kr. Reservefonds 1,175,000 Kr. Direktør : Konsul, Sagferer Th. Thomsen. Toftlund : ToftlundSogns Sparekasse $ 38 Torningpr. Kellerup: Torning Sogns Spare- og Laanekasse $ T35 Tor slev pr. Sk ovsgaard : Torslev Sogns Spare- og Laanekasse Tra nderup pr. Ærøskøbing: Tranderup Sogns Spare- og Laanekasse $ Vindeballe 6

KIRKEGADE 21 VEJLE TLF. 1400 (2 LIN.)

KONTORTID; 10-12 og 1-4. LØRDAG 10-4

Sparernes Indskud: 29 MILL. KR.

%eseLvefond:

2.600.000 Kr.

Direktion: Amtsraadsmedlem hlikét Jensen, R., Jelling . Købmand Johan Andersen, R., Vejle. Overretssagfører O. Bindslev, Vejle. ■

L

z

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker