kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3897

(Sjælland) Snedkere

Fag-Reg ister for Danmark

Aalborg : AalborgSmørrebrødsfabrik,Fa ­ voriten, Peter Chiistensen Vesteraag. 1 jl 5300 Aarhus : Favoriten, Aarhus Smørrebrøds- fåbrik ved Nielsen-Hannerup Nørreg. 37 j) 7425 Køge .- Larsen Laurits jl 143 Vejle: Vejle Smørrebrødsfabrik, Anna "Pedersen Vesterg. 32 jl 2162 I Bjørn C Hambrosg. 21 (vj f Palæ 5112 I Borgen E Stenosg. 1 E j! V 8570 Byens Smorrebrødsanretning v. E Riis Kronprinsens". 11 E j) By 1074 Clausen E G Hostrups Have 58 E jl N 2739 Domhusets Smørrebrødsforr. v. J Knygberg Kattesund 18 E jl By 2497y Flintli Kirstine Falkoner Allé 102[F] jl N9163 Flymann Marie Farverg. 4 E jl By 6081 Frdbg. Smørrebrods-Anretning v. A Svend ­ sen Smalleg. 3 (El jl C. 2331 & Gh. 2330 & Gh. 2331 Haagensen K V Fiederiksborgv. 51 [NV] jl Ta. 1830v Hellerup Smorrebrøds-Anretning v. Carl Jen ­ sen Strandv. 130 D Hell, f Hell. 4620 Hilliger M Skinderg. 42 E jl Pa. 6008 hos Aenes v. Fru A Petersen Baggesensg. 26 A IS) | N 4499 Kbhvns Smørrebrødsfabrik, Akts., V-Fari- magsg. 11 E jl ★ Cent. 7075 & 10260 Kbhvns Smørrebrødsforr. v. Ove Løventoft Norreg. 53 Kl jl På. 7573 Københavnske Kvinders Kaffevogn Smorre- brødsafd. Nørre Allé 11 Kl j No. 197 Larsen Benedikte B.ykildev.3Valby jl Vb.1645 Larsen E M, H C Ørsteds V. 3E jl V 4008 Lassen Arne Bircow Ravnsborgg. 19 K) j No. 1949 u Lorentzen Kurt Nyhavn 29 E f Palæ 5518 Nielsen K Dam Viktoriag. 17 E jl V 3418 Nielsen M Lundsgaard Griffenfeldtsg. 54 [N] f N 8666 ' Nørrebros Smørrebrød-Fabrik C Poulsen Baggesensg. 26 A Kl Offersen Dagmar Godthaabsv. 262 (E f Go. 381 9y Olsen Oline St. Annæ G. 24 Kl f Am. 8242 Pedersen AnnyEHClassensg. 3 A [ø] j 03551 Pedersen Chr. GI. Kongev. 6A E jl By 349v Petersen E B Holmbladsg.12 [S] f Am.l395x Petersen M J Enghavev. 31 E jl Ev. 4892 Rersøe Peter Toldbodg. 2 E j) Palæ 1999 Schou II Toftegaards Allé 13 Valby ffl Vb. 1881 Simonsen B Aaboulevard 11 E f No. 1867 S mørrebrods-Børsen ved O & M Brenner Grønneg. 12 E j) By 3088 Smørrebrødscentralen v. Chr. Frandsen Dronn. Tværg. 39 E j Palæ 4391 Smørrebrødsforr. Activ v. Karen Pil V^sterg. 21 EJ jl By 6790 Smørrebrødsforr. Banegaardcn v. N Petersen Istedg. løj} Eva776 Sniørrebrødsforr.Dana v.AKnudsenSt.Annæ PI. 14 E j Palæ 2604 Smørrebrødsforr. Favoriten Vesterbrog. 6 E jl Cent. 8254 Smørrebrødsforr. Fix v. Frk. Emma Olsen Finsensv. 17 (El $ Gh. 9812 Smørrebrødsforr. Gourmand v. P Skat Han ­ sen Fredensg. 15 Kl |N 6822 Smørrebrødsforr. Trine v. Gurli Jensen Larshjornsstr. 25 E j By. 6225 Smørrebiødsforr. Vi-Ka v. Chr. M Jensen Strandboulevarden 70 El j Øb. 9662 Smørrebrødsspecialisten v.GVengø Smalleg. 45 EfGh. 4161 Sønderup Povl Fredh.Havnev.3 EfEv.5006 Sørensen L Søborg Hovedg. 45 Søborg j Sø 3364 Sørensen Rich. Nyhavn 37 E jl PalælOlBv Thingvad Margrethe, V-Farimagsg. 4 E E jl C. 8494 Vesteri ros Smørrebrødsforr/ v. Fru Mary Hansen Oehlenschlægersg. 2 E jl Ve.2930

Smøreolie. (se: Maskinolier; Motorolie; Olier, mineralske).

Snedkere. Joiners & Cabinet Makers — Menuisiers — Tischler For dette Faøs vedkommende er Inddelingen : Sjaelland med Møn, Samsø og Bornholm Lolland-F aister Fyen med Langeland, Ærø og Taasinge Jylland. Snedkeri artikler se i Slutningen af dette Fag. (se tillige: Maskinsnedkerier og Savværker; Møbler). Sjælland med Møn, Samsø og Bornholm. København: Aabo Inventarsnedkeri v. Th. Andersen Aaboulevard 20 Kl j N 7171 Agersten Chr.,Nyelan:lsv.61(El f Gh.l283y Albeck A Vesterbrog. 99 C E $ V 7569 Amager Gelændersnedkeri ved Michael Ol ­ sen Kirkegaardsv. 5 [S] jl Am. 8101 Andersen A, N-Fasanv. 52 E jl Gh. 3623x Andersen A Vesterbrog. 107C E j) E* 3923 Andersen A Chr. Nørrebrog. 190 Kl jl Tg.1706 Andersen A & Ernst Kronprinsesseg.46EE j> Palæ 3078 Andersen C Vangedev. 216 B Søborg j Søb. 1365 Andersen Carl Jagtv. 123 Kl JO Ta. 1531y Andersen Carl Snialleg. 18 IFI jl Gh. 49y Andersen CarlThorsv. 13 Lyngby j Ly. 2062 Andersen Carl M & Søn Smedeg.WKl JJN670 Andersen Charles Thorsg. 109 Kl fl Tg. 3896 Andersen Chr. Nygaard Holbergsg. 18 E By 3156 Andersen E Krausesv. 20 [ø] jl 0 1847v Andersen E Landlystv. 69 Hvidovre Valby f Hv. 857 Andersen Einar L M Raadmandsg. 34 Kl j B ‘ 11a 2754y Andersen Emil st. Kongensg.81E j!Palæ779 Andersen H Blegdamsv. 20 A Kl jl No. 1776 Andersen H C Koldingg. 12 El $ 0 2338x Andersen Henrik Øresundsv.19 [s] jAm.1025 Andersen Herm. Falkoner Allé 94 (El jl C. 13269 Andersen Ingemann Nøjsomhedsv. 19 El j 0 4581x Andersen Jens Slotsg. 20 Kl JO N 181 4y Andersen Kai K Gladsaxev. 356 Søborg jl Søb. 1314 Andersen&Madsen Holbergsg.20E jBy7046 Andersen N Nycaardsv. 30 El jl Ryv. 87 9v Andersen Søren Kattesund 12E j By 1630 Andersen Th. St. Gjertruds Str. 5 E j By 3071 Spec. : Butiks- & Kontorinventar. Andersen Th. Smedeg. 19 Kl JO N 7171 Andersen Wilh. Tjærebyv. 3 Brh. jl Damsø 672 Andersson Axel Blaagaardsg. 32 Kl jlN 7064 Andbr John, H C Ørsteds V. 29 A E jl V 5809 x Andreasen M B Teglværksg. 28 El jl Ryv. 5181y Andreasen P V Frijsenborg Allé 66 El jl Ryv. 3496 Antvorskov E,st. Søndervoldstr. 9 E j Su. 1624 Astrup C Sørensen Rentemesterv. 44 I nv ) ® Ta. 7834x AxelsenCharlesFrdbg.Bredeg.24EJtlGh.2813 Backe I O Griffenfeldtsg. 13 Kl j No. 415 Badsted EAN, Henrik Rungs G. 5 0 | N7134 Bak Th. Ved Klosteret 1 El j) Ryv. 2182y Baklev Jens, Karl Gjellerups Allé 9 Søborg JO Søb. 421 Balling Vilh. Nyhavn 42 D E jl By 2972y Baltzersen A, Ole Suhrs G.19 E jl Palæl ’ 931 Barfod-Christensen Th., SelmaLagerløfsAllé 18 Søborg jl Søb. 2772 Barfoed F Ved Amagerport 12[S]®Am.473v Bastrup & Friis Blaagaardsg. 41 [N] | N7151

Smørfarve. Butter Colour — Colorants pour beurre — Butterfarbe

København: Blauenfeldt & Tvede Svanev. 3 I nv ] jl C. 1372 DANISH BUTTER COLOUR CO. B lauenfeldt & T vede SVANEVEJ 3 TELEGRAMADR.„eDEVT." TLF. CENT 1372 Smørfarve P Ostefarve Oste løbe, Voks Renkulturer etc. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Eilersen Richard, Akts., Tordenskjoldsg. 14 E f Cent. 1836 GLAD L C & Co., Akts., Gothersg.l75E jl ★ Cent.7010 Fabrik Nannasg. 6 K) jl ★ Cent. 5402 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Hansen ’ s Chr. Laboratorium, Akts. St. Annæ PI. 3 E j) ★ Cent. 2888

CHR. HANSEN ’ S LABORATORIUM %

ST. ANNÆ. PLADS 3 0 71J. ir Cent. 2886 'Je/egmaidttcjtfaniemlati Stableret I87rr. SMØRFARVE OSTELØBE. OSTEFARVE.SYREVÆRKER.

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Reymann&Løvengreen Gl.Kongev.6fC.2122 Teleqramadr. ,,Churnbrand a . Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Starup G C, Akts., KontorTordenskjoldsg. 14 KJ Al Cent. 11849 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Oden se: Flora Danica, tekn. kemisk Laboratorium Kastaniev. 66 f 2500 (2 Lin.) FLORA DANICA Telegram-Adr. : BAKTERIA

W Smørfarve Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Smørrebrød.

København : Amager Smorrebrødsanretning v. Harry Møl ­ leskov Prinsesseg. 23 E jl Am. 5696 & Su. 2073 Asco v. Anna Sørensen, Ny Kongensg. 15 E jl Palæ 6931 Assing E Klareboderne 8 Kl f By 2700

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker