kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3916

Sparekasser

Randers: Sparekassen for Randers By og Omegn Middelg. 1 g 3310 (4 Lin.) Sparekassen for Randers By og Omegn Oprettet 26. November 1829. Kontortid: 10 — 1 og 3 — 5. Sparernes samledeTiltfodohavende pr. 1. April 1939 ca. 34*/ 2 Mill. Kr. Reservefonds : 5 Mill. ,Kr. Ranum: Ranum Bys og Omegns Spare ­ kasse g 2 R i 5 e: Landbosparckassen for RibeogOmegn ’ g 40 Spare-og Laanekassen for Ribe By og Omegn g 25 Oprettet 1846 Postkonto 33800 Telefon 25 Kontor: Sortebrødregade Nr. 18. Ekspeditionstid daglig : Kl. 10 — 12 & 14 — 16, Lørdag 10-13 Indlaanskapital pr. 31 / 3 1939: ca. Kr. 6.300.000,00 Reservefonds: ca. Kr. 890.000,00. Renten af Indlaan: 3 l / 2 og 4°/ 0 . (Se endv. Real-Registret Ribe i 1. Bd.) Ringe: Vends m. fl. Herreders Landbo-Spare- og Laanekasse g 64 Ri ngkøbing : Ringkøbing og Omegns Sparekasse g 131 Ringsted: Sparekassen for Ringsted og Omegn g 222 Rise pr.Dunkær : Rj se Spare- ogLaane ­ kasse g Ærøskøbing 1 & Store Rise 8 Roskilde: Sparekassen for Roskilde By og Omegn Stændertorvet 4 g 9 Sparekassen for Roskilde By og Omegn Rude : Sparekassen for Grevskabet Hol- steinborg og Omegn g 9 Ru dkøbing: Langelands Sparekasse g 111 Oprettet 1. Novbr. 1841. Kontortid: 9 — 12 og l 1 / 2 — 4. Sparernes samlede Tilgodehavende pr. 21 / 3 39: 21,332,228 Kr. 97 Øre. Reservefond: 2,040,000 Kr. 00 Øre. Bestyrelsens Formand: Købmand Chr. Bennetzen Adm. Dir.: Paul J Lund Kasserer: H J Andersen. Langelandske Landbostands Sparekasse g 87 Rødby: Lollands Spare- ogLaanekasse g 1150 Rødding: Spare- og Laanekassen fny Frøs og Kalvs ­ lund Herreder g 36 & 96 Stændertorvet 4 ROSKILDE - Telefon 9 - Kontortid 9-12'12 og 14 — 16. Reservefond og Konto til Imøde- gaaelse af Tab ca. 5^4 Mill. Kr.

Rønne: Bornholms Spare-og Laanekasse i Rønneg20 BornholmsSpare-og Laanekasse Rønne. Telef.20 Hovedkontor i Rønne. Kontortid: 9 — 12 og 2 — 4 Telegramadr. „Sparekassen* . Afdeling i Allinge Tlf. 54. 9-12 og 2-4. Rør by pr. Kalundborg: Sparekassen for Ars Herred Saltum: Spare- og Laanekassen for Saltum og Omegn g 11 Sams ø: Samsø Spare- og Laanekasse, Tranebjærg g T 319 Silkeborg: Spare- og Laanekassen for Silkeborg og Omegn g 416 &417 Sindal: Sindal og Omegns Spare- og Laa ­ nekasse g 97 Skagen: Sparekassen forSkagen og Omegn, Statsg57 Skals: Rinds-Fjends og NørlyngHerreders Landbo Spare- og Laanekasse g 9 Kontortid 9-11 og 2-5, Møldrup Fredag 9' f 2 -ll l l 2 og Glbjerg Fredag 3-5 Skanderborg: Skanderborg Landbosparekasse g 154 Spare- og Laanekassen for Skanderborg By og Omegn g 37 Kontortid 10 l / 2 -12 l / 2 & 2-3 i / 2 . Sker n : Skern Sogns Spare-ogLaanekasse g 207 Skive: Skive Sparekasse g 1000(2 Lin.) Skodborg J.: Skodborg og Omegn Spare- og Laanekasse g 6 Skælskør : Høve, Flakkebjærg ogGimlinge Sognesog Omegns Spare- og Laanekasse g S 15 Skærbæk : Spare- og Laanekassen for Skærbæk og Omegn g 16 Slagelse : Sparekassen for Slagelse og Omegn Bredeg. 6 g 171 Snekkerup pr. Flakkebjærg: Sparekassen for Skjørpinge-Faardrup Sogne Sorø: Sorø Spare- og Laanekasse g 89 Kontortid 10 l l 2 — 12 l / 2 og 3 — 4. Stahy pr U1 fbortr : Staby Spare- og Laanekasse g U 80 S tege: Møens Spare- og Laanekasse af 1827 g 4450 Spare- og Laanekassen for Landboere paa Møen g 4458 Store Heddinge: Sparekassen for Store Heddinge og Omegn g 17 Store Heddinge og Omegns Spare- og Laanekasse g 108 Struer: Struer og Omegns Sparekasse g 97 Stubbekøbing: Sparekassen for Stubbekøbing og Omegn g 1001

Nørre Aaby: Vends m. fl. Herreders Landbo-Spare- og Laanekasse g 14 _______________________ Vends m. fl. Herreders Landbo- Spare- og Laanekasse Nørre Aaby - Tlf. 14 - Oprettet II. Juni 1867. Kontortid daglig 10-12 og 2 l / 2 -4 x / 2 - Sparernes Tilgodeli. pr. 31. Marts 1939 Kr. 15,614,269,58. Garantikap. Kr. 100,000. Reservefon ­ den Kr. 1,359.088.97. Filialer: Aarup, Brenderup og Ringe. Nørre Nebel: Sp are- og Laanekassen for Nørre Nebel m. fl. Sogne g 57 Nørresundby: Landbosparekassen i Aalborg g 219 Odder: Hads Herreds Spare- og Laanekasse g 1 Odense: ~FYENSSTIFTSSPAREKASSEgl040 (3 Lin.) - Kontortid 9 X ! 2 -12 X I 2 og 2-4. Landbo-Sparekassen for Fyn g 95Q føandbo-^parekassen for Fyn < Hovedkontor: ODENSE Tlf. 950 Kontortid: 9 l / 2 -12 1 / 2 og 2-4. Postkonto : No. 5355. Kontorer i: Assens Tlf. 87 Postkonto 9911 Faaborg Tlf. 39 Postkonto 14010 Kerteminde Tlf.68Postkonto35068 Nyborg Tlf. 12 Postkonto 12126 Narre Broby Tlf. 108 Postkonto 45843 Otterup Tlf. 60 Postkonto 49030 Ringe Tlf. 60 Postkonto 12880 Svendborg Tlf. 74 Postkonto 15314

Oprettet 30. Marts 1869.

Indskudskapital 6 1. 842.996 Kr. Reserver 6.926.879 Kr.

Spare- og Laanekassen for Haandværkere i Odense Nørreg. 53 gi 1381 Over Tandsle t: Spare- og Laanekassen for det sydlige Als g 7844 P adborg : p a dborg Sparekasse, Frøslev gP230 Pandrup : Hvetbo Herreds Sparekasse g 14 Præstø: Sparekassen for Præstø By og Omegn gi 71 Rabsted : Privat Spare- og Laanekasse gi 4406

SPAREKASSEN FOR STUBBEKØBING OG OMEGN

dJetefon. 7001

SKmiortid, 9 ’ A-12 ’ /z ^W/z-VI.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker