kraks vejviser 1940 handelskalender

Sparekasser

Fag-Register for Danmark

VII — 3914

Harboøre : Harboøre Sparekasse $ 10 H a s 1 e vj Sparekassen for Grevskabet Bregentved og Omegn (Haslev Sparekasse) $ 40 Spare kassen for Grevskabet Bregentved og Omegn (Haslev Sparekasse) Telf. 40 Postkonto Nr. 10440 Kontortid: Kl. 10 — 12 og 2 — 5. Helsinge: Spare- og Laanekassen for Kronborg vestre Birk $251 Oprettet 1. Februar 1862. Kontortid: Daglig 10-12 og 14-16 Sparernes Indskud : ca. 3,2 Mill. Kr. He Isingør: Sparekassen for Helsingør og Omegn Steng. $494 Giro 6303 - Stiftet 1829. Kontortid dag ­ lig 10-2samt Fredag og Lørdag 6-7 Eftm. Herning: Hammerum Herreds Spare- og Laanekasse $ 10 (2 Lin.) Hammerum Herreds Spare- og Laanekasse $10 (2 Lin.) HERNING $10 (2 Lin.) Kontortid 10 — 12 x / 2 og 2 l l 2 — 5. Sparernes Indskud ; ca. 23,000,000 Kr. Reservefond: ca. 2,200,000 Kr. Hesselager: Sparekassen tor Svendborg og Omegn Kont.: Mand., Onsd.og Fred.lO x / 2 — 12 x / 2 . Hillerød: Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse $ 78 & 782 H jallerup : Hjallerup og Omegns Sparekasse $ 79 Hjermitslev: Landbosparekassen i Aal ­ borg Hjørring: Sparekassen for Hjørring By og Omegn $97 Post Giro 44900 Kontortid 10 -12 og 2-5. Hobro: Landbosparekassen for Hobro og Omegn $455 . Spare- og Laanekassen for Hobro og Omegn $13 ___________________ ■ Spare- og Laanekassen for Hobro og Omegn Tlf. 13 Stiftet 1851 Kontortid 10-12 og 14-16 Sparernes Tilgodehavende pr. 31 /. 1939: Kr. 10.639.948,00. Reservefonds pr. n j 3 1939: Kr. 1.346.158.00. Holbæk: Holbæk Amts Sparekasse Ny ­ gade 6 $ 144 Spare-og Laanekassen forHolbækKøbstad og Omegn Nygade 4 $ 262 Holstebro: Holstebro og Omegns Spare- ogLaanekasse $370 Kontortid 10-12 og 2-5. Holsted: Holsted Spare- o? Laanekasse $ Holsted By 52 & Holsted St. 38 Postkonto 13450. lndlaanskapital: 5.153.348.06 Kr. Garantikapital: 12,500.00 Kr., Reserve ­ fond: 348,611,94Kr. Kontortid 10-12 Fm. 2-5 x / 2 Em.

Broa ger: BroagerSpare-ogLaanekass.$113 Brovst : Brovst Sogns Sparekasse $ 36 Han Herreders Sparekasse $ 78 Kontortid Fredag 14-16. Brønderslev: BrønderslevSparekasse$48 Brøru p ; Brørup Sparekasse $ 159 Byrum : LæseSpare-ogLaanek.Stats$ B54 Bælum : Hellum-Hindsted Herreders Spa ­ rekasse 18 C h risti an sfeld : Sparekassen for Chri ­ stiansfeld og Omegn $ 92 Damme pr. Askeby: Fanefp rd Sparekasse Dreslette pr. Flemløse: Dreslette Sogns Spare- og Laanekasse Dronninglund: Dronninglund Sogns og Omegns Spare- og Laanekasse $ 52 Ebeltoft: Sparekassen forEbeltoftBy og Omegn $132 Egtved : Spare- og Laanekassen i Egtved $ 9 Ejby: Spare-og Laanekassen for Ejby og Omegn $ 131 Ejstruppr. Ejstr upholm : Spare- og Laanekassen for N-Snede og Ejstrup Sogne $ Ejstrupholm 18 Errindle v: Errindlev Sparekasse $ 43 F aaborg: F aaborg Spare- og Laanekasse gi 4, 10&104 Faaborg Spare- og Laanekasse

Frederikshavn: Frederikshavns oer Om- eerns Sparekasse $ 51 & 500, Stats $ 38 Frederikssund: Spare-og Laanekassen for Frederikssund og )megn $ 130 ________________________ Spare- og Laanekassen for Frederikssund og Omegn Tlf. 130 Frederikssund Tlf. 130 Stiftet 1868 Kontortid 10 — 12 og 15 — TCfø. Sparernes Tilgodehav. 5 Mill. Kr. Reservefond 550,000 Kr. Frederiksværk: Sparekassen for Frederiksværk og Qmegn $ 340 SPAREKASSEN for FREDERIKSVÆRK og OMEGN SPARERNES INDSKUD 7,3 MILL. KR. SAMLEDE RESERVER 678,000 w i DIREKTØR L.HANSEN „ Fug-lse pr. Holeby: Fuglse Spare-og Laanekasse $ H29 F ur « Fur Ø ’ s Spare- og Laanekasse Gedsted : Gedsted Spare- og Laanekasse $ 37 Gesinsr pr. Esbjerg: Brøndum Sogus Sparekasse $ Guldager 23 Gi ve: Qi ve SognsSpare-ogLaanekasse$ 132 Glamsbjærg: Kjøng Sogns og Omegns Sparekasse $ G 208 Grenaa: Sparekassen for Grenaa og Omegn $ 47 Grimstrap pr.Esbjerg Grimstrup-Ny ­ kirke Sognes Spare- og Laanekasse $ En- drup 27 Grindsted: Spare- og Laanekassen for Grindsted og Grene Sogne $ 74 Gudhjem: Gudhjem og Omegns Spare-og Laanekasse $ 83 Gørding: Gørding & Omegns Spare- & Laanekasse $ 12 Haarslev pr.Sandved: Spare- ogLaanekassen tor Hyllested.Haars- lev og TingjellingeSogne $ Tingjellinge 19 Haderslev: Haderslev Amts Sparekasse Gravene 7® 44 Haderslev Byes Spare- og Laanekasse Nør- reg. 32 $ 355 Sparekassen for Haderslev Byes Omegn Hj. af Gravene og Nørreg. ® 133 & 134 Sparekassen for Haderslev Byes Omegn HJ. af Gravene og Nørreg. Tlf. 133 Haderslev Tlf. 134 Stiftet 1866 Kontortid 9 — 12, 14-16, Lørdag 9 — 13 Postkonto 8356 Direktion: P GR AU Tlf. 154. H a d sten: Sparekassen f.HadstenogOmegn $16 H adsund: Hadsund og Omegns Sparekasse® 137 Halvrimmen: Han Herre lers Sparekasse $ 28 Kontortid Torsdag 9 X I 2 — 11 X I 2 . Hammel: Frijsenborg-Eavrskov Birks Spare- og Laanekasse $ 35 FREDERIKSVÆRK OPRETTET 7. MAJ 1836 Xoni&did 9/2-f2'/2 ovM-16 9V2-19 TELEFON A 3*40 filial c HUNDESTED WonM KZmiolKd 9Vz-12/i ag W 16 £&zdag 9'Za-ZV '

Oprettet 8. Oktober 1846. Kontortid: Kl. 9\/ 2 -12 og l x f 2 -4. Sparernes Tilgodehavende Kr. 19,207,879.38 Reservefond Kr. 2,555,367.25 Direktion :

DJ Bager. K Fischer-Jørgensen ________ H C Jørgensen. _______ Sydfyns Sparekasse $25 E&^se: Sparekassen forFakseogOmegn$25 Fanø: Fanø Spare- og Laanekasse, Nordby F $ 6 Earsø: Farsø og Omegns Sparekasse $ 66 Fj erritslev: Han Herreders Sparekasse $ 11 HAN HERREDERS

SPAREKASSE FJERRITSLEV tlf . 11 KONTO RTID 10-12 oo13-16 BROVST • TLF. 78 KONTORTID FREDAG 14-16 HALVRIMMEN - TLF. 28 KONTORTID TORSDAG 9 M -11 Vi .

Flavenskjold: Landbosparekassen i Aalborg $ 2 Fredericia: Fredericia Bys og Omegns Spare-og Laane ­ kasse Venders^. 24 $ 291 £292

FREDERICIA BYS oo OMEGNS SPARE-os LAANEKASSE

KHA

OPRETTET 1851

MODTAGER INDSKUD paa JpareJeasscLriLkaar UDLAANmof^nZe/ ^LazincLpanh Jjelv- jJcyTolAef-ktuztføns . postkonto -12439

AABEN HVER

SØGNEDAG l 9V2- 12-/2 06 2 -H-. LØRDAG 9V2- 2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker