kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3910

Fag-Register for Danmark

Snedkere (Jylland)

Schmidt ’ s H Møbeletablissement Grønneg. 12 $ 271 Svejstrup Erik Ved Anlæget 8 $ 1487 Sønderbros Møbelmagasin ved Chr.Troels Sønderbrog. 21 $ 148 — Sørensen Chr. Vedelsg. 99 $ 1305 Vejleby pr. Askhøj: Andersen Thorv. $ V 21 Vejlen pr. Aabybro : p e dersen Martin $ Vadum 9 Vejrum pr. Vejrumbro : Kongshøj Chr. Pedersen $ Vejrumbro 13

Tarm : Mikkelsen JG $ 15 Tavlov: Petersen Th. $43 Terndru p: Ottosen Jens $47

Ørrepr. Herning: Andersen N P $ 0 3 Ørskov pr. Tvingstrup: Brøgger K C $ 0 23

Ølsted: NielsenN $ 47 Ørting : Hansen Carl $ 6

Thisted: Drags bæk Møbel- & Maskinsned ­ keri, C J Christensen, Dragsbæk $ T 745 — Fuglsang Vilhelm $ 99 — HansenN f 440 — Jensen Chr. $ 705 — Jensen Poul 138 — Jørgensen Viggo & Alfred Hald $ 712 — Møller Niels$ 427 — OddeM Edv. Pedersen $375 : Smedegaard Chr. $ 35 Tin g lev: Lange S Tise pr. Jeb ’ ærg: Hansen Alfred $ T 22 T°lne: Rasmussen N.els $ 1 Tori und : Hansen Hartvig $ Ejstrupholm 19 Tornby: Thomsen Chr. $ 13 Torning pr. Kellerup: Feders en P $ T 34 Torslev pr. Skovsgaard: Pilgaard Chr. $ S 64 T orsø : Rasmussen L $ 11 Tranehuse: Rasmussen M C $ Fjellerup 32u Tved pr. Knebel: p øn de R udo lf $ Dej ­ ret 18 Tvingstrup: Laursen Jens Tyreg od : Iversen Jens Chr. $ 100 Tønder: p e ) d p _ j engen W — Popp Heinrich $ 234 T ørring: Jepsen K $ 144 — Jespersen Axel, GI. Tørring $ 77 — Pedersen Richardt$150 Ulbjærg pr. Viborg: Nielsen Herman $U10 Ulfborg: Hundevad & Co. $ 24 — Veigaard P $ 59 Ulkebøl pr. Sønderborg: Jakobsen Peter $ S 821 Ulst rup: Christensen Chr. L $45 Vamdrup: ChristensenChr. $ 64 -Kiel F Chr. $ 146 Vammenpr. Viborg: Jensen Rich. $Va59 V ar< ^ e: Andersen M $ 62 — Jensen Jør ­ gen $ 551 — Justesen M $ 309 — Simon ­ sen S & Søn $ 340 — Sørensen J C $ 53 — Thorum NPedersenfo Søn $121 Varnæs : Ley Chr. $ 24 Meier Johan $ 29 Ve bbestrup p r. Doense: Jensen Harry E $ V 31 V eddum : Jensen Carl $ 10 Vedsted pr. Birkelse: Jørgensen P $ B 21 Vedsted pr. O ver Jerstal : Lund Peter $ Ustrup 34 v V ej on- Andersen P Schou $ 221 — Dal& Baagøe $ 271 — Fischer Magnus Peter $ 176 — Jensen Marinus $ 144 — Jessen D$41 — Willadsen S $ 36 Vejers pr. Oksbøl: Berthelsen M$ V19 V ejerslev p r. Torsø: Duelund M $ V 4 Vejlby pr. Risskov : Petersen P $ R 9432 V e j 1 e : ’ Christensen Rud. Nørreg. 7 $ 2590 Hansen Niels J Langelinie 1 $ 2187 Ib M J Vesterg. 35 $ 1640 Jensen K Sønderbrog. 33 $ 916 Jensen Regner Havne PI. 10 $ 2618 Jørgensen H K Aagade63 $ 1960 Kragh J A Fredericiag. 42 $ 2512 Krogsgaard-Jensen E Frederic ’ ag.50$2267 Lyngsø Jørgen Fredericiag. 9 $ 1061 Madsen Evald Skyttehusg. 15 $ 2041 Mikkelsen N Nørrebrog. 22 $ 2224 Miiller E Liitken Nørreg. 11 $ 949 Nielsen Joh. Nørrebrog. 25 Petersen H P Largelinie 8 $ 1827 Pode Chr. Agersnapv., Mølholm $ V 1962 Rasmussen H P Grejsdalsv. 49 $ 2541 Madsen HMAagade 33 $ 2121 Melson S Vesterg 43 $ 1078

Ørum Djurs: J en sen Børge $ 18 Ørum pr.Ørum Sønderlyng: Eriksen Chr. $ 0 24 Øster Asse ls : øgter Assels Møbelsned- keii, Jens Sørensen $36 Øster Snede pr. Losning : Henriksen Johannes $ 0 S 44 Øster Sundby pr. Aalborg: Christen­ sen F $ N-Tranders 26 Øster Svenstrup pr. Skovsgaard: Peders« n Peder Sigfred ft Sk 48 Øster Tørslev: Rasmussen Harald $ 30 Øst e r Vraa: Friismose J $ 38 Snedkeriartikler. Joiners ’ & Cabinet Makers ’ Sundries — Fournitures pour menui8iers — Tischlerei-Bedarfsartikel København: Autonew ved F E Sørensen, I E Ohlsens G.5 El $ Tr. 316 Bie F L, AktsWaldemarsg.l4C0 $ ★ C.6518 Læderlim, Benlim, Schellak, Maskiner. Bloch- Jørgensen V Nyhavn 14 Kl $ Pa. 4191 Eskilstunakontoret, Otto Roug Ved Volden - 13 Kl $ Su. 1138 E.A.BERGS- fabriksab . J Krause M H Træ- & Finérhdl., Akts., Niels Ebbesens V. 6 BO $ ★ Cent. 3205 & 3226 A FilialStrandlodsv. 63 [S] $ ★ Am. 9816 (2 Ledn.) Danske og frem. Træsorter 6q Finérer. Se under Træ- og Finérhandlere. Kbbvns ListefabrikvedHLarsenSvanev.22A |NV|$ Ta.l593med Omstilling til Privatbp. Lager og Udsalg Teglgaardstr.4 $ By 3510 Larsen Henry Frederi ksborgg. 1 OS $C. 4900 Lohrer C B Adelg. 31 Kl $ Palæ 373 Specialitet: Schellak & Lim. Meisterlin & Møller, Akts., Studiestr. 40 Kl $ C. 5263 - Maskiner og Værktøj. Nordisk Kemikaliehus Norsvej 6 A CS $ ★ C. 2005 - Baft. Schellak. Koldlimpulver. Aarhus: Aarhus Værktejsmagasin $ 3890 (5Lin.) Aarhus Uærktøjsmagasin JOHANNES HANSEN, Søndergade 70 Tlf. 3890 (5 Linier) Krydsfinér, alle Kvaliteter. Møbelplader, alle Dimensioner. Træbearbejdningsmaskiner. ESKILSTUNA Fabriksmarke. Hansen Hans Østerbrog. 4 El $ Cent. 102 HANS HANSEN ØSTERBROGADE M 0 TELEFON CENTRAL 102 - LIM. SCHELLAK. FILTF?. POLITUR. CELLULOSELAK. BEJTSER. c

Vejstrup pr. SjøIun d : Christensen Aage$ V 60 Christensen J II $ V 17 Veids pr. Ørum Sønderlyng: Johansen N P $ 0 10 Vellev pr. Ulstrup: Pedersen Martin $ V 52 V em b : Nygaard A C $ 50 V esløs : Larsen Lars J $ 2 Vesterager pr. Billum: Hansen Kart B 76 Vester Alling pr. Avning: Sørensen Søren A $ 0 Alling 58 Vester Nebel : Madsen P $ 22

Vestervig : Sp ar revohn Viggo $ 59 Vesterø Havn pr. Frederikshavn: Haaber Jesper Christensen Stats $ V H 36 Viborg: Bjerringholm Søren Vesterbrog. 33 $ 650 Graugaard J Mikkels Anlæg $ 1059 Henriksen Chr., Chr. Erichsens V. 24 $915 Larsen L Vesterg. 11 $ 243 Nielsen Magnus Gothersg. 33 $ 983 Pedersen P Gothersg. 33 $ 1244 Pedersen PJ Gravene 32 $1233 Petersen M E Set. Mathias G. 50 $ 290 Schou M Dumpen 2 $ 196 Viby J. ; Jensen A M $ 25 Mikkelsen S M $ 52 Wendelboe J Vildbj ærg : Andersen Peder Villestrup Mølle pr. Arden: Jensen William $ Astrup 13 Vil 8 : Bjørnsgaard P Pedersen $ 20 Vilsted: j ense n S $ 9 Vinderup: Jespersen Kr. $ 142 — Mikkel ­ sen M $ 97 Vinding pr. Sørv ad: Bertelsen M H $ V 38 Virring pr. Skanderborg: Jensen Peder $ V 12 Vissing pr. Lerbjærg: Jensen Kristen $ V 34 Vittrup : Andersen Aksel Vinf • Laursen ’ sHMøbelsnedkeri $ Al ­ minde 127 Ravn Niels $ Alminde 83a Vodskov: Christensen Jakob $ 47 Vojens: Hallenberg Viktor $ 74 Sand Chr. M Voldby: Vest Chr. $ 35 Vollerup : Carstens Hein $ Sønderborg 970x Meier Frederik $ Sønderborg 687u Vonsild: Hansen N J $ 25 - Vorgodpr. Herning: Høj Andersen $ V 26 V raa: Petersen Gustav $ 134 — Qvistgaard F$29

Vrensted : Roden Chr. $ 28 Vrønding^ Hansen Aksel $ 36 Ødis: Hansen H P $ 30

Ødsted pr. Vejle: Christensen P $0 67 Øigo d: Clausen P B $ 81 — Deigaard Otto Ør bæk pr. Tarm : Eriksen Stilling $ Hoven 20x

Larsen Ludvig M Grønneg. 68 $ 4263 Nyborg: Andersen A J $ 46

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker