kraks vejviser 1940 handelskalender

Sparekasser

VII — 3913

Fag-Begister for Danmark

Allinge: Bornholms Spare- og Laanekasse i Rønne, Filial f 37 & 54 Kontortid 9-12, 2-4. Als Østjyll. : ^lsSogns Spare- ogLaane ­ kasse, Akts. f 52 Alstrup pr. Ullits: Lovns-Alstrup og Ullits-Fovlum Kommuners Sparekasse -A- r d en: Sparekassen for Arden & Omegn Asaa: Landbosparekassen i Aalborg fl 21 A s n æs: Asnæs SognsSpare-ogLaanekasse f 91 Assens: Assens og Omegns Spare-og Laanekassef)12 AS5EN5ocOMEGNS SPARE-OG LAANEKASSE

Aalbo rg: Aalborg Bys og Omegns Sparekasse fl 57 & 1157 Direktion 3508 Oprettet 12. Maj 1824 Tlf. 57 & 1157 og Direktion TIf. 3508 Kontortid 10 — 1, 4 — 6 (dog Tirsd., Lord, og Markedsdage lO-l 1 ^, 4-6). Sparernes samlede Tilgodehavende: Kr, 66.852.000 Samlede Reserver: Kr. 8.135.000 Filial i Vejgaard. Landbosparekassen i Aalborg Nytorv 10 f 217 & 218 LANDBOSPAREKASSEN I AALBORG Nytorv 10 - Tlf. 217 & 218 Postkonto 10362 STIFTET 1885 Kontortid daglig 10-1 Tirsdag, Lørdag og Markedsdage IO-P/2 samt hver Eftermiddag 4-6. Filialer I Asaa, Flauenskjold, Løgstør, V. HJermitslev og Terndrup. Afdelingskontor i Narre-Sundby Tlf. 219, Aalestrup ; Aalestrup og Omegns Spare ­ kasse fl 4 Aarhus: Arbejder-Spare- og Laanekassen for Aarhus og Omegn f 6249& 6250 Filial f) 10015 Arheider-Spare-ogLaanetan fl 6249 for Aarhus og Omegn fl 6250 Stiftet 13. August 1874. Kontortid: 10 — 1, ^/z~ 61 /2- Sparernes Indsk. pr. 1/4 1939: 19,387,573 Kr. 40 Øre. Reservefond : 3,531,230 Kr. 78 øre. Sparekassens Tilsynsraad: II A Dal, Formand, Jakob Jensen, Jens Jensen, Chr. Holm, H L Niel ­ sen, Holger Eriksen og O A V Christiansen Direk­ tør: EKStenov, Bogholder E Potersen, Kasserer: A Laursen. Landbosparekassen i Aarhus, Akts.Østerg. 9 fl 367 (2 Lin.) Aktieselskabet Landbosparekassen i Aarhus Østergade 9 — Telefon 367 (2 Lin.) Sparernes Indskud: 20.061,707,85 Kr. Reserver: 4,000,000,00 Kr. Kontortid fra 10 — i. Spare- og Laanekassen i Aarhus st. Torv 6 flOl Kontortid: 10-1 og 2f i -5 1 / i Sparernes saml. Indsk. : 14.799.794 Kr. Reservefond : 2.727.775.18 Kr. Tilsynsraadets Formand: Overretssagfører E Seclier, R. Adm. Dir.: Exam. jur. Il Jepsen. A ars: Aars-Haubro Sparo- oglAanekasse fl 151 A a r u p : Vends m. fl. Herreders Landbo- Spare- og Laanekassc f 7. Aastrup pr. Stubbekøbing: Spare- og Laanekassen for Aas trup Sogn og Oinegn fl Moseby 39 Kontortid: 9-12& 14-17. A gersko v : Agerskov Sogns Spare- og Laanekasse fl 13 Alberts lykke pr. Ærø sk øbin g: Spare-og Laanekassen for Bregninge og Søby Sogne f Søby 8 Bogholder : I Hjernøe. Kasserer: Kaj Jensen.

^ eka ^ KJØBENHAVN og OMEGN

Hovedkontoret Niels Hemmingsens Gade 24 Tlf. ★ C. 1542 Kontortid: 9 — 15, Lordag 9-13 Fredag tillige 17 l lr~19 l l 2 AFDELINGSKONTORER : Amager Afd. Amagerbrog. 69 Tlf. Am. 259 Charlottenlund Afd. Jægersborg Allé 22 Tlf. Ordr. 117 Enghaveplads Afd. Enghave PI. 2 Tlf. C. 6591 Falkonerallé Afd. Falkoner Allé 86 Tlf. C. 5222 Frederiksberg Afd. GI. Kongev. 104 Tlf. C. 2812 Gjentofte Afd. Gjentofteg. 51 Tlf. Gjent. 3085 Grøndal Afd. Godthaabsv. 256A Tlf. C. 2609 Hellerup Afd. Strandv. 88 Tlf. Hell. 898 Nørre Afd. Nørrebrog. 8 Tlf. C. 4309 Set. Jakob Afd. Østerbrog. 120 Tlf. C. 2562 Set. Stefan Afd. Nørrebrog. 190 Tlf. Tg. 64 V alby Afd. Valby Langg. 21 A Tlf. Vb. 505 Vanløse Afd. Jernbane Allé 68 Tlf. Damsø 125 Vesterbrotorv Afd. Vesterbrog. 55 Tlf. C. 7245 Østre Afd. Østerbrog. 44 Tlf. C. 1221 Kontortid som Hovedkontoret Endvidere: Christianshavn Afd. Overgaden o. V. 40 Tlf. Am. 8233 Postkontoret Søborg Afd. Søborg Hovedg. 79 Tlf. Søb. 578 Postkontoret Kontortid: 9 — 15, Lørdag 9 — 13, Fredag tillige 17 — 18 Indbetalinger modtages paa aim. Sparekassevilkaar og mod længere Opsigelse. Udbetaling kan ske ved Check. Udlaan mod Pant i faste Ejendomme. Udlaan mod Haandpant I Værdisager modtages i lukket Depot Boxer udlejes.

Sparernes Tilgodehavende pr. 3I /31939: 11,537,573,26 Kr. ‘ Reservefonds: 1,181,576,53 Kr.

Spare- og Laanekassen for Haandværkere og Arbejdsklassen f 46 Avlum ; Avlum Sparekasse fl 78 Bogense: Spare- og Laanekassen for Bogense og Omegn fl 38 & 107 '* s PA re - og laahekass E n BOGENSE og OMEGN BOGENSE TELEFON 3S & 107. Sparernes Jndskud:ca 10 Alill.Jfr. ADM. DIREKTØR. SAGFØRER GEORG RASMUSSEN kontortid 10-1 og 3-5 STIFTET 185^. -■ Bogø By: Bogø Sparekasse fl 24 Bol derslev : Bjolderup Sogns Spare- og Laanekasse f!4522 Brande: Brande Sogns Spare- & Laane ­ kasse fl 65 Brenderup: Vends m. fl. Herreders Landbo- Spare- og Laanekasse f>77

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker