kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3896

Smør 2

Odense: Andersen C jun. Sønderg. 7 D 89 Co-operative W holesale Society, Ltd. Havnen .^Inglandskaj 4 j) 473 Esmann E F, Akts. Sønderg. 7 $ 21 Lieth Max v. d. J arlsbergg. D 400 SYDFYNSKE LANDMÆNDS SMØR- EKSPORTFORENING Englands Kajen, Havnen D 5671, Stats p 14 Telegramadr. „Association*. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i. dette Bind. Skive: North Jutland Butter Export Association D 175, Stats p 14

2. Smør engros.

Rindom A & Restorff, Akts., Rysensteensg. 1 ED ★ Cent. 5302 Riitzou Poul & Co.. Akts., Stoltenbergsg.9E _ D ★ ^15973,871 & 15872 Scandinavian Preserved Butter Comp., The, Busck jun. & Co., Akts., Agersøg. 20 [0] D ★ Cent. 601 Sibiriske Kompagni af 1930, Det, Akts., St. Annæ PI. 26 E D Cent. 890 & 15132 Stilling-Andersen Viggo V-Boulevard 49 E D Cent. 9960 & 9995 United Danish Butter PreservingCo., Ltd., The, Akts., Agersøg.20 EÉ D'Å ’ Cent. 601 Aalborg: Aalborg Amts Andels-Smørsalgsforening Jyllands". $ 92, Stats jj) 61 Telegramadr. „Butter*. Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Maypole Dairy Co., Ltd. Kjellerupsg. 22 D Olsen C V, Akts. Ved Stranden 4 D 71 Aarhus: Co-operative Wholesale Society. Ltd. Set. Olufs G. 1 D 321 & 2048, Stats | 33 Henriksen H P Kystv. 57 D 17 & 4700 Maypole Dairy Co., Akts. Fredensg. 39 D 3803 Østjydsk Smørexportforening Mindeg. 8 D 2425 (2 Lin.), Stats D 75 Telegramadr. „Lurbrand* . Assens: Plums Handels-Aktieselskab D 1 Esbjerg: Co-operative Wholesale Society. Ltd. Jyl- landsg. 48 D 130 & 284, Stats J) 25 Dansk Andels Smøreksportforening (The Danish Co-operative Butter Company) Ø-Havnev. $ 109 & 877, Stats D 24 SMØREKSPORTFORENING (The Danish Co-operative “ buffer Company) ESBJERG 71f. 1 69 & 877 t Statstlf. 29 Telegramadr. „ Tar? court. Hedegaard N Borgerg. 6 D 2 Telegramadr. „Hedegaard* , Esbjerg. Jutland Butter Export ved V Stilling-An ­ dersen Exnersg. 27 D 1528 Ladefoged L Nielsen & Co., Ltd., Nørreg.95 D 124, Stats D 21 Telegramadr. „Jutox*. Maypole Dairy Comp., Akts. Exnersg. 33 D H5 Pollock & Co. Østerg. 16 D 473 Hillerød: Petersen Chr. f 134 Horsens: Midtjydsk Smøreksport Forening Ny Madev. f 377 & 412, Stats D 14 & 27 N akskov: Danske Mælkekondenseringsfabrik, . Den, * Akts. p 475, Stats p 17 ___________ Den danske Mælkekondenseringsfabrik % Hovedkontor i Nakskov, Tlf. 475, Stats Tlf. 17 Telegramadr. „Kondens' 1 . Specialafdeling tor Pakning af udsøgt Smør i Kartoner for Eks- _____________ port. _____________ Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. '

København: Baner Seneca & Co. V-Boulevard 40 El D C. 5561 & 11418 Danske Bageres Smørcentral Akts. Rysen- steensg. 113 D ★ Cent. 5342 Fama.Akts., Ryesg. 65 |ø] $ C.11061&N3745 Henriksen R V Vangedev. 191 Soborg DSob. 844 JensenNiels, Akts., Flæsketorvetl$ ★ 0.966 Klokker Th. & Co., Akts., Herluf Trolles G. 16 Ej) ★ Cent. 3137 Olsen J C st. Kongens". 61 E j) Palæ 5794 Petersen .Tohs. Ved Linden 6 [s] D Am. 2901 Poulsen W Ny Toldbodg. 35 E jj Cent. 6254 Røhlings Alfr., Carit Etlars V. 8 13 f> 0. 5597 & 13340 Tholstrup Henrik Vesterbrog. 140 3 D ★ Cent. 2266 TRIFOLIUMOST & SMØR EN GROS Kødbyen Halmt. 15 13 ® ★ C. 13170 (3 Ledn.) København: Andersen Eric Mitchellsg. 21 13 j) Pa. 8023 Arctic Butter Packin" Company, The, Ltd., Akts., Agersø". 20 [ø] $ ★ Cent. 601 British Siberian Company Ltd.,The, Akts., St. Annæ Pl. 26 E j) Cent. 890 Bruun LE Export, Akts., Agersøg. 20 ® D ★ Cent. 601 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Cooperative Exporters Ltd., The. Akts., St Annæ Pl. 26 E f ★ Cent. 8970 Telegramadr. „Agraria*. Co-operativeWholesaleSociety,The,St.Annæ Pl. 24 E D ★ Cent. 5205 Danish Butter Export Union, The, Akts., V-Boulevard 49 (3 j) Cent. 298 Telegramadr. „Unionbutter* . Dansk Sibirisk Eksport Akts, af 1925 Ama- lieg. 41 E Danske Mejeriers Andels-Smøreksportfor- ening(DanishDairies) NyToldbodg. 31,33, 35 E D ★ Cent. 6390 Stats $ 42 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Esmann E F, Akts., St. Annæ PI. 28 E D ★ C. 4961 Stats jl 153 Telegramadr. „Efesmann “ - Grundlagt 1864. Farmers of DenmarkButterExport Company The, Akts., Reventlowsg. 2013 D C. 11948 Hellesen W & Co., A/S, Toldbodg. 20 E ® C. 881 & 10297 Holbek Carl & Co., Akts., St. Annæ PI. 28 E D Cent. 394 Jacoby M L Amalieg. 41 E f Cent. 353 KellerJoh.&Co.,V-Boulevard40l3j}Cent.665 & 14565 Kjær ’ s Carl Eftf., Akts., St. Annæ PI. 28 E ® Cent. 416 Telegramadr. „Kiaer*. Knudsen & CarlVerdich, Akts., St. Annæ PI. 28 E D Cent. 1398 Lund Theodor & Petersen, Akts., Toldbodg. 18 E D ★ Cent. 861 Maypole Dairy Co., A/S., Stoltenbergsg. 9 IB 1 ★ Cent. 1991 Stats D 114 - Telegramadr. „Maypole*. Noack GToldbodg. 20 E f Cent. 333 & 10297 Plum PM, Eksport-Kompagni, Akts., V-Bou- levard 51131)0.8213 & 8166 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Plum P & S, Akts., St. Annæ PI. 26,28 E j) ★ Cent. 8970 & 9280 Telegramadr. „Plum*. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Plum T &E, Akts., Agersog. 20 [ø] fl^Cent. 3. Smøreksportører.

NORTH JUTLAND BUTTER EXPORT ASSOCIATION

(NØRREJYDSK SMØR­ EKSPORTFORENING )

TELEFON 175 SKIVE 5TATSTLF. 14- TELEGRAMADR.,, NORTHJUTLAND. “ Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Sønderborg: Sonderjydske Landmænds Andels-Smør- eksportforening D 738 & 739 ^ e J ^ e: Vejle Omegns Smør-Eksport For ­ ening Vissingsg. 23 D 1119, Stats jl 8 Vo j ens: Sønderjysk Smøreksportforening (South Jutland co-operative Butter Export Asso ­ ciation) D 40 Ode nse: Hagen & Sievertsen, Akts. $ 63 & 6261 Repræsentant i København: P Nørredam f Søborg 1420 /ATSx H&S SMØRKARTONNAGE saavel fil lokalf Salg som fil europæisk og oversøisk Eksporf. Prøver ogTilbud paa Anmodning. København: Bilstein Alfred Nyhavn 31 E K D ★ C. 16525 Alle Typer og Kipler til Landbrugsm. Staufjerkopper, Olie- og Sprøjtekander. Dansk Lub, Akts., Palæg. 4 El D ★ C. 13579 Jensen Hans Øresundsv.100 [Si $ Am. 4486 Se Annoncen under Maskinfabrikker. Wallgren Ernst Fiederiksborgg.43 El ® C. 11241 ERNST MALIEREN „ÅSSA FREDERIKSBORGG.43 telegr . adr :,. wallgrenus ' i Smørkarto n n a g e. Smøreapparater.

TRYKSMØRE- APPARATER.

TLF. CENT. li

k 11241

l|

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker