kraks vejviser 1940 handelskalender

Soigneringsforretninger

VII — 3911

Fag-Begistcr for Danmark Randers: Faarup Johannes f 315 & 727 Bejtser for Træindustrien. Af 9 Hoved farver kan fremstilles ca. 125 Nuancer. Receptbog gratis.

Soignerings forr. Alf, Th. Thoresen Hejrev. 4 [NV] f Tg. 6053y Soigneringsforr. City ved VKjeldskov, GI. Mønt 2 E f Cent. 8842 Soigneringsforr. Ekspres ved Carl Andersen Hornbækg. 11 g] f Gh. 200 Soigneringsforr. Freddy v.F Christensen SolitudeV. 3 INI f N 5213 Soigneringsforr. Fremad v. F P Erland Hvidkildev 54A E f Tg. 4915 Soigneringsforr. Westv. N Kaels Brabrandv. 9 Islev Vanl. fis. 146 Toiletskabe Comp. ved G Wald. Christensen St. Knuds V. 8,10 E f C. 9788 & 5237 Waring Ib Hjortholms Allé 21 [NV] f Be.3820 Aalborg: Aalborg Toiletskabe Comp. C M Parner Klostermarksv. 13 f 890

Emdrup Dampvaskeri & Sodafabrik, Akts., Emdrupv. 44 iNVl $ Ryv. 2, Ryv.360 & Ry v. 361 Ry vang Sodafabrik v. Carl Christiansen Lynirbyv. 170 ® f Ryv. 4115 Soda fabrikkerne, Akts., Lyngbyv. 11® f ★ C. 8612 Statsf 555 Pin og grov Krystalsoda. Kern, rent kulsurt Natron. Aabenraa: Sønderjyske Kompagni, Det, Akts, f 381 & 391 AKTIESELSKABET DET SØNDERJYSKE KOMPAGNI AABENRAA TELEFON TELEG.-ADR. 381 & 391 DETSKOMP. Aalborg: Sodafabrikkerne, Akts. Badehusv. 12 ® 224 & 5924 larhus: Sodafabrikkerne, Akts. Silke- borgv. 22 f 2416 & 2417 Horsens: 'Aggerbeck C J, A/S f 92 & 93, Stats f 29 K olding: Sydjydske Sodafabriker Dyre- havev. f 25 & 26 Odense: Sodafabrikkerne, Akts. Nørrebro 47 f 67

Snus.

Ko benhavn: Braun Brødr., Akts., Prinsesseg. 60 Kl & ★ C. 1689 & 11689 - Postgiro Konto Nr. 385. Fiedler & Lundgren, Akts., N-Fasanv. 108 [E f Gh. 1119 Juul-Nissen ’ s 0 Eftf. Akts., Vesterg. 13 K f C. 13210 0 Juu/-Nissen ’ s Eftf.,Akts. Vestergade 13 K Tlf. Cent. 13210 Hovedoplag af Fiedler & Lundgrens Gøteborg, Stockholm og Carlshamn SNUS. Obel C W, Akts., Kbhvn. Afdeling Vesterg. 2 Obels Gaard El f ★ C. 7663 Aalborg: O bel C W, Akts, g) 7300 ___________________ C.W.OBEL AKTIESELSKAB AALBORG KØBENHAVN Grundlagt 1787 Oplag: Se: TOBAKKER og CIGARER Holstebro: Færch R f 36&58G - Hovedoplag i Kbhvn. Hambrosg.2&4: f ★ Cent. 10511. Nakskov: Clemmensen N B, Akts. 52 Slagelse : Lange ’ s Vilhelm Cigar-og Tobaksfabriker, Akts. -f 1573 (3 Lin.)

Soide.

København: Muller Rich., Akts., Metalvarefabrik*Raad- mandsg. 55 IH f ★ C. 4604 Fabrikation af Jern- <& Zinksolde. Aalborg: Moosdorf J L, Niels Ebbesens G. 11 f 1578 Skanderborg: SkanderborgJern-ogZinksoldefabrik,A kts. Jern- og Zink-Soide.

2. S o d a e n gros.

København: Egense Einar Teglværksg. 33 ® f* C.1182, 8295 & 13295 Calcineret Soda. Caustic Soda. MEYER & HENCKEL ’ S EFTF. Ryesg.

Solure. (se Havedekorationer).

105® f ★ Cent. 314&898 Telegramadr. „Meyerhenckel" Calc. og caust. Soda.

Sommerhoteller. (se Bade- og Sommerhoteller).

Sodavand, (se Mineralvand).

Jeppesen V Gladsaxev. 36-44 Søborg f Søb.63 BJÆLKEHUSE

Soigneringsforretninger.

Snørebaand.

København: Aaback v. G W Andersen Vesterbrog. 137E1 f Eva 814 Albinussen Albinus K Søpass. 8 ® f N 7083 Andersen Poul Arnesv.7 Brh. f Bella 1366 Basta v. Ernst Nielsen Kronprinsesse Sofies V. 45 03 f Gh. 9729 Dampvas,keriet Soignerings-Centralen kctiv ved Søren Jærlyng Nyvej 4 E) f Evi. 8537 K itko Kittel Service v. T B Koefoéd Helle- rupv. 52 Hell, f ★ He. 6880 Soigneringsanstalten Adani ved Jens Olsen Soigneringsanstalten Apolios, Akts., Re- ventlovvsg. 4 & 6 E] f C. 12013 & 12114 Udlejn. af Kitler , liv. og kulørte Skjorter, Bække- og Sengetøj til Private. Soigneringsanstalten Avanti v. E Erland Ringduestien 6 [NV] f Tg. 5855 Soigneringsanstalten Fix, R C Friberg Jagtv. 87 IH f ★ Cent. 11465 & Tg. 630 Soinrringsanstalten Max v. Carl Andersen Birkedommerv. 23 [NV] f Ta. 443 Soigneringsforr. Alba v. Th. O Kristensen Madvigs Allé 1 E | Ve. 7711 Brolæggerstr. 9 Kl f C. 3246 Se under Udlejningsforr.

København: Baandfabr. Danmark, Akts., Haabets Allé'8 Brh.f Bella 1302 Dansk Baandvæveri, Akts., Struenseg.7 [SI f N182 Hansen Knud Bredg. 32 El $ Palæ 4814 Herkules Snørebaand. Jensen Vald. II Bryggervangen 20 (ø) f Ry. 2225 - Import. Kun til Grossister.

SOMMERHUSE • GARAGER FREMSTILLES l PLANKER FRA 2 TIL 4» TYKKELSE V. IFPPESEN'S SAVVÆRK FÆRDIGE HUSE forefindes paa byggepladsen GLADSAXEVEJ 36-44

Kontra I/S. Frederikssundsv.288Brh. f Bella 2261 - Spec.: Færdigmont. Sommerhuse. Søborghus Tømmerhandel & kSavværk, Frederi ksborgv. 240 Søborg f Søb. 78 Sommerhuse opføres overalt Spec. Salg af Materialer, Døre og Vinduer til Selvbyggere. Lunde: Lunde Byggeforretning ved Brdr. H G Mortensen & L Mortensen f 32 Tjæreborg: TjæreborgTrævarefabrik, HJensen-Balsby

Soda. Crystals Soda — Soude — Soda

1. Sodafabrikker 2. Soda en gros.

1.

Sodafabrikker.

København : Dansk Snørebaand & Kemikaliefabrik,Akts. Øselsg. 25 [s] f Cent. 8019 Amerikansk Soda. Krystalsoda. Danske Sodafabrikkers Salgskontor Lyng- byv. 11 [0] f ★ C. 8612 Stats f 555

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker