kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Soya og Kulør

VII — 3912

Spareinstitutioner. (se tillige Sparekasser).

Soya og Kulør. Soy & Colour — Soia & colorants — Soja und Farbe København: Blauenfeldt & Tvede Svanev. 3I nv I $ C. 1372 Bs.T i Exportj B lauenfeldt & T vede SVANEVEJ 3 BY TELEGRAM ADR.„EDEVT." TLF. CENT. 137 2 SOYA KULØR Blomberg E & Co. Hyltebjerg Allé 42 Vanl. -Telegramadr.„Ildfluen* . Bahncke W& Co. ’ sFabriker,Akts., Jagtv.113 & 115 Kl | ★ Cent. 9646 Fabrikken Fiducia, Akts., Lyngbyv. 24 [0] D ★ Cent. 5643 Fabriken 4811 ved Mortensen & Rasch Graa- brødret. 4 E C. 4811 Fabrikken Cara ved Kaj Raaschou Amerikav. 10 [S i V 9988 & V 7015 Ludvigsen C Thyge & Co., Ryesg. 19-21 Kl j). C. 1149 & 11855 C.Thyge Ludvigsen & Co: RYESGADE 19-21®

København: DANSK SPARE-SELSKAB, SPARE- URET N-Voldg. 3 Kl f ★ C. 9380 Telegramadr. „Spareuhret “ . Vesterbroafdeling Vesterport 305 $ By 4703 Gentofteaf deling: Lyngbyv. 303 Hell. D Ge. 3777.

Sparekasser. Savings Banks — Caisses d ’ épargne — Sparkassen Artikler for Sparekasser se i Slutningen af dette Fag. København: Bikuben Silkeg. 8 Kl $ ★ Cent. 133 Se næste Spalte. FREDERIKSBERG SPAREKASSE GI. Kongev. 160 f C. 2987 & V 8344 Nørre Afdi. Jagtv. 1 Kl fl C. 1789 Kontortid : Kl. 10-15 og 17 1 / 2 -18 1 /^ Fre ­ dag 17 l /z-19 l /i, Lørdag kun 10-13. Laane- og Sparekassen f. Embeds- & Bestillingsmænd Fredh. Kan. 16 Kl J) Cent. 11297 ___________ Laane- og Sparekassen for Embeds-og Bestillingsmænd Frederik8holms Kanal 16 Kontortid Kl. 10-3 Lørdag dog 10-1 Sparekasseindskud modtages oo forrentes efter Indsættelsesmaaden. Sjællandske Bondestands Sparekasse, Den, V-Voldg. 107® A ★ Cent. 6666, Provins 6 Den sjællandske Bondestands Sparekasse Vester Voldgade 107 København V. Ekspeditionstid: 9-15, Lørdag 9-13 Fredag tillige ]7 l / 2 -19 l l 2 , Telefon ★ Central 6666 I med Provins 6 ) Omstilling. Sparekassen for Frdbg. og Omegn se Frederiksberg Sparekasse Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn Niels Hemmingsens G. 24 Kl $ ★ Cent. 1542 Se næste Side. Sparekassen for Lyngby og Omegn Lyngby Hovedg. 17 Lyngby j.1 Lyngby 219 Aabenraa : Sparekassen for Aabenraa By og Amt 67 & 267 Aabybro : Aaby-B i ersted Sparekasse $ Aabybro 52 Aagaard : Aagaard Sparekasse 92 & 140 Aakirkeby : Bornholms Landbo-Spare- og Laanekasse >18 Indskud paa 3 Maaneders Opsigelse, aim. Vilkaar, Check-Konto.

Hovedkontor Silkegade 8 Kl Tlf. ★ Cent. 133 Omstilling til Direktionen og til samtlige Kontorer, der er aabne 10-3 (Lørdag 10-1) samt for Sparekasseafdelingens og Forsør ­ gelseskassernes Vedkommende til ­ lige Fredag Aften 5 1 / 2 -7 1 / 2 Udenfor Tiden kaldes: Sparekasseafdelinqen Tlf. Cent. 53190 & 53131 Hovedbogholderi samt Ejendoms- og Økonomikontor .... Tlf. Cent. 53111 Depot- og Laanefag Tlf. Cent.5317O Forvaltningsafde ­ lingen ................... Tlf. Cent. 53150 dk 53151 Forsørgelseskasser og Byggespareafd. Tlf. Cent. 53130 Portvagt ..................... llf. Cent. 53110 Dir. Toftegaard ....... Tlf. Cent. 53191 - Faurholt .......... Tlf. Cent. 53171 Filialer:. (Kontortid 9-3, Lørdag 9-1, samt Fredag Aften 5V2-7V2) Nørrebro Afdeling Nørrebrog. 18 B. ... Tlf. Cent. 753 Jagtvej Afdeling Nørrebrog. 140 (Rund ­ delen) ..................... Tlf. Tg. 1294 Frederikssundsvej Afdeling Frederikssundsv. 26 B Tlf. Tg. 7014 Brønshøj Afdeling Freoerikssundsv.154D Tlf.Bella 1501 Aaboulevard Afdeling Aaboulevard 29.... Tlf. Cent. 4880 Godthaab Afdeling Godthaabsv. 70 ........ Tlf . Gh. 8303 Lindevang Afdeling Peter Bangs V. 59 .. Tlf. Gh. 7525 Østerbro Afdeling 08terbrog. 23 ........ Tlf . Cent. 2406 Lyngbyvej Afdeling Lyngbyv. 65 ........... Tlf. Ityv. 4003 Hellerup Afdeling Strandv. 76 ........... Tlf. Hell. 6688 Christianshavn Afdeling Torveg. 35 .............. Tlf. Cent. 1666 Sundby Afdeling Amagerbrog. 108... Tlf. Am. 2020 Vesterbro Afdeling Vesterbrog. 11 A... Tlf. Cent. 2119 Aalholm-Damhus Afdeling Valby Langg. 207... Tlf. Vb. 4243

DOBBELT DAHSK SOYA PRIMA KULØR FINESTE AROMA STØRSTE FARVESTYRKE^

PRIOR ’ s ADOLF, TEKN. KEM. FA ­ BRIKKER Vodroffsv. 23 M f Cent 976 Schou Henrik Amalieg. 34 A E ® Palæ 3059 Schubert ’ s A V Eftf. Amicisv. 3 ® $ ★ C. 9421 Aalborg: Rafn ’ s C Fabriker, Akts, f) 14 & 114 Haderslev: Aga Kern. tekn. Fabrik, Akts, fl 625

Spaankurve.

København: Persson N Linnésg. 16B Kl $ C. 4580 Aarhus: Geertsen Elvin Frederiks Allé 64 £} 1320 Lillerød: Johansson Arvid $ Allerød 193 Johansen ’ s C Eftf., E Johansson $ Allerød8 O dense: Fyens Spaankurveforretning v. Aage El ­ mose Kochsg. 7 D 4633

Spader. (se: Hammerværker; Skovle og Spader).

Spanskrør og Spanskrørsvarer.

København: Kjersgaard S & Co. 1. Strandstr. 20KI D ★ Cent. 12388 (5 Linier) Ørholm N P J Aabenraa 5 E | C. 8024 Alle Sorter Spanskrør samt Kurvemat.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker